gim_virselis1

DISKUSIJA ,,GIMNAZIJOS MOKINIŲ POREIKIAI: PAGALBA IR GALIMYBĖSˮ

Lapkričio 9 dieną buvo organizuojama trečioji Gimnazijos mokinių savivaldos klubo ,,Veikime ir spręskime kartu“ narių, administracijos ir mokytojų diskusija ,,Gimnazijos mokinių poreikiai: pagalba ir galimybėsˮ. Diskusijos metu aptarti ankstesnių diskusijų nutarimai ir susitarimai, kaip sekasi juos įgyvendinti. Šios dienos diskusijos tema – kokio rezultato mokiniai nori pasiekti? Ar kiekvienas mokinys siekia geresnių akademinių pasiekimų, ar mokiniams svarbios žmogiškosios asmens savybės? Diskusijos dalyviai išsakė nuomonę, kad norėtų siekti aukščiausio rezultato pagal savo galimybes, ar geresnio, nei iki šiol. Mokiniai diskutavo kokios pagalbos tikisi iš dalykų  mokytojų, iš savo bendraklasių, kokią pagalbą patys galėtų suteikti savo draugui, kaip galėtų padėti patys sau, siekiant geresnės mokymosi pažangos. Pokalbio metu mokiniai ne tik įvardino pagalbos mokantis teikimo galimybes, tačiau įžvelgė ir pačių mokinių atsakomybę bei pastangas atlikti užduotis namuose, patiems paprašyti mokytojų pagalbos, padėti kelti mokymosi motyvaciją silpniau besimokantiems mokiniams.

 

                                                                                       Socialinė pedagogė Ilona Jakienė

DSC00232 (1024x768) DSC00238 (1024x768) DSC00239 (1024x768) DSC00241 (1024x768) DSC00242 (1024x768)

Bendrinti: