gim_virselis1

VEIKLOS SRITYS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS – ŠVIETIMAS.

 

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

pagrindinės veiklos rūšys:

pradinis ugdymas;

pagrindinis ugdymas;

vidurinis ugdymas;

 

kitos švietimo veiklos rūšys:

sportinis ir rekreacinis švietimas;

kultūrinis švietimas;

kitas, niekur nepriskirtas, švietimas;

švietimui būdingų paslaugų veikla.

 

Kitos veiklos rūšys:

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

vaikų poilsio stovyklų veikla;

maitinimo paslaugų teikimas;

bibliotekos ir archyvo veikla;

žmonių sveikatos priežiūros veikla.