gim_virselis1

MOKYTOJAI

GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Direktorius
2. Biologijos vyr. mokytojas
3. Chemijos mokytojas metodininkas
4. Truskavos skyriaus priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas
5. Dorinio ugdymo (etikos-tikybos) vyr. mokytojas
6. Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
7. Geografijos mokytojas
8. Informacinių technologijų mokytojas metodininkas, matematikos mokytojas
9. Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
10. Istorijos mokytojas ekspertas
11. Mokytojo padėjėjas
12. Karjeros ugdymo mokytojas
13. Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
14. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas
15. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
16. Vyr. dailės, technologijų mokytojas
17. Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytojas
18. Matematikos mokytojas metodininkas
19. Matematikos mokytojas metodininkas
20. Muzikos mokytojas
21. Neformalaus švietimo būrelio vadovas
22. Pagirių A. Jakšto DC ikimokyklinės grupės mokytojas
23. Pailgintos grupės auklėtojas
24. Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas
25. Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas
26. Pradinio ugdymo vyr. mokytojas
27. Psichologas
28. Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas
29. Technologijų mokytojas metodininkas
30. Socialinis pedagogas metodininkas
31. Užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytojas
32. Užsienio kalbos (anglų) mokytojas metodininkas
33. Užsienio kalbos (rusų) vyr. mokytojas
34. Užsienio kalbos (vokiečių) vyr. mokytojas
35. Vyr. specialusis pedagogas
36. Vyr. choreografijos mokytojas