gim_virselis1

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ VYKDANTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

102 kabinetas

Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui.

Tai ir visos tautos, valstybės turtas, kurio dėka žmogus kaupia socialines, materialines, kultūrines vertybes, kuria visuomenės gerovę.

Sveikatos priežiūros specialisto tikslas dėti visas pastangas, siekiant pakeisti asmens požiūrį, nuostatas, žinias ir elgesį sveikatos labui.

Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi:

 1. Puikiai išmanyti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, mokinių vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus.
 2. Asmeniniu pavyzdžiu propaguoti sveiką gyvenimo būdą, nepažeisti etikos normų.
 3. Laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas.
 4. Paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo būdus.
 5. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą.
 6. Vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
 7. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Sveikatos priežiūros specialistas:

 • teikia pagalbą mokiniams ugdantis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
 • teikia konsultacinę pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie mokinių kasmetinius sveikatos patikrinimus;
 • organizuoja ir veda paskaitas mokiniams.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 

Kristina Orechovaitė 

Savaitės diena 

Darbo laikas 

Pietų pertrauka 

Pirmadienis  

7.00-11.00 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.30-16.30 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.00-11.30 

Antradienis 

7.00-11.00 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.30-16.30 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.00-11.30 

Trečiadienis 

7.00-11.00 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.30-16.30 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.00-11.30 

Ketvirtadienis 

7.00-7.30 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

7.30-11.18 – Kėdainių r. Šėtos socialinis ir ugdymo centras 

11.48-15.18 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija

11.18 -11.48 

Penktadienis 

7.00-11.00 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.30-14.30 – Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

11.00-11.30