gim_virselis1

Aukštųjų mokyklų adresai

Universitetai:

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija (VDU)
Europos humanitarinis universitetas (EHU)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)
Klaipėdos universitetas (KU)
LCC tarptautinis universitetas (LCC)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)
Lietuvos sporto universitetas (LSU)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
Mykolo Romerio universitetas (MRU)
Šiaulių universitetas (ŠU)
Vilniaus dailės akademija (VDA)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Vilniaus universitetas (VU)
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM)
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

Kolegijos:

Alytaus kolegija (AK)
Kauno kolegija (KK)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)
Kauno technikos kolegija (KTK)
Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)
Kolpingo kolegija (KOK)
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)
Lietuvos verslo kolegija (LTVK)
Marijampolės kolegija (MK)
Panevėžio kolegija (PK)
Socialinių mokslų kolegija (SMK)
Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)
Utenos kolegija (UK)
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM)
Vilniaus dizaino kolegija (VDK)
Vilniaus kolegija (VK)
Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)
Vilniaus verslo kolegija (VVK)