gim_virselis1

PROJEKTAS MTP+

2009-2012 m. biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Tikslas – modernizuoti mokyklos biblioteką siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – aprūpinti mokyklos biblioteką modernia įranga ir baldais.

Dalyvaudama projekte mūsų gimnazijos biblioteka gavo visus reikiamus baldus, 13 stacionarių kompiuterių, 1 nešiojamąjį kompiuterį, 1 brūkšninių kodų skaitytuvą, 1 projektorių su dokumentų kamera, 1 nešiojamąjį ekraną, 1 baltąją lentą su stovu, 2 daugiafunkcinius kopijavimo aparatus su priedais, 2 daugiafunkcinius spalvoto spausdinimo aparatus, 2 muzikinius centrus, 1 dokumentų įrišimo įrenginį.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas už dalyvavimą projekte neatlygintinai perdavė 72 pavadinimų knygas, iš viso 100 vnt.

Šio projekto dėka mokyklos biblioteka tapo jauki, moderni, pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė ir mokymosi sąlygos.