gim_virselis1

DIEVO TARNAITĖS ADELĖS DIRSYTĖS 110-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ PAMINĖJIMAS

Kviečiame Jus birželio 15 dieną (šeštadienį) dalyvauti Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės 110-ųjų gimimo metinių paminėjime Jos gimtinėje Šėtos parapijoje.

Renginio programa:

11.00 val. – skulptoriaus A. Teresiaus koplytstulpio „Marija, gelbėki mus“ šventinimo ceremonija A. Dirsytės gimtinėje Promislavos vienkiemyje.

12.00 val.­ – Šv. Mišios Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje.

13.00 val. – konferencija – paminėjimas Šėtos kultūros centro didžiojoje salėje.

Po konferencijos mažojoje salėje agapė, bendravimas, Šėtos gimnazijos muziejaus ir A. Dirsytės kabineto lankymas.

Veiks dailės parodos.

Organizatoriai:

  

 

Bendrinti: