gim_virselis1

SAVIVALDA

GIMNAZIJOS TARYBA

2020-2023 m.

Mokytojai: Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – gimnazijos tarybos pirmininkė, biologijos vyr. mokytoja – sekretorė.
Nariai: užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja.
Tėvai: 3 tėvų atstovai.
Mokiniai:  2 II klasės mokinės, 8 klasės mokinė. 

TĖVŲ KOMITETAS

Tėvų komitetas

KLASĖ TĖVŲ ATSTOVAS
Pagirių A. Jakšto DC ikimokyklinė grupė Tėvų atstovas
1 klasė Tėvų atstovas
2 klasė Tėvų atstovas
3 klasė Tėvų atstovas
4 klasė Tėvų atstovas
5 Tėvų atstovas
6a Tėvų atstovas
6b Tėvų atstovas
7 Tėvų atstovas
8 Tėvų atstovas
I Tėvų atstovas
II Tėvų atstovas
III Tėvų atstovas
IV Tėvų atstovas

GIMNAZISTŲ TARYBA

II KLASĖS MOKINĖ – GIMNAZISTŲ PIRMININKĖ

KLUBO NARIAI

IV KL. – 3 MOKINIŲ ATSTOVAI
II KL. – 3 MOKINIŲ ATSTOVAI
I KL. – 4 MOKINIŲ ATSTOVAI
8 KL. – 2 MOKINIŲ ATSTOVAI

GIMNAZISTŲ TARYBA RENKASI KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ PER PIRMĄJĄ ILGĄJĄ PERTRAUKĄ 302 KABINETE (GIMNAZISTŲ TARYBOS KLASĖJE).

GIMNAZISTŲ TARYBOS VEIKLOS KURATORĖ VYR. DAILĖS, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA
GIMNAZISTŲ TARYBOS VEIKLOS KOORDINATORĖ BIOLOGIJOS VYR. MOKYTOJA