MINTINIO SKAIČIAVIMO KONKURSAS

2017-12-14 14:43:35
Mintinis skaičiavimas – puiki smegenų mankšta. Gruodžio 12 dieną Gimnazijoje vyko matematikos mintino skaičiavimo konkursas. Jame dalyvavo Šėtos gimnazijos bei Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio cen...
Skaityti plačiau...

MINTINIO SKAIČIAVIMO KONKURSAS

2017-12-14 14:43:35

NETRADICINĖ PAMOKA „SENIEJI AMATAI“

2017-12-13 17:23:37

„BEBRAS“

2017-12-06 13:08:01
« Grįžti atgal

KARJEROS UGDYMAS


Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

 Gimnazijos karjeros koordinatorės konsultuoja mokinius, tėvus ir pedagogus įvairiais karjeros konsultavimo klausimais:

Irma Krivickienė Audronė Kvasnauskienė
Chemijos kabinetas (107 kabinetas) Direktoriaus pavaduotojos kabinetas (114 kabinetas)
El.paštas: kirma@gmail.com El.paštas: audrkv@gmail.com

Gimnazijos karjeros ugdymo grupė:

2014 m. vasario 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-33

Audronė Kvasnauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė – grupės pirmininkė.

Irma Krivickienė – karjeros koordinatorė – narė.

Ilona Jakienė – soc.pedagogė – narė.

Violeta Povilaitienė – skaityklos vedėja – narė.

Loreta Kutrienė – spec.pedagogė – narė.

Astra Vėžienė – lietuvių kalbos mokytoja – narė.

Danguolė Zubieliauskienė – pradinių klasių mokytoja – narė.

Dokumentai:

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. Nr. V-1090/A1-314.