gim_virselis1

Dokumentai

PLANAVIMO DOKUMENTAI


Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatai

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Strateginis veiklos planas 20202024 m.

UGDYMO PLANAI

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo programa

2023 -2024 m. m. ugdymo proceso organizavimo Gimnazijoje kalendorius

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAI

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2024 metų birželio mėnesio darbo planas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2024 metų veiklos planas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2023 metų veiklos planas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2022 metų veiklos planas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2021 metų veiklos planas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2020 metų veiklos planas


GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAI

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokinio elgesio Tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Darbo ir Vidaus tvarkos aprašai

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos veiksmų planas darbuotojams, sugrįžus į darbą, o mokiniams – į pamokas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m.


KITI DOKUMENTAI

 

Kėdainių rajono ugdymo įstaigų organizuojami sveikatinimo renginiai

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Mokinių priėmimo i gimnaziją komisijos darbo reglamentas

 

 

 

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos „MATEMATIKA – LAIMĖTOJŲ MOKSLAS“ metodikos aprašas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos bibliotekos knygų ir vadovėlių surinkimo karantino metu tvarka

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklės

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politika

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje prevencijos taisyklės

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Prašymų pasiūlymų skundų nagrinėjimo taisyklės

 


GIMNAZIJOS VEIKLOS IR VADOVO ATASKAITOS

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2022 m. ataskaita

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2021 m. ataskaita

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2020 m. ataskaita

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2019 m. ataskaita

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2018 m. ataskaita

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2017 m. ataskaita

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaita


KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS VEIKLOS PAKARTOTINIO RIZIKOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITOS

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita

 


INFORMACIJA APIE ĮSIGYTAS PRIEMONES

Ataskaita apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2023 m.

Ataskaita apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2022 m.

Ataskaita apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2021 m.

Ataskaita apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2020 m.

Ataskaita apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2019 m.