Į pradžią
Svetainės struktūra
Versija neįgaliesiems
Paieška

Artėjančio mūsų gimnazijos šimtmečio proga atnaujinama mūsų svetainė! Visus pastebėjimus galite palikti kairiajame kampe esančiame laukelyje.

Tėvelių, Mokytojų ir mokinių dėmesiui !!!

 Įkelta 2020-11-23

 

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus nurodymu, daliai I ir II gimnazinių klasių mokinių ir  kai kuriems pedagogams nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 1 d. taikoma privaloma izoliacija bei įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

 

Vadovaujantis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2020-11-23 Įsk. Nr. V-159 ,,Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. M-82 „Dėl ugdymo(si) organizavimo mišriu būdu ir tvarkaraščių tvirtinimo“ pakeitimo“ lapkričio 24-27 dienomis 5-IV klasių mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

Ikimokyklinukai mokosi Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciame centre. Vaikų maitinimas grupėje vyks įprasta tvarka.

 

 

 Pradinių klasių mokiniai atvyksta į pamokas Gimnazijoje ir mokosi įprastu būdu. Mokinių maitinimas Gimnazijoje vyks įprasta tvarka.

 

 

 

5–IV klasių mokiniams lapkričio 24-27 dienomis ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

 

5–8 klasių mokiniams lapkričio 24-27 dienomis visos pamokos vyks sinchroniniu būdu.

 

I–IV kl. mokiniams lapkričio 24-27 dienomis 50% pamokų vyks sinchroniniu būdu, vadovautis pamokų tvarkaraščiu.

 

 

5–8 klasių mokiniams, kurie namuose neturi interneto prieigos ir neturi galimybių mokytis namuose nuotoliniu būdu, ugdymas bus vykdomas Gimnazijoje. Apie tai būtina informuoti socialinį pedagogą.

 

 Mokiniams, kuriems reikalinga pagalba laikinai perduodant nuotolinio mokymosi laikotarpiui planšetinį kompiuterį, kreipiasi į klasės vadovą. Planšetiniai kompiuteriai bus perduodami tik pasirašius Skaitmeninės ir/ar kompiuterinės įrangos perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame numatyta besinaudojančių mokinių atstovų (tėvų, globėjų) atsakomybė, kad perimta įranga bus tinkamai naudojama.

 

 Švietimo pagalba 5–IV klasių mokiniams lapkričio 24-27 dienomis bus teikiama nuotoliniu būdu.

 

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

 

 

 

 

 

 

 


Įkelta 2020-11-06

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. Šėtos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro ikimokyklinė grupė ir 1-4 klasių mokiniai mokosi kasdieniu būdu.

5-IV klasių mokiniai mokosi mišriu būdu, derinant nuotolinį su kasdieniu būdu:

  • 5-8 klasės lapkričio 9-13 ir 23-27 dienomis mokosi Gimnazijoje kasdieniu būdu, o lapkričio 16-20 dienomis mokosi nuotoliniu būdu;
  • I-IV klasės lapkričio 9-13 ir 23-27 dienomis mokosi nuotoliniu būdu, o lapkričio 16-20 dienomis mokosi Gimnazijoje kasdieniu būdu.

Neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimo principai:

  • tame pačiame būrelyje ne daugiau kaip 5-i skirtingų klasių mokiniai, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam;
  • vienoje būrelio grupėje gali būti didesnis mokinių skaičius, kai mokosi tik tos pačios klasės mokiniai;
  • mišrių klasių būrelio veikla organizuojama grupėmis, kad vienoje grupėje susidarytų tik tos pačios klasės mokiniai: veikla gali būti vykdoma skirtingomis pamokomis arba kas antrą savaitę.

Saugokime vieni kitus, dėvėkime apsaugines veido kaukes, laikykimės būtino atstumo bendraujant bei išlikime visi sveiki!

 

Pamokų skaičius visų klasių mokiniams nesikeičia: per sinchronines pamokas mokiniai dirba su Mokytojais vienu metu, o per asinchronines dirba savarankiškai pagal Mokytojo pateiktas užduotis Edukoje.

Geltona spalva pažymėtos sinchroninės pamokos.

Blog Attachment
Atgal