gim_virselis1

1863 metų sukilimo vietomis Kėdainių krašte

2023-09-13

1863 metų sukilimo vietomis Kėdainių krašte

2023 metų rugsėjo 12 dieną Šėtos gimnazijos IV klasės gimnazistai vyko į netradicinę integruotą istorijos, geografijos ir lietuvių literatūros pamoką „1863 m sukilimo vietomis“.  Mokytojos parengė mokiniams užduotis, kurias jie turėjo atlikti ekskursijos metu. Aplankėme Ignacogradą, Krekenavą, Daliniškį, Šventybrastį, Paberžę ir Mantviliškį – vietas, kurios mena sukilėlių kovas su carinės Rusijos kariuomene. Važiuojant po gimtąjį kraštą buvo prisimintas ir pirmasis savanoris Povilas Lukšy, ir Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, ir  Maironis, dvarų ir kaimų istorijos, aptarta kaip keitėsi kraštovaizdis istorijos eigoje. Tokios integruotos pamokos mokiniams priartina istorinius įvykius prie šiandienos ir parodo, kad net mažų kaimelių gyventojai aktyviai įsijungė į Lietuvos nepriklausomybės gynimą, valstybės kūrimą ir jos garsinimą. 

Audronė Pečiulytė, Istorijos mokytoja ekspertė

Bendrinti: