MINTINIO SKAIČIAVIMO KONKURSAS

2017-12-14 14:43:35
Mintinis skaičiavimas – puiki smegenų mankšta. Gruodžio 12 dieną Gimnazijoje vyko matematikos mintino skaičiavimo konkursas. Jame dalyvavo Šėtos gimnazijos bei Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio cen...
Skaityti plačiau...

MINTINIO SKAIČIAVIMO KONKURSAS

2017-12-14 14:43:35

NETRADICINĖ PAMOKA „SENIEJI AMATAI“

2017-12-13 17:23:37

„BEBRAS“

2017-12-06 13:08:01
« Grįžti atgal

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ


Kristina Orechovaitė

el.paštas: kristina.orechovaite@gmail.com

102 kabinetas

 

Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui.

Tai ir visos tautos, valstybės turtas, kurio dėka žmogus kaupia socialines, materialines, kultūrines vertybes, kuria visuomenės gerovę.

Sveikatos priežiūros specialisto tikslas dėti visas pastangas, siekiant pakeisti asmens požiūrį, nuostatas, žinias ir elgesį sveikatos labui.

Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi:

 1. Puikiai išmanyti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, mokinių vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus.
 2. Asmeniniu pavyzdžiu propaguoti sveiką gyvenimo būdą, nepažeisti etikos normų.
 3. Laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas.
 4. Paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo būdus.
 5. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą.
 6. Vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
 7. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Sveikatos priežiūros specialistas:

 • teikia pagalbą mokiniams ugdantis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
 • teikia konsultacinę pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie mokinių kasmetinius sveikatos patikrinimus;
 • organizuoja ir veda paskaitas mokiniams.