gim_virselis1

VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA

GIMNAZIJOS AUGIMO IR VYSTYMO  STRATEGIJA 

 

 

Mums lemta augti ir vystytis

 

VIZIJA

Šėtos gimnazija – atvira, inovatyvi, puoselėjanti bendradarbiavimu grįstą kultūrą, tradicijas, pilietiškumą ir siekianti kiekvieno mokinio pažangos.

 

MISIJA

 

Suteikti bendrąjį išsilavinimą Šėtos krašto vaikams ir pageidaujantiems bendruomenės nariams,

sudarant sąlygas kiekvieno asmens individualios pažangos siekimui saugioje,

ugdymui(si) palankioje ir sveikatą stiprinančioje aplinkoje.

Gimnazija sukuria galimybes kiekvienam norinčiam mokiniui realizuoti savo galias ir tapti dora,

atsakinga, savimi pasitikinčia bei kūrybiška asmenybe.

 

 FILOSOFIJA

 

Gimnazija – atsakinga, demokratiška, skatinanti dialogą ir tobulėjanti mokykla,

kurioje visi reikalingi ir įsipareigoję, kad kiekvienas vaikas sėkmingai mokytųsi.

 

VERTYBĖS

 

Atsakomybė

Išsilavinimas

Lyderystė

Pagarba

Pilietiškumas

Susitarimų laikymasis

Šeima

Tolerancija

 

PRIORITETAI

 

Mokinio pažanga

Bendruomenės susitarimais grįsta Gimnazijos kultūra