gim_virselis1

UGDYMAS KARJERAI

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Gimnazijos karjeros koordinatorės konsultuoja mokinius, tėvus ir pedagogus įvairiais karjeros konsultavimo klausimais.

 

Gimnazijos karjeros planavimo darbo grupė(2018 m. lapkričio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-244A):

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  – darbo grupės koordinatorė.
Karjeros koordinatorė, vyr. socialinė pedagogė – darbo grupės pirmininkė;
Matematikos mokytoja metodininkė – narė;
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Vyr. specialioji pedagogė – narė;
Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė.

 

Dokumentai:

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. Nr. V-1090/A1-314.