gim_virselis1

MOKOMĖS KITAIP

2024-04-12

Konferencija „STEAM IŠŠŪKIS“

Antros klasės mokiniai, Dominykas ir Adomas, savo jėgas išbandė Respublikinėje pradinių klasių konferencijoje „STEAM IŠŠŪKIS“ Raseinių r. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje, kuri vyko mokinių pavasario atostogų metu. Konferencijos metu mokiniai parodė bandymą „Kodėl kiaušinis gali plaukti?“. Papasakojo, ko reikia norint atlikti bandymą ir pateikė išvadas. Atsakinėjo į stebėtojų klausimus. Renginio metu visi dalyviai galėjo išbandyti visus pristatomus bandymus. Dominykui labiausiai patiko bandymas su magnetais, nes jie vienas kitą traukia. Adomas buvo susidomėjęs bandymu, kaip ištraukti monetą. Konferencijos pabaigoje mokiniai susipažino su sauso ledo ir skysto azoto staigmenomis, kurias patys ir išbandė.

Grįždami mokiniai namo dalijosi patirtais įspūdžiais ir naujomis įgytomis žiniomis.

Pradinio ugdymo mokytoja Lina V.

2024-02-29

Integruota anglų kalbos ir karjeros ugdymo pamoka „My future job“ 

„Find out what you like doing best, and get someone to pay you for doing it.“ – Katharine Whitehorn 

Vasario 29 d. III klasės mokinai integruotoje anglų kalbos ir karjeros ugdymo pamokoje pristatė savo ateities profesiją „My future job“.  Mokiniai paruošė pristatymus apie tai, kur galima įgyti tam tikrą profesiją, kokios stojimo sąlygos, karjeros galimybės, užmokestis ir pan. Tokiu būdu galėjo dar kartelį pasigilinti ir paanalizuoti, ko jie nori, kokios jų galimybės, o galbūt ir priimti sprendimą išklausius kitų pristatymus. 

Pamokoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos buvusi mokinė Gabrielė Nagevičiutė, kuri mielai pasidalijo savo patirtimi apie studijas, pristatė savo studijuotą sritį, t.y. mados rinkodarą. Gabrielė ne kartą dalyvavo Erasmus mainų programoje, ji pasidalijo savo patirtimi bei nuotykiais užsienyje, įskaitant studijas ir stažuotes Ispanijoje bei Olandijoje. Dalijosi savo įžvalgomis, mainų galimybėmis, atsakė į gimnazistus dominančius klausimus. 

Anglų kalbos vyr. mokytoja Sandra Palekienė

2024-03-08

Antrokai laboratorijoje

     Pirmą kartą antrokai apsilankė Gimnazijos laboratorijoje ir ten atliko bandymą. Išsiaiškinę medžiagų savybes, nusprendė sužinoti, o kokius medžiagos tirpsta vandenyje. Pirmiausia iškėlė hipotezes ir stebėjo, kurios medžiagos tirpsta vandenyje ir kas vyksta mėgintuvėliuose. Darydami išvadas, pastebėjo, kad kai kurios medžiagos nusėdo, kitos ištirpo, susidarė kleisteris.  Mokiniai buvo nustebę, kad ne visos medžiagos ištirpo. Džiaugėsi, kai jų iškelta hipotezė pasitvirtino.

Pradinio ugdymo mokytoja Lina V.

2024-01-19

                                           Integruota pamoka bibliotekoje ,,Laisvės kovų atgarsiai literatūroje‘‘

2024 m. sausio pirmosiomis savaitėmis gimnazijos bibliotekoje surengta paroda ,,Laisvės kovų atgarsiai literatūroje ‘‘. Parodą galėjo pamatyti visi, apsilankiusieji bibliotekoje. Per literatūros pamoką čia lankėsi ir bibliotekininkės pasakojimo apie to meto įvykius, pateiktus rašytiniuose šaltiniuose, klausėsi II kl. mokiniai kartu su lietuvių k. ir lit. mokytoja.
Sausio 13 diena – viena svarbiausių Lietuvos istorijos datų, lėmusių ne tik Lietuvos, bet ir Rytų Europos likimą. Šiai datai paminėti yra išleista nemažai knygų – vienose jų skelbiami liudijimai ir atsiminimai, kitose – įžvalgos ir analizės, dar kitose – vaikų piešiniai, kuriuose atsispindi dramatiški Sausio įvykiai. Kiekviena laisvė turi savo kainą. ,,Mūsų Nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu jos gynėjų krauju. Amžinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo jų širdys‘‘ – kalbėjo J. Marcinkevičius savo viešojoje kalboje, pasakytoje Lietuvos žmonėms atsisveikinant su 1991 m. sausio 13 d. aukomis, Vilniuje, Katedros aikštėje. Šią dieną prisimindami žuvusiuosius ir visus, kurie kovojo už mūsų laisvę, dar kartą suvokiame , jog ji – laisvė – viena iš pamatinių vertybių, kurią turime branginti.
Viena iš laisvės formų – žodžio (tiek rašytinio, tiek sakytinio) laisvė. Tad II kl. mokiniai su lietuvių k. ir lit. mokytoja keletą pamokų skyrę temai ,,Viešojo žodžio svarba ir galia‘‘, sausio 13 – ąją skaitė ir analizavo J. Marcinkevičiaus viešąją kalbą. Lankydami parodą jie domėjosi, kaip visi šie įvykiai pateikti rašytiniuose šaltiniuose, straipsniuose, knygose. Kaip rašytiniu žodžiu skelbiama laisvė? Ką ji reiškia kiekvienam jaunuoliui šiandien? Apibendrindami skaitytus tekstus bei girdėtą pasakojimą bibliotekoje, pažintį su rašytiniais šaltiniais bei informaciniais leidiniais mokiniai parašė samprotaujamąsias pastraipas ,,Ką reiškia būti laisvam?“.
 
Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė
2023-12-18

Ar dirbtinis intelektas turi vaizduotę?

         Per literatūros pamoką analizuodami J. V.Gėtės dramą ,,Faustas‘‘ III kl. mokiniai kėlė ne vieną filosofinį būties ir gyvenimo prasmės klausimą, aiškinosi, kodėl Fausto legenda jau keturis šimtmečius nesensta.  Viena iš genialių  vokiečių literatūros klasiko ir mokslininko Johano Volfgango Gėtės įžvalgų , kad ,,išradingas protas ateity/ Sukurs mąstytojo gyvybę‘‘. Poetiniame pasaulyje toks stebuklas įvyksta. Vaizduodamas Fausto ieškojimų ir paklydimų kelią, J. V. Gėtė mąsto apie žmogaus prigimtį, būties esmę ir prasmę.

        Perskaitę dramą ,,Faustas‘‘ mokiniai tyrinėjo, kiek dirbtinio mąstytojo idėja aktuali mūsų laikais, išklausė technologijų žurnalisto L. Keraičio pamoką ,,Ką gali kuriantis dirbtinis intelektas?‘‘, išanalizavo D. Jonkaus straipsnį ,,Kodėl dirbtinis intelektas neturi vaizduotės‘‘ ir sukūrė vaizdinius pranešimus – pristatymus, diskutavo grupėse bei kėlė probleminius klausimus. Buvo dalintasi straipsnio mintimis, jog DI (dirbtinis intelektas)  yra paremtas modernia žmogaus kaip netobulos mašinos samprata, ,,tai mašininė subjektyvios sąmonės analogija‘‘, tad kai kurių tyrinėtojų vertinama skeptiškai. Apibendrindami mokiniai teigė, jog technologiniai išradimai ne tik suteikia mums naujų galimybių, bet su kiekviena iš jų mes kažką prarandame. Dirbtinis intelektas mums svarbus kiekybinių duomenų apdorojimo atžvilgiu, tačiau visiškai nėra veiksmingas ten, kur duomenis reikia interpretuoti, kur susiduriama su dviprasmybėmis, kur reikia mąstyti kūrybiškai, pasitelkti vaizduotę. Būtent ji ir emocijos yra esminis mūsų skirtumas nuo mašinų. Vaizduotė yra svarbi pažinimo priemonė, leidžianti varijuoti tikrovės galimybes ir atskleisti jos esminius aspektus. Dirbtinis intelektas nėra pakankamai naudingas ten, kur yra dviprasmybių ar įvairių taisyklių interpretacijų. Taigi dirbtiniam intelektui trūksta kūrybinio mąstymo, jis neturi jausmų ir negali nuosekliai kurti pasitelkdamas vaizduotę.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė


2023-12-07

„AKVARIUMO DISKUSIJOS“ I KLASĖJE

 

I klasės mokiniai per geografijos pamoką išbandė naują mokymosi metodiką „Akvariumo diskusijos“. Savanorės mokinės pasisiūlė būti vedėjomis. Mokinės pasiruošė klausimus pagal pateiktas temas ir kriterijus. Diskusijų metu analizavo problemas per klausimą ir nuomonės išsakymą apimant pasaulį (globalios), Lietuvą (regioninės) ir mokyklą (lokalios). Labiausiai pasisakę diskusijų dalyviai buvo vertinami balais, kuriuos siūlė patys mokiniai. Pamokos pabaigoje reflektavo apie diskusijos naudą temos analizei ir pagrindinių bruožų išskyrimą. Mokiniams tokia metodika patiko ir bus naudojama ateityje.

Geografijos mokytoja Rugilė Pearce

2023-11-16

MOKOMĖS KITAIP

I ir 6 klasių mokiniai aiškinosi 7 ugdomųjų kompetencijų reikšmes patys ir savo žiniomis dalinosi su klasės draugais valandėlių metu. Mokiniai sužinoję, kokios yra ugdomosios kompetencijos ir išsiaiškinę kompetencijų savybes, galėjo drąsiai įvardinti, kaip jos atsispindi įvairių dalykų pamokose, renginiuose ar Gimnazijos veikloje. Diskusijos su mokiniais šia tema padeda suvokti ugdomųjų bendrųjų kompetencijų reikšmę, jų svarbą ugdymo procese ir įgytų gebėjimų pritaikymą gyvenime.

I klasės vadovė Jurgita Tekunova ir 6 klasės vadovė Sandra Palekienė

 

 

2023-09-26

NETRADICINĖS PAMOKOS IR VEIKLOS, SKIRTOS EUROPOS KALBŲ DIENAI PAMINĖTI

Rugsėjo 26 d. visoje Europoje švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę kultūrą, skatinti europiečius mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras. Kalbos atveria duris, leidžia kitaip pažvelgti į pasaulį, jų smagu mokytis, malonu jomis kalbėtis, bet svarbiausia, kad kalbos suvienija žmones.

Šią dieną Šėtos gimnazijos mokiniai dalyvavo netradicinėse lietuvių ir anglų kalbos pamokose. Turėjo galimybę aplankyti gimnazijos bibliotekoje esančią parodą ,,Daugiakalbė Europa‘‘, skirtą kalbų dienai. Mokiniai sužinojo daug faktų iš Europos kalbų istorijos, mąstė ir diskutavo, kas jiems yra kalba, kodėl kalbos nyksta ir kaip jas atgaivinti. Per lietuvių k. pamoką dirbdami grupėse, 8 kl. ir III kl. mokiniai sudarė ir pristatė Europos kalbų svarbiausių žodžių žodynėlius. III kl. mokiniai organizavo ,,Protų mūšį‘‘, kuriame bandė atpažinti skirtingomis kalbomis užrašytus žodžius, bandė atkartoti kartvelų ir turkų kalbomis išgirstas greitakalbes, ieškojo ilgiausių žodžių, turėjo galimybę užrašyti savo vardą NATO fonetinės abėcėlės kalba. Domėjosi, kaip sparčiai populiarėjančios technologijų sritys įtakoja naujų žodžių atsiradimą lietuvių kalboje, kokie taisyklingi lietuviški terminai apibūdina dažnai vartojamus, tačiau neteiktinus technologijų pasaulio, susijusio su internetu, žodžius.

Anglų kalbos pamokose 7-8 kl. mokiniai tyrinėjo Europos žemėlapį, šalis, jų sostines ir vėliavas. Buvo nepaprastai įdomu atrasti mažiau girdėtų šalių pavadinimus bei susipažinti su jų vėliavomis. Kita 8-os kl. mokinių grupė dalyvavo integruotoje anglų k. ir informacinių technologijų pamokoje, kurios metu kūrė lankstinukus ,,European day of languages‘‘ anglų kalba, savo nuožiūra rinko medžiagą, sukurtus darbus pristatė klasės draugams. 5 kl. mokiniai ieškojo įvairiomis kalbomis pasisveikinimo žodžio  ,,How to say HELLO in different languages”, piešė pasirinktos šalies vėliavą ir šalia užrašė tos šalies kalba žodį ,,Hello”.

Netradicinės pamokos ir veiklos, organizuotos šią dieną, buvo įdomios ir informatyvios. Mokiniai turėjo galimybę ne tik pažinti įvairias Europos kalbas, bet aktyviai dalyvauti ir domėtis kitų šalių kultūra. Mokiniai suvokė, kad kalbos gali būti jungiamasis elementas tarp skirtingų šalių ir žmonių bei puikus būdas skatinti daugiakalbę kultūrą ir bendravimą.

 

2023-06-07

Mokomės kitaip

Dalykų integracija anglų kalbos pamokose. Išpuoselėtose Gimnazijos aplinkose ir esant puikiam orui 7, 8, II ir III klasių mokiniai išbandė Fitness monopoly programėlę. Žaidimo metu mokiniai išmoko sportinių pratimų pavadinimus angliškai bei juos atliko patys. Visą pamoką lydėjo kiekvieno mokinio įsitraukimas ir puikios nuotaikos.

Užsienio kalbos (anglų) mokytojos Jurgita ir Sandra

       

2023-04-19

MOKOMĖS NE TIK MOKYKLOJE

Trečios klasės mokiniai prieš pat Velykų atostogas turėjo puikią mokymosi dieną Jonavos mieste. Krašto muziejuje dalyvavo Kultūros paso edukaciniame užsiėmime „Margučių raštai“ ir, atidžiai klausydamiesi edukatorės Rasos Kulytės-Libienės, susipažino su Velykų šventės kilme ir ritualais, margučių marginimo tradicijomis, spalvų ir raštų simbolika, margino kiaušinius vašku, dainavo supuoklines dainas.
Mokiniai buvo sužavėti apsilankymu Jonavos sporto centre, kur dar kartą galėjo išgirsti, kad, norint būti sveikam ir darbingam, svarbu būti aktyviam, kasdien judėti, pasirinkti mėgstamą sporto šaką, sveikai maitintis ir patirti kuo daugiau teigiamų emocijų. O kiek džiaugsmo vaikams suteikė pasižvalgymas po „Jonavos CBet“ krepšininkų rūbinę ir žaidimai sporto arenoje!
Na, o įspūdžių kupinos dienos aptarimas, ragaujant labai gardžias picas, vyko kavinėje! Vaikai be paliovos kartojo “Kokia puiki diena!” Už kelionės idėją ir pagalbą esame nepaprastai dėkingi Jono mamai Simonai Skorupskienei ir visiems tėveliams, pasirūpinusiems, kad vaikai turėtų galimybę mokytis ne tik mokykloje.

3 klasės mokytoja Zinaida Kleivienė

 

2023-04-04

ŠIANDIENOS PLAUKIMO PAMOKOS – SVEIKESNIAM VAIKŲ RYTOJUI

Trečiokai jau antrus metus dalyvauja projekte ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Projektas vyksta Kėdainių sporto centro baseine kiekvienais metais rugsėjo – gruodžio mėnesiais (18 pamokų) ir vasario–gegužės mėnesiais (14 pamokų). Šie užsiėmimai  prieinami kiekvienam vaikui, nes tam per savaitę yra skiriama 1 fizinio ugdymo pamoka.

Vaikų mokymasis plaukti yra svarbus – suteikiamos pradinės žinios apie saugų elgesį prie vandens ir vandenyje, skatinamas vaiko pasitikėjimas savimi ir asmeninė atsakomybė už savo elgesį, vaikai supažindinami su plaukimo technikomis, didinamas fizinis aktyvumas, ugdomos kiekvieno vaiko individualios galios: greitis, reakcija, lankstumas, koordinacija.

Per dvejus metus vaikai įgyja šiuos įgūdžius: įgauna bendrą pripratimą prie vandens aplinkos, išmoksta sulaikyti kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu: panerti ir ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš 1,4 m gylio, geba plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį , išmoksta atlikti įkvėpimo ir iškvėpimo į vandenį pratimus, geba judėti krūtine ir nugara 25 metrus, kai skirtinga rankų padėtis ir skirtingi kojų judesiai, atlikti šuoliuką į vandenį nuo bortelio ant kojų. Visų šių dalykų juos išmoko rūpestingos ir kantrios trenerės Diana ir Neringa bei motyvuoja padrąsinantys mokytojos žodžiai.

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė

   

 

2023-03-30 

PRADINUKAI DALYVAVO KONFERENCIJOJE

Kovo 29 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijoje vyko rajono pradinio ugdymo mokinių konferencija “Sveikas, saugus ir įdomus pradinuko pasaulis“.
Konferencijos tikslas – ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, skatinti pradinio ugdymo mokinius ugdyti(s) fizinį ir sveikatos raštingumą, socialines, emocines ir sveikos gyvensenos, pažinimo kompetencijas.
Mokiniai, padedami mokytojų, parengė pranešimus apie fizinį ir sveikatos ugdymą, mėgstamiausias sporto šakas, pomėgius, olimpinių vertybių ugdymą, sveiką mitybą, dienotvarkės reikšmę, patyrimines ir projektines veiklas.
Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai: antrokai Rosita Sliesoraitytė ir Adas Šidlauskas, trečiokas Jonas Skorupskas ir ketvirtokas Justas Šidlauskas. Vaikai išklausė bendraamžių pranešimus, puikiai susitvarkė su jauduliu, pasidalino gerąja patirtimi apie tai, kaip jie stengiasi sveikai maitintis, aktyviai sportuoja ir keliauja su šeima bei patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė

   

2023-03-28

PRADINUKAI  SU KNYGA KELIAUJA PO PASAULĮ
Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų,
žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.

                                                                                         M. Tekerėjus

Kovo 24 d. pradinių klasių mokiniai turėjo nepaprastai turiningą dieną – Knygos dieną. Tylusis atsineštų knygų skaitymas ir iliustracijų piešimas, pokalbiai apie pirmąją lietuvišką knygą ir Šėtos knygnešį M. Keliauską, viktorina ir komandinės varžytuvės „Ką žinau apie knygų autorius ir personažus?“, mažutės, į vaiko delniuką telpančios, knygutės gaminimas, apdovanojimai už laišką knygos herojui, knygų mugė, kurioje vaikai noriai pirko knygas… Štai kiek įdomių veiklų išbandė pradinukai! O po knygų pasaulį tądien su jais keliavo Šėtos miestelio bibliotekos vedėja Rasa Taujanskienė, gimnazijos bibliotekininkė Vida Barauskienė bei visos pradinio ugdymo mokytojos.

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė

             

 

 

2023-03-24

Įdomios ir netradicinės pamokos

Įdomios ir netradicinės pamokos vyksta gamtos mokslų laboratorijoje, panaudojant turimas priemones ir medžiagas. Taip dirbdami mokiniai taiko naujai įgytas žinias, mokosi tyrinėti, ugdosi kognityvinius, komunikacinius, bendradarbiavimo ir kitus socialinius gebėjimus.

A. Kananovičienė

2023-03-09

Gimnazijos šeštokai, mokydamiesi temos „Skaičių tiesė“, noriai įsitraukė į pačios skaičių tiesės pasigaminimą. Tam buvo panaudotos iš senų tapetų pasigamintos juostelės. Mokiniai turėjo ne tik nubrėžti skaičių tiesę, pažymėti joje teigiamuosius ir neigiamuosius skaičius, bet ir su pasigaminta „liniuote“ išmatuoti koridoriaus lango, grindų plytelės ilgį bei išmatuotus dydžius paversti nurodytais matavimo vienetais. Tokios pamokos mokiniams patinka, jie susiduria su elementarių, gyvenimiškų problemų sprendimu, ir tokiu būdu įgyja matematikos žinių ir gebėjimų, kuriuos tenka pritaikyti praktiškai.

Matematikos mokytoja Vijolė Glebauskienė

2023-02-28

Mokomės kitaip

Anglų kalbos pamokoje ketvirtokai virto pardavėjais ir pirkėjais. Mokiniai atsinešė savo produktus, patys nustatė produktų kainas, pasigamino pinigų ir prekiavo tuo ką turėjo. Nors pamokos tikslas buvo taisyklingai naudoti artikelius su daiktavardžiais, mokiniai išmoko dar ir naudingų apsipirkinėjimo frazių, skaičiavo, kiek išleido ir (ar) uždirbo pinigų ir angliškai aptarė savo pirkinius, išlaidas bei uždarbį.

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė Jurgita Tekunova

 

 

2023-02-01

Mokytojai mokosi vieni iš kitų

Metodikos tarybos organizuotas patirtinis mokymasis tema ,,Vertinimo ir įsivertinimo būdai pamokoje“ (kuo svarbus vertinimo procesas). Mokymosi metu aptarta, kaip teikti konstruktyvų atsaką, įtraukiant mokinius į vienas kito vertinimo ir įsivertinimo veiklas. Metodikos grupių nariai pasidalino patirtimi pristatydami praktiškai, kokius vertinimo ir įsivertinimo metodus naudoja pamokose, aptarė jų naudą mokinių mokymuisi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2022-09-30

EUROPOS KALBŲ DIENA

 Rugsėjo 26 d. Europa mini kalbų dieną. Šios dienos tikslas parodyti visuomenei, kodėl svarbu mokytis įvairių kalbų,  raginti daugiau išmanyti apie kitas kalbas. Pasak M. Heidegerio, ,,Kalba – tautos dvasios namai‘‘, tad kalbų mokėjimas atveria ne tik naujas mokymosi galimybes, bet padeda lengviau pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Šėtos gimnazijoje šią dieną buvo organizuotos įvairios veiklos, skatinusios kalbų mokymosi įvairovę, norą pažinti kitų tautų kultūrą ir kalbą.  2022 m. yra paskelbti Europos jaunimo metais, tad  šių metų Europos kalbų dienos tema ,,Ką jaunas išmoksi, visą amžių žinosi”. I-III klasėse per anglų k. pamokas vyko integruotos Europos kalbų dienos veiklos, mokiniai turėjo galimybę išbandyti savo jėgas, atsakinėdami į klausimus apie įvairių tautų kultūras, tradicijas, patiekalus, kalbų įvairovę ir t.t, I-II kl. mokiniai dalyvavo protmūšyje.  II kl. mokiniai savo mintis išdėstė rašinyje ,, Įvairių kalbų mokėjimas ir kultūrų pažinimas praturtina gyvenimą, suteikia naujų galimybių”.

Netradicinės pamokas, skirtos Europos kalbų dienai, buvo organizuotos ir per lietuvių k. pamokas: III klasėje mokiniai, dirbdami grupėse, kūrė lietuvių kalbos formulę naudodamiesi informacinėmis technologijomis, jie rinko įdomiausius faktus apie lietuvių kalbą ir taip kūrė plakatus ir ketureilius apie kalbą, po to juos pristatė. II b klasėje dirbdami grupėse mokiniai taip pat kūrė lietuvių kalbos formulę, tačiau panaudojo koliažo techniką. 6 klasėje su mokiniais aptarėme, kokią vietą lietuvių kalba užima Europos kalbų bendrijoje ir gilinomės į lietuvių kalbos turtą – tarmes, jie braižė tarmių žemėlapius ir sužymėjo tarmes, pažymėjo savo tarmę. Visus darbus patalpinome klasės stenduose. 7 ir I g klasės mokiniai, kurdami lietuvių kalbos formulę, koliažo principu bandė pavaizduoti kalbos sandarą, funkcijas ir parodyti, kuo kiekvienam iš mūsų svarbi kalba. Mokiniai turėjo tikslą kitų šalių gyventojus supažindinti su lietuvių kalba ir formulėje pateikti pačius svarbiausius jos principus, supažindinti su lietuvių autorių kūriniais, ypač poezija, bei parodyti, kodėl verta išmokti lietuvių kalbos. Pristatydami savo grupinius darbus mokiniai įvardino, kodėl pasirinko būtent tokią formulę. Darbais galima pasidžiaugti gimnazijos fojė.

Per rusų k. pamoką II a kl. mokiniai kūrė stendinius pranešimus ,,Kalba – langas į gyvenimą‘‘, kuriuose išvertė ir užrašė  gražiausias mintis bei frazes apie kalbą. Mintys buvo iliustruotos mokinių pasirinktu būdu.

Europos kalbų dienos veiklos  paskatino mokinius daugiau sužinoti apie kitas kalbas ir kultūras bei suvokti, jog svarbu mokytis užsienio kalbų ir tuo pačiu stengtis išsaugoti savąją.

Kalbų metodinė grupė

 

2022-09-15

Rugsėjo 14 d. popietę su I klasės mokiniais turėjome netradicinę rusų kalbos pamoką. Šėtos kultūros centre aplankėme Kėdainių krašto dailės draugijos narių tapybos parodą „Skiriu Kėdainiams“. Mus mielai sutiko kultūros centro ir bibliotekos darbuotojos, pristatė parodą. Mokiniai susidomėję apžiūrėjo darbus, po to, patogiai įsitaisę mažojoje salėje, aptarėme kiekvienam patikusius paveikslus, apibendrinom pamoką ir priėjom išvados, kad tokios pamokos yra naudingos ir reikalingos.

Rusų k. vyr. mokytoja L. Morkuvienė

 

2022-05-19

Gegužės 19 d. mūsų gimnazijos ketvirtokai dalyvavo dvejose edukacijose. Abu užsiėmimai vyko gimnazijoje. Pirmąją edukaciją vedė mūsų gimnazijos biologijos mokyta Vaida Klevinienė. Ji mokiniams ne tik papasakojo, bet ir parodė, kaip galima pačiam namuose užsiauginti drugelį. Ketvirtokai sužinojo drugelio vystymosi etapus. Galėjo apžiūrėti mokytojos užaugintą drugelį. Mokiniai domėjosi, kaip ir kur galima įsigyti drugelių lėliukių.

Dalindamiesi patirtais įspūdžiais mokiniai toliau tęsė savo kitą edukaciją „Keliaukime po Lietuvą“. Jos metu virtualiai mokiniai keliavo po Lietuvą. Kelionės metu reikėjo būti labai atidiems ir prisiminti jau turimas žinias apie Lietuvos gyvūnus, paukščius, pilis, įvykusius mūšius, istoriją ir teisingai atsakyti į pateiktus klausimus, nes reikėjo pildyti labirintą popierius lape.

Ketvirtokai džiaugėsi galėję ir pakeliauti po Lietuvą virtualiai, ir pamatyti drugelių grožį.

Pradinio ugdymo mokytoja Lina

 

2022-05-16

Mokomės kitaip. Ekonomikos ir matematikos pamoka.

 Nusprendėte atlikti buto remontą? Puiku. Jums gali padėti mūsų gimnazijos II klasės mokiniai. Integruotos ekonomikos bei matematikos pamokos metu gimnazistai atliko projektinį darbą „Kambario remontas“. Dirbdami porose jie aptarė ir pasirinko kokio kambario remontą nori atlikti. Vykome į Kėdainiuose esančią parduotuvę „Moki. Veži.“ Joje mokiniai  rinkosi remontui reikalingas medžiagas, priemones, svarstė kurio tiekėjo prekes geriau rinktis, lygino kainas, skaičiavo nuolaidas ir reikalingų prekių kiekius. Teko konsultuotis ir su parduotuvės konsultantėmis dėl tinkamų dažų ar dažymo volelių, išklausyti jų patarimų.

Pamokoje aptarėme gautus skaičiavimus, išklausėme mokinių praktiškų patarimų ir pastebėjimų.

Nuotraukose akimirkos renkantis remontui reikalingas prekes.

Mokytojos Vijolė ir Audronė

 

 

2022-05-16

Netradicinė pamoka netradicinėje aplinkoje

Gegužės 13 dieną mūsų gimnazijos trečiokai važiavo į Netradicinę integruotą pamoką, kuri vyko didžiausiame Baltijos šalyse vaikų edukaciniame pramogų centre Megoje. Dalyvavo Curiocity edukaciniame užsiėmime ,,Pažink pasaulio kultūras“. Programos metu vaikai susipažino su 7 pasaulio žemynais bei jų išskirtinumais. Atradę kultūrų skirtumus, mokiniai naujai pažvelgė į juos supantį pasaulį, kritiškai įvertino aplinkos poveikį kūrybai. Užsiėmimo metu vaikai atliko pasirinktą užduotį, susijusią su Europos žemynu – pagilino žinias žaisdami interaktyvaus žemėlapio žaidimą. Po edukacijos mokiniai turėjo laisvą laiką – mėgavosi Curiocity miesto pramogomis. Vėliau aplankė Zooparką. Tai unikalus kontaktinis zoologijos sodas, kuriame vaikučiai gali iš arti susipažinti su gyvūnais, juos glostyti, maitinti, bendrauti ir stebėti. Buvo naudinga ir puiki edukacinė išvyka!

3 klasės mokytoja Danguolė Zubieliauskienė

 

2022-05-09

Pamoka kitaip Ingleby ūkyje

7 klasės mokiniai gegužės 9 d. vyko į kitokią biologijos ir karjeros ugdymo pamoką Ingleby ekologiškame ūkyje. Čia mums papasakojo kokius augalus augina visame pasaulyje, o Lietuvoje šiais metai auginama net 20 skirtingų kultūrų. Mokinius sužavėjo dideli angarai, galinga ir moderni technika, aplinkos švara ir, kad norint ūkininkauti reikia išmanyti daug dalykų: biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, IT ir žinoma kalbų. Čia sutikome ir Šėtos gimnaziją baigusį mokinį. Ingleby atstovai aprodė kviečių, avižų ir pupų laukus, papasakojo su kokiais sunkumais susiduria ūkininkaujant ekologiškame ūkyje: piktžolės ir įvairūs kenkėjai, tačiau pasidžiaugė, kad auginant ekologiškai augalus mažiau kenkia aplinkai, mikroorganizmams, mažiau anglies dioksido išskiriama į aplinką, sveikesni produktai atkeliauja iki mūsų stalo. Taip pat aprodė ir naują vandens laistymo sistemą, kuri naudoja požeminį vandenį. Ačiū Ingleby ūkiui už priėmimą ir įdomią pamoką.

Vyr. socialinė pedagogė Ilona Jakienė ir biologijos mokytoja Vaida Klevinienė

  

 

2022-05-09

Tikėdamas į tekėjimą.

Klaupiasi žodis, klaupiasi

ir gieda savo tikėjimą:

Į mintį, į kalbą, į žmogų,

į tą jo gyvenimą margą…

Just. Marcinkevičius

 Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Nors tą dieną 1904 metais išsilaisvinome nuo lietuviškos spaudos draudimo, ši data taip pat primena labai sudėtingą, net keturis dešimtmečius trukusį Lietuvos istorijos laikotarpį, kuriuo rusų carinė valdžia draudė esminius mūsų tautiškumo ženklus – lietuvišką spaudą, knygų leidybą, laisvą žodį. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., – t.y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo draudimo pradžios iki 1883 m., – t.y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.

Kartu su 7 kl. mokiniais per lietuvių literatūros pamoką paminėjome šią dieną ir pasidžiaugėme, galėdami drąsiai bei laisvai skaityti lietuviškais rašmenimis, dalintis mintimis apie savo skaitytas knygas, jas pristatyti bei rekomenduoti draugui. Mokiniai pristatė savo skaitomas arba skaitysimas knygas, išsakė nuomonę, kodėl verta perskaityti jų rekomenduojamas knygas. Išklausę pasakojimo apie spaudos draudimo laikotarpį, įsivertinome savo žinias, atsakinėdami į smagius viktorinos klausimus apie lietuvių kalbą, literatūra bei, žinoma, knygas.

,,Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip auštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga“.

Just. Marcinkevičius

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė

 

2022-03-16

Pažintinė 3 klasės mokinių pamoka su gyvalazdėmis

 

Pasaulyje šiuo metu yra žinoma apie 1,2 mln. vabzdžių rūšių, tačiau trečiokai atėję į biologijos kabinetą daugiau sužinojo apie čia augančias gyvalazdes, kurios pasižymi visa eile specifinių savybių,  leidžiančių prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, atlaikyti konkurencinę kovą su kitais gyvūnais. Mokiniai pateikė juos dominančius klausimus, susipažino su gyvalazdžių gyvenimo ciklu, išgirdo įdomių faktų, galėjo palyginti gyvalazdės ir vištos kiaušinius, apžiūrėti išnaras, pasidaryti asmenukę ir praleisti turiningai pažintinę pamoką kitokioje aplinkoje.

 

Biologijos mokytoja Vaida Klevinienė

 

 

2022-02-21

IR VĖL BIOCHEMIJA 🙂

Šį kartą II klasės mokiniai gamino muilą. Trijų pamokų cikle gimnazistai ne tik susipažino su muilo gamyba, jo savybėmis, bet ir patys pagamino įvairių formų, spalvų ir savybių muiliukus (atsinešę vaistažoles, džiovintas uogas, kavą, arbatžoles, įvairų spalvų dažus, formeles). Jiems talkino mokytojos Rita ir Vaida. Pasigamintus muilus mokiniai gražiai supakavo ir paruošė pristatymus lietuvių bei anglų kalbomis.

 

2022-02-15

Literatūrinis susitikimas-pamoka su B. Brazdžioniu „Šaukiu aš tautą“

 

Vasario 2 dieną buvo minimos prozininko, poeto Bernardo Brazdžionio 115osios gimimo metinės. Jo poezijos pasaulis – didžiulė erdvė, talpinanti visą žmogaus būtį ir pakylanti iki Dievo. Šiai progai paminėti Šėtos gimnazijos 7 klasės mokiniai per lietuvių lit. pamoką buvo pakviesti į ,,Literatūrinį susitikimą-pamoką su B. Brazdžioniu „Šaukiu aš tautą“.

Mokiniai, susipažinę su B. Brazdžionio biografija, grupėmis skaitė jo poeziją. Buvo sudarytos septynios mokinių grupės po du asmenis, kurie burtų keliu išsirinko poezijos knygą – rinkinį su B. Brazdžionio eilėraščiais. Buvo pasiūlyti šie rinkiniai: ,,Tarp žemės ir dangaus, ,,Šiapus ir anapus mūsų laiko, ,,Tėvų nameliai brangūs, ,,Poezijos pilnatis, ,,Kaip grįžtančius namo paukščius, ,,Nupinsiu Lietuvai vainiką ir kt. rinkiniai, kur publikuojami poeto eilėraščiai. Kiekvienas mokinys turėjo ne tik išsirinkti vieną eilėraštį, bet jį paanalizuoti (raštu) – nusakyti temą, lyr. subjekto būseną, o reflektuojant atsakyti, kokį įspūdį paliko perskaitytas eilėraštis/-iai (mokiniai, ieškodami to vienintelio, žinoma, turėjo progą perskaityti ir daugiau eilėraščių 😊 ). Buvo bandoma pajausti ir įsigilinti: poeto balsas aidėjo, laužė užtvaras, skatino lietuvių poeziją išeiti iš nuošalios valstiečio pirkios į kalnuotą, vėjams atvirą lauką, kur akį traukia Jeruzalės griuvėsiai, spindintis Antikos palikimas, Dievo valią liudijantys aukštieji skliautai.

Nusakius, kokį įspūdį paliko eilėraščiai, mokiniams reikėjo atsakyti į klausimą ,,Ką norėčiau pasakyti ir palinkėti B. Brazdžioniui?‘‘ bei raiškiai prieš klasę perskaityti pasirinktus eilėraščius. Mokiniai pastebėjo, jog daugelis poeto eilėraščių  kelia liūdesį, verčia susimąstyti, tačiau tarė AČIŪ ir sakė, jog tai gražūs bei prasmingi lyriniai kūriniai. Nuskambėjo tokie eilėraščiai:  ,,Aš čia – gyva, ,,Lietuvos laukai, ,,Žemė, ,,Gėlės miršta, ,,Per pasaulį keliauja žmogus, ,,Viešpaties vardo ženklai, ,,O, atsimenu namelį, ,,Anapus mūsų laiko, ,,Šiaurės pašvaistė ir kt. Mokiniai ne tik susipažino su poeto biografija, analizavo eilėraščius, dalinosi įspūdžiais, bet raiškiai ir garsiai skaitydami turėjo galimybę įsijausti į lyrinių posmų prasmę, perteikiamus išgyvenimus ir būsenas.

 

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė

 

 

 

2022-02-15

Pažintis su Kronika

Vasario antrą savaitę, Gimnazijos 2–6 klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame knygos pristatyme „Kronika. Slaptos knygos istorija“. Šis pristatymas buvo skirtas paminėti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metams.

Knygos autorė mokiniams pristatė kas yra Kronika, kokia tuo metu buvo situacija Lietuvoje, kodėl buvo svarbu perduoti žinias, kodėl parašė šią knygą. Supažindino kokiais būdais buvo perduodama informacija. Patys mokiniai išbandė perdavimo būdus. Sesuo Regina pasidalino savo prisiminimais, kaip jai teko slapčia gabenti Kronikos slaptus raštus.

Knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“ dailininkė papasakojo, kaip ji kūrė iliustracijas knygai.

Pristatymo pabaigoje mokiniams teko atlikti užduotį, iš skiautelių sudėlioti sesers Nijolės Sadūnaitės kalbos, kurią jį pasakė 1974 m, kai pirmą kartą ji buvo suimta už Kronikos leidybą.

Mokiniai ne tik sužinojo apie naują knygą, bet ir papildė savo žinias apie Lietuvos istoriją, išgirdo liudijimus, kodėl taip svarbu branginti laisvę.

 

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Lina

 

 

 

2022-02-10

Penktokai labai aktyvūs ir žingeidūs. Šį kartą mokėsi apie neformalųjį ugdymą ir popamokines veiklas. O smagiausia buvo sugalvoti savo būrelį ir pakviesti draugus jį lankyti. Mokiniai darė informacinius skelbimus anglų kalba, kvietė draugus lankyti jų siūlomus būrelius: lietuvių kalbos, šokio, Gimnazijos, riedlenčių, futbolo ir kitus. Populiariausias būrelis buvo Krepšinio, ir nenuostabu – juk mes krepšinio šalis!

Užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja Jurgita Tekunova

2021-12-23

Biologijos pamoka kitaip

Ia ir Ib klasės mokinai biologijos pamokose mokėsi skyrių „Kraujas ir kraujotakos sistema“. Šių pamokų cikle kalbėjome apie kraujo sudėtį, reikšmę, širdies sandarą ir kraujotakos svarbą organizmui, kodėl sutrinka kraujotaka, atsiranda širdies ligos. Atlikome praktikos darbus „Fizinio krūvio įtaka širdies darbui ir kraujospūdžiui“ bei „Paukščio širdies sandara“. Praktinių darbų metu mokiniai turėjo galimybę pasimatuoti kraujo spaudimą, stebėti kūno pokyčius prieš ir po fizinio krūvio, taip pat pamatyti ir atverti paukščio širdį, kaip analogą žmogaus širdžiai. Šį sunkų ir sudėtingą skyrių vainikavo išvyka į Kaune vykstančią unikalią žmogaus kūnų ir organų parodą „Body Worlds“. Įspūdžiai nepakartojami ir ilgai įsimintini. Mokiniai iš arti galėjo matyti įvairių organų sistemas, pačius organus, vaisiaus vystymąsi, organus pažeistus įvairiausių ligų, pasimatuoti spaudimą bei pasisupti supynėse.

Biologijos mokytoja Vaida Klevinienė

 

 

2021-12-22

Antrokams tai buvo pirmoji kelionė kartu, kurios vaikai labai laukė. Tai buvo kelionė-pamoka naujiems dalykams išmokti ir turimiems įgūdžiams įtvirtinti.

Vaikai apsilankė Kauno ledo arenoje. Tik pora vaikų yra bandę čiuožti su pačiūžomis, o kitiems – naujiena! Baimė ir netikrumas – štai kokie jausmai pirmiausia apėmė antrokus. Bet vaikai greitai mokėsi. Vienas ratukas, kitas… Su lyg kiekvienu ratuku vis platesnės vaikų šypsenos!

O kaip džiaugėsi vaikai, kai pietavo kavinėje! Prisiminė, kaip elgtis prie stalo, bendrauti, valgyti, dalintis…

Antrokus sužavėjo nepaprasto grožio kalėdinė Kauno eglutė ir dekoracijos aplink ją.

Smagu buvo girdėti vaikus sakant, kad tai geriausia diena jiems! O klausimas “Ar kitą antradienį ir vėl kur nors važiuosim?” paskatino mąstyti ir planuoti, kur, ko ir kaip mokysimės kitoje kelionėje.

 

2 klasės mokytoja Zinaida Kleivienė

 

 

2021-11-08

Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“ akcijos minėjimas

Spalio 20 d. užsienio kalbos (vokiečių) mokytoja Ilona Tomkuvienė kartu su II klasės mokiniais prisijungė prie Goethe‘s instituto organizuojamo internetinio renginio „Kodėl verta versle mokėti vokiškai?” bei paminėjo vokiečių kalbos dieną. Mokiniai klausėsi svečių pranešimų, aptarė renginį bei pasidalino idėjomis.

Džiaugėmės ir nusprendėm, kad ,,mokytis kitaip smagu“, kad išnaudosim visas progas pamatyti, sužinoti, išmokti.

Vokiečių kalbos mokytoja Ilona Tomkuvienė

 

 

 

2021-06-02 

Pažintis su slieku

Saulėtą birželio 2 dieną 4 klasės mokiniai rinkosi į lauko klasę. Čia jų laukė pažintis su būsima gamtos ir žmogaus pamokos mokytoja Vaida. Kad pažintis būtų smagi ir turininga, mokiniai gavo užduotį – rasti ir ištirti bestuburių atstovus sliekus. Atsiraitoję rankoves ir pasiėmę reikiamas priemones, keliavome ieškoti sliekų. Yrančių lapų paklotėje bei purioje žemėje radome ir vėdarėlių, kurie, kaip ir sliekai, yra skaidytojai. Atsinešę į lauko klasę svėrėme, matavome, žiūrėjome pro mikroskopą, aprašėme ir sužinojome daug naujų faktų apie sliekų kraujotaką, mitybą, dauginimąsi bei jutimus. Ištyrę sliekus ir susipažinę su vėdarėliu, saugiai juos paleidome purioje gimnazijos dirvoje. Šio užsiėmimo metu pravertė ir gautos gamtamokslinės priemonės. Pažintis buvo pilna įspūdžių ir gerų emocijų.

 

4 klasės mokytoja Lina ir biologijos mokytoja Vaida

   

 

 

2021-05-28

Mokomės kitaip. Rusų kalbos konkursas.

Šiais mokslo metais, mokytis ir mokyti iš namų visiems yra sudėtinga, trūksta motyvacijos, bet mokytojai mus puikiai skatina ir stengiasi pamokas paįvairinti projektiniais bei kūrybiniais darbais. Gruodžio mėnesį, dešimtokai rusų kalbos pamokose pradėjo mokytis metų laikus. Turėjome parengti skaidrių pristatymą tema: ,,Metų laikai. Mano mėgstamiausias metų laikas“. Ruošėme skaidres, trumpai aprašydami kiekvieną metų laiką ir iliustruodami savo pasakojimus vaizdine medžiaga. Apie savo mėgstamiausią metų laiką turėjome pasakyti daugiau nei apie kitus, papasakoti, kodėl tai mūsų mėgstamiausias sezonas ir kuo jis ypatingas. Šie pristatymai mums labai padėjo rusų kalbos Mokytojos Inos surengtame konkurse „Моё любимое время года.“, kuriame I, II, klasių mokiniai paruošė ir pristatė savo plakatus. Savo plakate aš iliustravau vasarą – savo mėgstamiausią metų laiką. Ne vieno bendraklasio mėgstamiausias metų laikas yra vasara, bet kiekvienas savo plakatą išpildė skirtingai, unikaliai.

Orinta Kasparavičiūtė 

 

Šie mokslo metai kitokie negu visada – daugiau laiko praleidžiame prie kompiuterio, negalime susitikti ir vykdyti projektinių veiklų drauge. Norėjau, jog moksleiviai iš šių nuotolinių pamokų pasisemtų ne tik žinių, bet turėtų galimybę atskleisti savo kūrybiškumą. Todėl pasiūliau I ir II klasėms dalyvauti gimnazijos rusų kalbos konkurse, kuriame mokiniai, pasitelkdami savo kūrybiškumą, galėjo aprašyti mus supančios gamtos bei gyvenimo grožį, išreikšti save. Aptarėme, kaip turi atrodyti mokinių darbai: pavadinimas, turinys, iliustracijos, pristatymas.

Mokiniai noriai ir aktyviai dirbo, stengdamiesi kuo įdomiau perteikti pasirinktą metų laiką. Buvo galima remtis anksčiau pamokų metu sukurtais tekstais, skaidrėmis, kita medžiaga. Pasitelkdami kūrybiškumą, mokiniai vaizdžiai ir spalvingai perteikė gražiausius metų laikus. Ne tik tekstai, bet ir įvairūs karpiniai, gera nuotaika mums padėjo pasiekti pačių geriausių rezultatų ir spalvingai, kūrybiškai perteikti metų laikus.

Sveikinu Eglę Gulbinaitę ir Orintą Kasparavičiūtę, laimėjusias rusų k. konkursą!

Rusų kalbos mokytoja Ina Zubko

 

 

2021-05-12

II klasės vokiečių kalbos projektinis darbas „Jungen Leute chatten gern“

 

II klasės mokiniai vokiečių kalbos pamokoje diskutavo šiuolaikinės medijos klausimais, išsakė savo nuomonę apie įvairias jaunimo naudojamas platformas, socialinius tinklus.

II klasės mokiniai mokėsi dirbti su www.bookcreator.com ir https://wordart.com/ programomis.

Jie sukūrė elektroninę knygą apie socialinius tinklus, įterpė sukurtus žodžių debesis.

Kviečiame pavartyti II klasės mokinių elektroninę knygą „Jungen Leute chatten gern“:

https://read.bookcreator.com/9XNtSzq0OING9iH9cBwcBiPMy472/Yvl7d07rRWmPQn1NZgFmCA

Vokiečių kalbos mokytoja Ilona Tomkuvienė

2021-04-21

INTEGRUOTOS CHEMIJOS – BIOLOGIJOS PAMOKOS

Balandžio 21 d. mokytojos Vaida ir Rita pakvietė I-os gimnazijos klasės mokinius į integruotą pamokų ciklą -,,Druskos“ (3 val.). Septyniuose kambariuose (Teams platforma) gimnazistai draugiškai ieškojo informacijos, ją aprobavo, kūrė pateiktis skirtingomis 7 temomis: ,,Druskos aplink mus“, ,,Liaupsinama ir kritikuojama Himalajų druska“, ,,Valgomosios druskos kelias iki mūsų stalo“, ,,Apskaičiuokite, kiek g ir % valgomosios druskos yra traškučių pakuotėse“ ir kt. Atliktus darbus mokiniai pristatinėjo, reflektavo. Darbas buvo įdomus ir naudingas – patenkinti liko ir mokiniai, ir mokytojos.

 

 

2021-04-19

Nieko nėra geriau ir smagiau, kaip pamokas praleisti mokykloje ir su savo klasės draugais. Jos visos tokios svarbios. Neprilygs jokiam nuotoliniam mokymuisi. Štai taip yra ir muzikos pamokoje. kas geriau ir linksmiau? Ar dainuoti vienam namuose per kompiuterio ekraną, ar gyvai, su visa savo klase. Žinoma, kad gyvai. O dar tas šiltas pavasaris, kaip jam nepadainuoti. Štai, antros klasės mokinių linksma dainelė apie vabaliuko pasivaikščiojimą. Daina „Vabaliukai“ (B. Balakauskienė/S. Pškus).

 

 

 

2021-04-05

Integruota tikybos ir anglų k. pamoka „Easter in lockdown“

Didžiąją savaitę 8a klasės mokiniai  turėjo integruotą užsienio kalbos (anglų k.) ir dorinio ugdymo (tikybos) pamoką. Pamokos tema buvo „ Easter in lockdown“. Šios  pamokos metu   mokiniai kūrė Velykinius sveikinimus, pasidalino savo šeimų tradicijomis iki karantino ir per jį, sužinojo Velykų krikščioniškus simbolius,  rinko citatas iš Švento Rašto.

Mokytojos Sandra ir Lina

 

 

2021-04-02

Linksmieji margučiai

1-5 klasių mokiniai ne tik pasikartojo muzikinius terminus, simbolius, dainavo daineles apie pavasarį, margučius, bet ir kūrė linksmuosius margučius piešimo lape. Margučiai buvo išmarginti gražiausiomis spalvomis. Kaip smagu muzikos pamokose ne tik dainuoti, rašyti natas, bet dainuojant piešti visiems kartu.
Muzikos mokytoja Daiva Makutienė

2021-03-21

Kovo 21-oji – Pasaulinė poezijos diena, taigi praėjusią savaitę kartu su septintokais bandėme pasinerti į poezijos pasaulį bei susipažinti su kitų tautų poezija. Šįkart apsilankėme Japonijoje ir pabandėme kurti HAIKU 🙂 Kas tai yra? Kviečiu susipažinti 🙂 Beje, prie knygos rankraščio gali prisidėti kiekvienas, norintis sukurti HAIKU 🙂 Tereikia paspausti interaktyvios lentos nuorodą.

O elektroninę septintokų HAIKU knygą galima pavartyti čia.

Haiku poezijos kūrimas. Kūrybinės veiklos, skirtos Pasaulinei poezijos dienai paminėti.

Kovo 21-oji – Pasaulinė poezijos diena. Ji švenčiama kiekvienais metais nuo 1999 m. Eilėraščio galios yra neribotos, su poezija išlaisviname savo mintis ir sielą, tad kurkime nedvejodami!

Kas man yra poezija? Kiekvienas galėtume savęs to paklausti. ,,Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti. Poezija kartais yra nušvitimas, visiška vaizduotės laisvė, kai įgyjamas nuo nieko nepriklausantis savo asmenybės pajautimas‘‘ – rašo M. Martinaitis.

  Praėjusią savaitę kartu su septintokais bandėme pasinerti į poezijos pasaulį bei susipažinti su kitų tautų poezija. Šįkart apsilankėme Japonijoje ir pabandėme kurti HAIKU.

Trumpai apie HAIKU

Tai tradicinis japonų lyrikos žanras, poetinė miniatiūra su tam tikrais reikalavimais, žinomas jau XIV amž. Tai 17-os skiemenų eilėraštis, kuriame paprastai, lakoniškai pateikiamas gamtos ir žmogaus tamprus ryšys. Tai kaip momentinė nuotrauka, gamtos fone pagauta mintis, nuotaika, pojūčiai, kurie subręsta stebint aplinką, būnant joje.

Haiku kiekvienas žodis yra svarbus ir turi išsakyti mintį. Atrenkami tik patys reikalingiausi žodžiai. Sakoma, kad šis žanras – tai vieta susitikimo tarp autoriaus ir skaitytojo. Savo mintis autorius turi parodyti, bet ne pasakoti, taip pat jis turi rašyti apie realius, o ne išgalvotus įvykius, naudojant paprastus žodžius ir paliekant skaitytojui vietą pamąstymui, atsirandantiems pojūčiams (kaip neužbaigta mintis, kurią skaitytojas gali pats užbaigti). Tai realybė…

Haiku gali rašyti visi, kas tik nori ir pažįsta raides bei moka skaičiuoti iki 17. 5+7+5 – HAIKU poezijos raktas. Pirma eilutė – 5 skiemenys, antra – 7, trečia – 5.

Haiku – tai akimirkos menas, miniatiūra, išlaisvinanti mūsų mintis. Tai matematinė minties išraiška žodžiais.

Haiku gali būti kuriamas ne tik iš žodžių, bet ir iš tam tikrų daiktų (simbolių) sudėliotų ta pačia skaitine išraiška.

Susipažinę su HAIKU kūrimo technika kiekvienas turėjome galimybę pabūti POETU!

Kūrėme HAIKU, kuriuos sukėlėme į elektroninę septintokų Haiku poezijos knygą.

Niekada nekūrėte eilėraščių? Dabar kiekvienas galite sukurti ir pasidalinti savo Haiku. Spausk interaktyvios lentos nuorodą   ir prisidėk prie knygos rankraščio. Čia septintokai vis dar dalijasi savo haiku.

Ši trumpa miniatiūra gali tapti kiekvienos dienos credo – kviečiu išlaisvinti mintis su HAIKU!

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė

2021-03-01

MUZIKOS PAMOKA 3 KLASĖ

 

Trečios klasės mokiniai dainavimo išraiškos pamokas karantino metu perkėlė į namus, dainuodami lietuvių liaudies dainas. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę pasirinkti patikusią lietuvių liaudies dainą ir ją padainuoti intonuojant, improvizuojant arba aiškiai tariant žodžius. Smagu buvo žiūrėti mokinių atsiųstus video ir džiaugtis, nes kiekvienas mokinys įdėjo daug pastangų, kad dainavimas būtų kuo tikslesnis. Muzikos mokytoja Daiva Makutienė sumontavo video, pasižiūrėkime:

 

 

2021 m. vasario 17 d. 

PIRMOKAI – MAŽIEJI MOKSLININKAI

Ketvirtadienio vaikai labai laukia – vyksta būrelio „Noriu žinoti“ užsiėmimas. Ir kiekvieną kartą pirmokai susipažįsta su naujais dalykais.

Vieno užsiėmimo metu smalsuoliai  daug sužinojo apie vandenį: kodėl vanduo naudingas žmogui, kiek stiklinių vandens reikia išgerti per dieną, kokia formulė, kada minima pasaulinė vandens diena, žiūrėjo vaizdo įrašą apie vandens būsenas. Pirmokai labai nustebo išgirdę, kad apie 70 proc. jų kūno sudaro vanduo.

Dažniausiai vaikai atlieka įdomius ir saugius bandymus bei eksperimentus.

Atlikdami bandymą „Minkštas kiaušinis“, pirmokai pamatė, kokie cheminiai pokyčiai įvyko, kai nevirtą kiaušinį laikė 9 proc. acte: kiaušinio lukštas yra kalcio karbonadas, actas – rūgštis, kuri ištirpdė lukštą.

Stiklinėje sumaišę vandenį, aliejų, druską ir šiek tiek dažų, vaikai pasigamino Lavos lempą ir dėl medžiagų sąveikos galėjo stebėti kylančius burbuliukus.

Netikėta informacija apie stambiausią sausumos gyvūną –  afrikinį savanų dramblį, turintį 26 dantis, tačiau kramtymui naudojantį tik 4 ir kurie gali ataugti net 6 kartus, paskatino mokinius kurti „Dramblio dantų pastą“. Eksperimento metu vaikai pamatė medžiagų skilimo reakciją, kai formuojasi putos, kurios intensyviai veržiasi iš butelio ir susidaro šiluma.

Kas žino, gal iš šio mažųjų mokslininkų būrio išaugs mokslininkas, kurio atradimai padės žmonijai gyventi…

 

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė

 

2021 m. vasario 9 d. 

PIRMOKAI MOKOSI SKAIČIUOTI LAIKĄ

Laiko pažinimas nėra labai paprastas dalykas. Ir nors namuose laikrodžiai kabo ant sienų, juos turi mama ir tėtis, mažam vaikui laikas net nėra aktualus. Jis tiesiog gyvena, džiaugdamasis  kiekviena akimirka! Ir,  tik augant, vaikams pasidaro smalsu, kam tie laikrodžiai reikalingi, kaip jie veikia, kaip matuojamas laikas.

Pirmokams laiko suvokimas jau aktualus: kada atsikelti, kada prasideda ir baigiasi pamoka… O kada viso to lengviau išmoksi? Ogi tada, kai pats pasigaminsi laikrodį! Integruotoje dailės ir technologijų bei pasaulio pažinimo pamokoje vaikai, padedami tėvelių, pasigamino nepaprastai spalvingus mokomuosius laikrodukus, žiūrėjo video apie rodyklių darbą, sukiojo jas ir visai neblogai išmoko pažinti lygias valandas. Ir tai yra puiki pradžia tolimesniam laiko pažinimui.

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė

     

 

2021 m. vasario 9 d. 

Klasės valandėlė ,,Tiesa apie tabaką “(Lions Quest programa)

3 klasėje vyko prevencinė klasės valandėlė apie rūkymo žalą. Valandėlės metu mokiniai galėjo patys pasikalbėti su pačiu Tabaku ir daugiau sužinoti apie tabako žalą. Nors Tabakas yra žalingas, tačiau jis puikiai mokėjo įtikinėti, bet mokiniai buvo tvirti, ir laikėsi faktų. Žiūrėdami filmuką, vaikai įsivertino, kaip suvokia priežastis vengti tabako.

Įgūdžių ugdymas už klasės ribų: mokytoja pasiūlė  mokiniams, gal jie  norėtų sukurti dainą apie rūkymo žalą? Mokiniai labai entuziastingai sutiko ir, pasiskirstę grupelėmis, nutarė pasiskambinti ir pradėti kūrybos darbus. Šiam kūrybiškam procesui skyrėme vieną savaitę. Ir kaip buvo džiugu klausytis mokinių kūrybos! Trys mergaitės net repetavo prieš pamokas! Ir tie vaikai, kurie yra šiek tiek nedrąsūs, ir tie puikiai susitvarkė su užduotimi! Esu labai laiminga, kad mano dalis trečiokų yra tokie atsakingi, kūrybiški, sumanūs  ir muzikalūs.

Tikiu, kad prevencinė pamoka nenuėjo veltui, ir trečiokai taria rūkymui griežtą ,,NE!”

 Pradinio ugdymo mokytoja Lina Barkauskienė

 

2021 m. vasario 3 d.

PIRMOKAI GAMINO SALDAINIUS-LEDINUKUS

Kai vaikų paklausiau, ar mokslininkai mėgsta saldumynus, jie choru sušuko: TAIP!!! Taigi, mano mažieji mokslininkai „Noriu žinoti” užsiėmimo metu sužinojo, kaip saldainius vaikystėje gamino jų močiutės, mokytoja, o galbūt ir mamos. Tądien kiekvieno pirmoko namai pakvipo karamele…

Mielai dalinamės paprastu, bet neprastu receptu.

Reikės: 120 ml cukraus, 40 ml vandens, 1 šaukšto acto, kepimo popieriaus, medinių pagaliukų (tinka dantų krapštukai, mediniai iešmeliai ar nužievintos vaismedžių šakelės).

Viską supilkite į nedidelį puodą, statykite ant ugnies, maišykite, kol ištirps cukrus ir nuo užvirimo dar kaitinkite apie 5 min (kol pradės ruduoti). Medinius pagaliukus sudėkite ant kepimo popieriaus. Gautą masę atsargiai užpilkite ant pagaliukų. Kol masė skysta, galima įmaišyti pabarstukų, spalvoto cukraus ar cukatų, sulaužytų kitos spalvos karamelių.

Svarbiausia, dirbant reikia būti atsargiems, kad karšta ir kibi masė nenudegintų!

Palaukite, kol visiškai sukietės. Ir… skanaukite pačių pasigamintų saldainių. 🙂

 

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė