VADOVĖLIŲ TAUSOJIMO AKCIJA

2017-10-19 08:32:28
Skaityti plačiau...

VADOVĖLIŲ TAUSOJIMO AKCIJA

2017-10-19 08:32:28

„VERDAM, KEPAM IR RAGAUJAM“

2017-10-18 13:59:00

GRIPO ATVEJŲ DAUGĖJA – LAIKAS SKIEPYTIS!

2017-10-18 12:35:18
« Grįžti atgal

PRIĖMIMO TVARKA


Mokiniai į Šėtos gimnaziją priimami vadovaujantis   , patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-39  Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtomis aptarnavimo teritorijomis“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766.


Mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1-4 klasės), pagrindinio (5- II klasės) ir vidurinio (III-IV) ugdymo programas.

  • Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
  • Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

  • prašymą (prašymai priimami nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – pats turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą ir kopiją;
  • sveikatos pažymą f-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.).Užsienyje gyvenęs ir mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – įvertinus jo pasiekimus.

 

DOKUMENTAI priimami Šėtos gimnazijos raštinėje (115 kab.).

 

Darbo laikas:

I – V

8.00 – 16.30

 

Laukiame Jūsų

 

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 347) 35 155 arba mob. tel. 8 640 65434.