gim_virselis1

SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS

Įgyvendindami 2017 – 2023 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“, bendradarbiaudami su Nacionaline švietimo agentūra, gavome finansavimą ir galimybę papildomai įsigyti vadovėlių pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas iš projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Tikime, kad nauji vadovėliai padės mokiniams geriau įsisavinti mokymosi turinį.

Vadovėliai 2023 m VB lėšos

Projekto lėšomis gauti vadovėliai 2023 m