gim_virselis1

Tėvelių ir mokinių dėmesiui !!!

TĖVELIŲ IR MOKINIŲ DĖMESIUI,

 

Mokinių pavėžėjimo grafiką nuo 2021-06-17 rasite čia >>>.

 

 

2021 m. gegužės 19 d.

 

Vadovaujantis 2021 m. balandžio 23 d. Nr. V-64 „Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2019–2021 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-125, pakeitimo“:

 

 SKELBIAMOS MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS:

  • 1–4 kl. mokiniams nuo 2021-06-17 (ugdymo proceso pabaiga 2021-06-16);
  • 5–III kl. mokiniams nuo 2021-06-24 (ugdymo proceso pabaiga 2021-06-23);
  • IV kl. mokiniams nuo 2021-05-25 (ugdymo proceso pabaiga 2021-05-24).

 

2021 m. gegužės 7 d.

 

Vadovaujantis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-76 ,,Dėl ugdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizavimo gimnazijoje 5-III klasių mokiniams nuo 2021 m. gegužės 10 d.“:

 

5-III klasių mokiniams nuo gegužės 10 d. ugdymas vyks nuotoliniu būdu per Microsoft Office 365 Teams programą.

 

Švietimo pagalba 5-III klasių mokiniams bus teikiama nuotoliniu būdu.

 

Mokiniams, kuriems reikalinga pagalba laikinai perduodant nuotolinio mokymosi laikotarpiui planšetinį kompiuterį, kreipiasi į klasės vadovą. Planšetiniai kompiuteriai bus perduodami tik pasirašius Skaitmeninės ir (ar) kompiuterinės įrangos perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame numatyta besinaudojančių mokinių atstovų (tėvų, globėjų) atsakomybė, kad perimta įranga bus tinkamai naudojama.

 

2021 m. gegužės 3 d.

 

Vadovaujantis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-71 ,,Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų mišriu būdu gimnazijoje nuo 2021 m. gegužės 6 d.“:

 

  IV gimnazinės klasės mokiniams gegužės 6-21 dienomis  ugdymas(sis) organizuojamas Gimnazijoje mokantis įprastu būdu.

 

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos tiesioginiu (kontaktiniu) būdu.

 

 

2021 m. kovo 19 d.

 

Vadovaujantis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-36 ,,Dėl pradinio ugdymo(si) organizavimo tiesioginiu (kontaktiniu) būdu gimnazijoje nuo 2021 m. kovo 22 d. veiksmų plano tvirtinimo“:

 

Nuo kovo 22 dienos 1–4 klasių mokiniams ugdymas(sis) organizuojamas Gimnazijoje mokantis įprastu būdu. Mokinių maitinimas Gimnazijoje vyks įprasta tvarka.

 

Pailgintos grupės darbas Gimnazijoje nuo 2021 m. kovo 22 d. neorganizuojamas.

 

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos tiesioginiu (kontaktiniu) būdu.

 

 

Bendrinti: