gim_virselis1

KONFERENCIJA ŠĖTOS GIMNAZIJOJE

 Šiemet yra minimos 105-osios katalikės pasaulietės, mokytojos ateitininkės, tremtinės, pasaulyje žinomos Sibiro kankinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorės Adelės Dirsytės gimimo metinės. Šiai sukakčiai ir Šeimos metams paminėti Šėtos gimnazijoje buvo surengta respublikinė konferencija „Duosiu jums naują širdį ir jus atnaujinsiu dvasia“.

 Septynių krikščioniškų bažnyčių Lietuvoje vadovai pasirašė memorandumą, kuriuo 2014 – uosius paskelbė Šeimos metais. Tai istorinis, precedento neturintis įvykis Lietuvoje, kai skirtingos krikščionių bažnyčios pasirašo bendrą susitarimą. Todėl konferencija buvo surengta siekiant atkreipti dėmesį į šeimą. Ta proga buvo pakviesti ir Adelės Dirsytės giminaičiai. Taip pat atvyko svečiai iš Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro ir Kėdainių rajono švietimo pagalbos tarnybos.

   Pirmiausia mes apsilankėme Adelės Dirsytės gimtinėje, Pramislavos vienkiemyje, esančiame netoli Šėtos. Ten tremtinės giminaičiai pasidalino prisiminimais apie žymiąją kraštietę. Nors nei vienas iš jų gyvos A.Dirsytės nebematė, tačiau jų atmintyje išliko artimųjų pasakojimai apie šią moterį. Adelės Dirsytės dukterėčia papasakojo, kaip ji iš griūvančios sodybos netikėtai išgelbėjo nuotraukų albumą ir kelis laiškus, kurie, pasirodo, buvo pačios A.Dirsytės. Be šių eksponatų moteris atsivežė tetos kepurę ir tautinius rūbus. Visi nustebome, kokio smulkaus kūno sudėjimo buvo tremtinė. Konferencijos dalyvius sveikino Šėtos gimnazijos direktorė Antanida Likšienė ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. Mokiniai iš Akademijos, Josvainių, Jonavos Jeronimo Ralio, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijų, Surviliškio Vinco Svirskio, „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinių mokyklų, Kėdainių Švento Damijono maldos grupės dalyviai skaitė paruoštus pranešimus, Šėtos ištraukas iš A.Dirsytės laiškų. Moksleiviai pasakojo apie Lietuvos ir pasaulio šventuosius bei palaimintuosius. Pranešimus vertino komisija iš Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro. Konferencijos dalyvius aplankė dokumentinių filmų ciklo „Lagerių moterys“ režisieriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius. Jie papasakojo apie tai, kaip kilo idėja nufilmuoti būtent tokį filmą ir kaip sekėsi įgyvendinti. Vėliau visi pažiūrėjome filmų ciklo dalį, kurioje buvo pasakojama apie tremtinę Adelę Dirsytę.

 Po filmo peržiūros laukė apdovanojimai.

Šią dieną gimnazijoje buvo eksponuojami mokinių piešiniai, iliustruojantys A.Dirsytės maldas.

Svarbu žinoti, kad ir šalia mūsų yra žmonių, į kuriuos galime lygiuotis.

 

Karolina Kužmarskytė, III klasė

Bendrinti: