gim_virselis1

METODINĖ VEIKLA

METODIKOS TARYBA
Metodikos tarybos koordinatorė: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Metodikos tarybos pirmininkė: Matematikos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Direktorius;

IT mokytoja metodininkė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;

Vyr. dailės, technologijų mokytoja – socialinių, menų bei sporto metodikos grupės pirmininkė;

Pradinių klasių mokytoja metodininkė – pradinių klasių metodikos grupės pirmininkė;

Anglų kalbos vyr. mokytoja – kalbų metodikos grupės pirmininkė;

Vyr. socialinė pedagogė – pagalbos mokiniui metodikos grupės pirmininkė;

Anglų k. vyr. mokytoja – klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.