gim_virselis1

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PREVENCIJA

Už smurto ir priekabiavimo darbe prevenciją atsakingas asmuo – socialinė pedagogė metodininkė, darbuotojų atstovė saugai ir sveikatai, darbo telefonas 8 (699) 20387,
el. paštas: Ilona.Jakiene@setosgimnazija.lt 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje prevencijos taisyklės
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politika

 

Siekiant, jog visuomenė kuo plačiau sužinotų apie pagalbos galimybes nukentėjusiems asmenims, yra parengta įvairi informacija, su kuria galima susipažinti Ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėse:
Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims;
– Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija;
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų.