gim_virselis1

KONTAKTAI

DIREKTORIUS

 Mindaugas Danilevičius
El. paštas Mindaugas.Danilevicius@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (640) 23645


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI

El. paštas Neringa.Sirkiene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (652) 65150


Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto
DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEDĖJAS

El. paštas Daiva.Noreikiene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (347) 35155


KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS SKYRIAUS VEDĖJAS

El. paštas Ramune.Steponaviciene@setosgimnazija.lt

Darbo telefonas +370 (650) 38240


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ŪKIO REIKALAMS

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

El. paštas Loreta.Kutriene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (650) 69215


ŪKVEDYS

IT OPERATORIUS

El. paštas Laima.Scegolkova@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (347) 35155


VYR. BUHALTERIS

El. paštas Zita.Dailideniene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (640) 86682


BIBLIOTEKININKAS

El. paštas Vida.Barauskiene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (347) 35155


SOCIALINIS PEDAGOGAS

El. paštas Ilona.Jakiene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (699) 20387


SPECIALUSIS PEDAGOGAS, LOGOPEDAS

El. paštas Jurate.Gruzdeva@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (347) 35155


PSICHOLOGAS

El. paštas Ugne.Chalidoriene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (651) 09923


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
VYKDANTIS SVEKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

El. paštas Kristina.Orechovaite@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (665) 32112


DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTAS (PAREIGŪNAS)

El. paštas Marius.Stasiukonis@setosgimnazija.lt 

Darbo telefonas +370 (347) 35155


NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZATORIUS

EL. DUOMENŲ BAZĖS TVARKYTOJAS

El. paštas Vaidute.Kleiviene@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (347) 35155


RAŠTVEDYS

El. paštas setosgimnazija@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas +370 (347) 35155


ADMINISTRATORIUS

ARCHYVARAS

El. paštas Kotryna.Sulcaite@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas: +370 (347) 35155


IT OPERATORIUS

El. paštas Vladimiras.Chomenko@setosgimnazija.lt
Darbo telefonas: +370 (347) 35155