gim_virselis1

RENGINIAI

2024-06-14

MOKINIŲ IŠVYKA Į RUKLOS KARINĮ DALINĮ

Birželio 14 d. II klasės mokiniai lankėsi Rukloje generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione. Kelionės tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumo, pažintines kompetencijas, susipažinti su kario profesija. Mokiniai atkreipė dėmesį, kad kariniame dalinyje numatytos griežtos taisyklės, tvarka ir disciplina, kurios laikosi visi tarnaujantys kariai ir atvykę svečiai. Kariai pristatė naudojamą kareivišką ekipuotę, ginklus – kulkosvaidžius, automatus, pistoletus, termovizinę ir kitą ginkluotę, mokiniai galėjo ginklus palaikyti rankose. Mokinius sudomino karinė sunkioji technika – pėstininkų kovos mašina, vokiška savaeigė haubica. Buvo galimybė pasėdėti kariškame automobilyje, stebėti, kaip haubicoje įrengtu mokomuoju simuliatoriumi užtaisomas ir iššauna pabūklas. Įdomus faktas, kad Rukloje veikia vienos iš didžiausių Europoje šarvuotos technikos remonto dirbtuvės. Haubica per keturias valandas iš mokomosios technikos gali būti paruošta kariniams veiksmams. Kariai pasidalino savo tarnybos patirtimi, atsakė į mokiniams rūpimus klausimus.
Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė
2024-06-12

,,Karjera be barjerų”

Birželio 12 d. mokykloje 5-8 ir I-III klasių moksleiviams Šėtos gimnazistų taryba bei ,,Karjera be barjerų” metinės programos ambasadorės rengė karjeros dieną, kuri buvo ypač įdomi ir turininga, nes moksleiviai turėjo galimybę giliau susipažinti su įvairiomis profesijomis ir jų ypatumais👩🏼‍🏫
5-8 kl. mokiniams buvo pateikta užduotis pasirinkti vieną ar kelias profesijas ir jas išsamiai pristatyti. Užduoties tikslas buvo ne tik sužinoti naujų žinių apie skirtingas karjeros galimybes, bet ir ugdyti svarbius įgūdžius, tokius kaip savarankiškas tyrinėjimas, kritinis mąstymas ir efektyvus informacijos pateikimas💯
I-III kl. mokiniai rengė pristatymus, kuriuose turėjo pateikti taip pat svarbiausius dalykus, kurie reikalingi stojant į aukštąsias mokyklas💥
Šios užduotys skatino vaikus gilintis į konkrečias profesijas, suprasti jų kasdienybę ir iššūkius. Buvo įdomu stebėti, kaip mokiniai atrado naujos informacijos apie profesijas, apie kurias anksčiau žinojo iš dalies mažai. Mokiniai suprato, kad matematikos, istorijos, biologijos ir kitų dalykų žinios yra svarbios ne tik mokykloje, bet ir profesiniame gyvenime👏🏼
Karjeros dienos veiklos buvo ne tik informatyvios, bet ir įdomios bei įtraukiančios. Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi savo atradimais ir įžvalgomis. Tokiu būdu jie ne tik praleido laiką turiningai, bet ir įgijo vertingų žinių bei įgūdžių, kurie bus naudingi planuojant savo ateitį. Ši diena parodė, kad net ir jaunesni mokiniai gali būti aktyvūs ir smalsūs tyrinėtojai, o tokios iniciatyvos skatina juos gilintis į mokomuosius dalykus ir susieti juos su realaus gyvenimo situacijomis🤩

2024-02-09

GINTI SAUGOTI PADĖTI

Vasario 9 d. IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su Kėdainių policijos komisariato bendruomenės pareigūnu Robertu Mackevičiumi. Mokiniai susipažino su policijos pareigūno profesija, sužinojo, kur galima mokytis, kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, norintis tapti policijos pareigūnu. Yra pakeitimų laikant fizinio pasirengimo normatyvus. Bendruomenės pareigūnas supažindino mokinius su policijos darbe naudojamomis specialiosiomis priemonėmis.

Nuo vasario 1 d. vyksta asmenų prašymų mokytis Lietuvos policijos mokykloje priėmimas. Pageidaujantys mokytis pagal šią pirminio profesinio mokymo programą (mokslai trunka 10 mėnesių) turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos, motyvuoti, atitikti keliamus sveikatos ir bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kurį būtina pateikti ne vėliau kaip iki registracijos į atranką. Dokumentus gali teikti ir abiturientai, dar neturintys brandos atestato.
Bendruomenės pareigūnas akcentavo, kad pagrindinis policijos pareigūno darbo principas yra Ginti, Saugoti, Padėti.
Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė

2024-02-18

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖ 2024

Sausio 18 d. Šėtos gimnazijos III ir IV klasių mokiniai dalyvavo Aukštųjų mokyklų mugėje 2024. Mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai turėjo galimybę susitikti su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovais. Vyko karjeros konsultacijos, aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovai buvo pasirengę atsakyti į visus jaunuoliams ir jų tėvams iškilusius klausimus apie studijų pasirinkimą, studijų programas ir ateities darbinės karjeros galimybes. Pasak rengėjų, studijų kurso pasirinkimas kiekvienam jaunam žmogui yra labai atsakingas ir sudėtingas procesas, todėl aukštųjų mokyklų atstovai yra pasirengę palengvinti būsimo studento apsisprendimą, pateikdami vertingų patarimų. Vyko aukštųjų mokyklų prisistatymai, įkvepiantys pasakojimai apie studijas ir karjerą po jų, absolventai dalinosi patarimais. Karjeros mugės metu arenos Amfiteatre vyko aktualios diskusijos dešimtokams bei abiturientams. Renginyje buvo pateikta visa reikalinga informacija apie priėmimo tvarką, priėmimo procesą, pasirengimą studijoms. Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti tiek su universitetų dėstytojais, tiek su studentais, išgirsti vertingų patarimų.

Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė

2023-05-04

SUSITIKIMAS SU KARO PRIEVOLĖS IR KOMPLEKTAVIMO TARNYBOS ATSTOVAIS

Gegužės 4 d. IIa, III ir IV klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Kėdainių poskyrio vyresn. verbuotoju, vyr. serž. Arvydu Ašmontu ir verbuotoju serž. Dmitrijumi Tekunovu. Susitikimo metu kariai mokiniams papasakojo apie priėmimą į nuolatinę privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, savanorių karo tarnybą ir kitus tarnybos būdus, studijas, socialines garantijas, išmokas šauktiniams bei kitus privalumus. Svečiai pasidalino savo tarnybos patirtimi, atsakė į mokiniams rūpimus klausimus, akcentavo, kad kario profesija yra prestižinė.

Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė

***

2023-04-28

SUSITIKIMAS SU ATSTOVAIS IŠ PANEVĖŽIO KOLEGIJOS

Balandžio 26 d. III–IV klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Panevėžio kolegijos atstovais. Svečiai pristatė Panevėžio kolegijoje vykdomas pirmos pakopos profesinio bakalauro studijas ir siūlė rinktis iš 20 studijų programų biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų srityse. Studijuoti priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Visiems studentams yra galimybė gyventi renovuotame bendrabutyje miesto centre.
Susidomėję mokiniai papildomos informacijos gali rasti Panevėžio kolegijos internetinėje svetainėje www.panko.lt ar nuvykę adresu: Laisvės a. 23, Panevėžys.

Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė

***

2023-01-23

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖ 2023

Sausio 19 d. Šėtos gimnazijos III–IV klasių mokiniai dalyvavo Aukštųjų mokyklų mugėje 2023. Aukštųjų mokyklų atstovai pristatė savo pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas, pasirinkimo galimybes ir priėmimo tvarką. Savo veiklą mokiniams pristatė ir profesinio mokymo įstaigos, siūlančios gausų profesijų pasirinkimą.

Pasak rengėjų, „Aukštųjų mokyklų mugė 2023“ šiais metais yra jubiliejinė – 20-oji, kurioje apsilankė net 13 860 jaunuolių, mokytojų, tėvų iš visos Lietuvos. Karjeros mugės metu arenos Amfiteatre vyko aktualios diskusijos dešimtokams bei abiturientams. Studijų kurso pasirinkimas kiekvienam jaunam žmogui yra labai atsakingas ir sudėtingas procesas, todėl svarbu turėti viziją, kuo jie tikisi tapti ir ką turėtų padaryti, kad tai pasiektų. Todėl aukštųjų mokyklų atstovai yra pasirengę palengvinti būsimo studento apsisprendimą, pateikdami vertingų patarimų. Renginyje buvo pateikta visa reikalinga informacija apie priėmimo tvarką, priėmimo procesą, pasirengimą studijoms. Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti tiek su universitetų dėstytojais, tiek su studentais, išgirsti vertingų patarimų.

Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė

***

2022-10-06

AR NORĖČIAU BŪTI MOKYTOJU?

 Pasitinkant Mokytojo profesijos šventę, spalio 4 d. vyko tradicinė Karjeros diena. Šią dieną III ir IV gimnazinių klasių mokiniai tapo pradinių klasių, matematikos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų Mokytojais. Tai puiki proga iš arčiau susipažinti su Mokytojo profesija. Būsimi mokytojai iš anksto ruošėsi pamokoms, tarėsi, kurio dalyko pamokoje norėtų padirbėti, aptarė su mokytojais dalykininkais pamokų planus, temas ir užduotis. Tuo metu Mokytojai galėjo aplankyti Šėtos kultūros centre eksponuojamą dailės darbų parodą, pasišnekučiuoti su kolegomis. Mokytojai nekantriai laukė grįžtančių jaunųjų mokytojų iš pamokų. Klausėme, kaip sekėsi, kokius jausmus patyrė, ar norėtų ateityje tapti mokytojais? Mūsų mokiniams buvo smalsu, netikėta, puiki patirtis ir norėtų dar kartą jaunesniems mokiniams pravesti pamokas. Kai kurie jaunieji mokytojai pastebėjo, kad reikia kantrybės nuraminti kelis išdykaujančius mokinukus, į kai kurias užduotis pažvelgti kūrybiškai. Mokiniai įsitikino, kad Mokytojo profesija nėra lengva, tačiau įdomi, įtraukianti ir prasminga.

Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė

***

ATVIRŲ DURŲ DIENA KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE

II klasės mokiniai lapkričio 19 d. apsilankė Kėdainių profesiniame rengimo centre, kur buvo pristatomos mokymo programos, mokiniams, turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Profesijų pasirinkimas labai platus: apdailininko (statybininko), suvirintojo, virėjo, automobilio mechaniko, siuvėjo, kirpėjo, padavėjo ir barmeno bei kitos mokymo programos. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti Kėdainių profesinio rengimo centre vykstantį statybininko (apdailininko) meistriškumo konkursą, kuriame dalyvavo profesinių mokyklų mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų. Mūsų mokiniai iš arčiau pamatė ir išbandė kai kurių profesijų darbo priemones, apžiūrėjo dirbtuves, galėjo pasikalbėti su Profesinio centro mokiniais bei profesijos mokytojais.

Dėkojame Kėdainių profesinio rengimo centro pedagogams už šiltą priėmimą ir išsamų profesijų pristatymą.

Ilona Jakienė, vyresnioji socialinė pedagogė

***

ATVIRŲ DURŲ DIENA ,,PAGALBOS SKAMBUTIS 112“

Rugsėjo 26 d. II klasės mokiniai lankėsi Kėdainių PK organizuotoje Atvirų durų dienoje ,,Pagalbos skambutis 112“. Šiais metais Kėdainių Policijos pareigūnai susitikimą su mokiniais organizavo Kėdainių Didžiosios rinkos aikštėje. Daug džiaugsmo ir šypsenų sukėlė tarnybinių šunų pasirodymas. Mokiniai galėjo susipažinti su skubią pagalbą teikiančių tarnybų: policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, greitosios medicinos pagalbos autotransporto ir darbo priemonėmis, buvo pristatomas muitinės ir karo policijos tarnybų darbas. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti visų tarnybų automobilių įrangą bei susipažinti su pagalbos teikimo principais. Pareigūnai papasakojo mokiniams apie savo profesijos ypatumus, pademonstravo, kaip naudojamos darbo priemonės.

Ilona Jakienė, vyresnioji socialinė pedagogė

***

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖ 2019

Sausio 17 d. Šėtos gimnazijos III-IV klasių mokiniai dalyvavo Aukštųjų mokyklų mugėje 2019. Aukštųjų mokyklų atstovai pristatė savo pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas, pasirinkimo galimybes ir priėmimo tvarką. Savo veiklą mokiniams pristatė ir profesinio mokymo įstaigos, siūlančios gausų profesinio mokymo pasirinkimą. Žalgirio arenoje dalyvaujančios mokyklos turėjo galimybę pristatyti savo inovacijas, išradimus, pateikti studentų darbų ekspozicijas. Aukštųjų mokyklų atstovai konsultavo susidomėjusius mokinius, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint studijuoti, kaip pasirengti studijoms. Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti tiek su universitetų dėstytojais, tiek su studentais, išgirsti vertingų patarimų.

Ilona Jakienė, vyresnioji socialinė pedagogė

***

KONFERENCIJOS TRANSLIACIJA IŠ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO

8 klasės mokiniai lapkričio 21 d. stebėjo tiesioginę konferencijos transliaciją iš Kauno technologijos universiteto. Tai buvo viena iš siūlomų Lietuvos 100-mečio nacionalinės karjeros savaitės veiklų. Pranešėjai ,,Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Civilkienė, informacinių technologijų verslumo mokytojas Lukas Kaminskis, KTU studentai Povilas Piartli, Kristijonas Kerekeš, Rytis Venčaitis ir kt. su konferencijos dalyviais ir klausytojais dalijosi mokslo pasiekimų naujovėmis atsinaujinančios energijos, robotizacijos srityse.

Pranešėjai teigė, kad kiekvienam reikia domėtis naujovėmis, ieškoti savo kelio, svajoti ir kurti, nebijoti klysti.

Ilona Jakienė, vyresnioji socialinė pedagogė

***

MOKINIŲ IŠVYKA Į KARJEROS FESTIVALĮ ,,STUDFESTAS 2018“

Spalio 25 d. Šėtos gimnazijos mokinių grupė iš I–IV gimnazinių klasių dalyvavo karjeros festivalyje ,,STUDFESTAS 2018“. Kaip teigia festivalio organizatoriai, tai vienintelė konferencija-festivalis, padedantis atsakyti į klausimus apie studijas, karjerą ir gyvenimo pasirinkimą pabaigus mokyklą. Mokinius lydėjusiems mokytojams buvo sudaryta galimybė išklausyti įdomių ir naudingų lektorių paskaitų.

Net 16 pranešėjų su mokiniais dalijosi savo patirtimi, kaip planuoti karjerą, kokios asmeninės savybės gali lemti pasirinkimą, pagal kokius kriterijus reikėtų rinktis profesiją. Festivalio pranešėjai savo patirtį jaunimui perteikė įdomiai ir linksmai. Jaunimas klausėsi profesionalaus karjeros konsultanto Ryčio Jurkėno, žurnalisto Andriaus Tapino, Lietuvos kariuomenės kapitonės Linos Jieznienės, režisieriaus, aktorius, kompozitoriaus Vido Bareikio, projekto ,,Lietuvos balsas 2017“ nugalėtojos Monikos Marijos, socialinių mokslų kolegijos direktorės Gabijos Skučaitės, parolimpinio čempiono, Lietuvos parolimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus ir kitų. Vakaras baigėsi ilgai lauktu Lilo ir Innomine koncertu.

Draugų erdvėse mokiniai galėjo susipažinti su įvairių aukštųjų mokyklų atstovais, pasikonsultuoti studijų klausimais, būsimi darbdaviai dalijosi karjeros galimybėmis.

Ilona Jakienė, vyresnioji socialinė pedagogė

***

ATVIRŲ DURŲ DIENA POLICIJOS KOMISARIATE

Rugsėjo 27 d. II klasės mokiniai lankėsi Kėdainių PK organizuotoje Atvirų durų dienoje ,,Pagalbos skambutis 112“. Šiais metais Kėdainių Policijos komisariato pareigūnai organizavo susitikimą su visomis skubią pagalbą teikiančiomis tarnybomis: policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, greitosios medicinos pagalbos skyriaus bei muitinės. Buvo demonstruojamos specialiųjų tarnybų autotransporto priemonės, netrūko norinčių pasėdėti už policijos automobilio vairo, įjungti sireną, švyturėlius bei išbandyti garsiakalbį.

Kauno apskrities priešgaisrines gelbėjimo valdybos Kėdainių pareigūnai mokinius supažindino su ugniagesio gelbėtojo profesija, kaip naudotis pirminėmis gesinimo priemonėmis. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti greitosios medicinos pagalbos automobilių įrangą bei susipažinti su pirmosios medicininės pagalbos teikimo principais. Mokinių plojimais buvo sutiktas tarnybinio šuns pasirodymas.

Šis susitikimas mokiniams patiko. Jų nuomone, gautos žinios padės apsispręsti ateityje renkantis profesiją.

Ilona Jakienė, vyr. socialinė pedagogė

***

NETRADICINIO UGDYMO DIENA – PROFESIJŲ DIENA

Penktos klasės mokiniai profesijų dieną turėjo galimybę bendrauti su policijos atstove. Pas mus svečiavosi  Kristina Kolevatova, kuri yra Kauno ABPK Kėdainių RPK viešosios tvarkos skyriaus prevencinio poskyrio specialistė. Policijos pareigūnė pristatė policijos profesiją, jos subtilybes, pareigas ir atsakomybę dirbant šį darbą. Pareigūnės darbą pagyvino dokumentinis filmas, kuriame mokiniai galėjo stebėti, ką policijos pareigūnai veikia savo darbe, koks kartais pavojingas gali būti šis darbas. Policijos uniforma ir pareigūnės santūrumas, pasitempimas, privertė mokinius suklusti ir drausmingai klausytis paskaitos J. O paprašius mokinių užduoti klausimus, nelabai kas drįso jų paklausti. Su klasės auklėtojo pagalba , mokiniai sužinojo, kad jie dar yra per maži važinėtis dviračiais gatvėse, kad dviratininkas būtinai turi turėti liemenę; už mokinių drausmės nesilaikymą pamokų metu, nepilnamečių rūkymą – baudžiami tėveliai už vaikų nepriežiūrą. Dar sužinojome, kad policininkai ne vien tik gaudo ir baudžia nusikaltėlius, jie padeda palaikyti tvarką renginių ir švenčių metu, rūpinasi žmonių saugumu gatvėse. Įdomiausia , kad policijos pareigūnai pastoviai turi palaikyti gerą fizinę būklę ir kartą per savaitę jiems yra skiriamas laikas sporto užsiėmimams, o vieną kartą į metus yra laikoma fizinio parengimo įskaita. Kaip žinoma policininkai dėvi uniformą, kuri yra žieminė, vasarinė ir netgi šventinė, kuria pareigūnai pasipuošia per profesinės dienos – Angelų sargų dienos – minėjimą.  Klausantis įdomaus pasakojimo mokiniai,  net nepastebėjo kaip prabėgo pamoka.

Antros pamokos metu žiūrėjome filmukus apie profesijas. Mokiniai patys pasirinko apie kokias profesijas jie norėtų sužinoti daugiau. Pirmiausia ir aktualiausia profesija pasirodo yra IT specialisto, gal dėlto, kad mokiniai kiekvieną dieną praleidžia prie kompiuterių ir jiems norėjosi sužinoti, kaip gi tas kompiuteris valdomas. Gyvename kaime ir turime daug ūkininkų ?! Pienininkas – tokia buvo antroji specialybė, vaistininkas – farmacininkas, apsauginis – su tiek profesijų spėjome susipažinti. Trečios pamokos metu , mokiniai pasidalinę į penkias grupes , bandė prisiminti ką sužinojo ir tai perteikė savo kūrybiniame darbe  ,,Profesija  – raktas ateičiai“.

5 klasės auklėtoja Gintarė Boreišienė

 ***

PROFESIJŲ DIENA

Į mūsų klasę atvyko policijos pareigūnė Aušra Mickevičienė, kuri papasakojo apie policijos žodžio kilmę,  apie policijos rėmėjus bei policininko profesiją. Klasės draugai  jai uždavinėjo klausimus. Pavyzdžiui, kokių įvykių šį mėnesį buvo daugiausiai, kokių savybių ir kokio išsilavinimo reikia, norint tapti policininku. Pareigūnė atsakė, kad norint tapti pareigūnu pirmiausia reikia baigti dvylika klasių. Tapęs policininku turėsi galimybę dirbti komandoje su labai įdomiais  žmonėmis, tobulėti.. Jis yra apdraudžiamas valstybės lėšomis,  jeigu kas nors tarnybos metu atsitinka. Mūsų viešnia parodė kelis filmukus. Policininkas turi būti  fiziškai bei  psichologiškai stiprus, doras, protingas. Policijos šūkis: ,,GINTI. SAUGOTI. PADĖTI“. Policininkai savo darbe pasitelkia ir šunis, tačiau Kėdainiai jų neturi.

Antrąją pamoką mes kalbėjome apie įvairių profesijų žmones, kokias savybes jie turi turėti. Vėliau žiūrėjome filmus apie baldžių, mechaniką, pieno produktų gamintoją ir siuvėją. Nusprendėm parengti tris plakatus – apie  policininko, mechaniko ir kirpėjos profesijas. Plakato ruošimas buvo linksmiausia šios dienos veikla. Nors truputį ir pykomės, ir barėmės, vis tiek plakatai buvo labai gražūs. Džiaugiamės savo atliktu darbu.

Paulina Kunelytė , Kamilė Raubaitė, 6 klasė

Šį antradienis gimnazijoje buvo netradicinis. Per 3-ią pamoką į vieną klasę susirinko abiejų 7 klasių mokiniai. Laukėme svečių- buvusios mūsų mokyklos mokinės, dabar žurnalistės Juditos Vėžytės – Gaižiuvienės ir mūsų gimnazijos mokytojo Vlado Kiaulakio. Jie labai išsamiai ir įdomiai pristatė 3 profesijas. Judita šiuo metu dirba vienintele žurnaliste interneto svetainėje ,,Kedainietis.lt“, tad pasakojo apie žurnalisto darbą. Ji pristatė ir lietuvių klabos mokytojos specialybę, parodė diplomą, papasakojo apie mokslus ir gyvenimą studentaujant. Mokytojas Vladas Kiaulakis  papasakojo apie trenerio specialybę ir paragino apsispręsti jau dabar, kol dar laikas, norinčius treniruotis.

Per 4 pamoką žiūrėjome  filmukus internete apie tas profesijas, kurios mums aktualios: režisieriaus, gydytojo ir automechaniko. Juos aptarėme. O per 5-tą pamoką pasiskirstėme į 3 grupes  ir padarėme bendrą stendinį pranešimą apie jas: kur jas galima įgyti, ką veikia tos profesijos žmonės ir t.t. Iliustravome iškarpomis iš senų žurnalų.

Erika Žilinskaitė, 7 b klasė

 ***

IŠVYKA Į UKMERGĖS ĮMONES

Kovo 24 dieną, antradienį, mūsų gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena – Profesijų diena. Šią dieną aštuntos klasės mokiniai su savo auklėtojomis lankėsi  Ukmergės įmonėse: UAB „Textilite“, UAB ,,Narbutas ir Ko” bei AB ,,Ukmergės pieninė”.

UAB ,, Textilite” – moteriškų drabužių siuvimo įmonė. Šioje įmonėje siuvama produkcija prekiaujama ne Lietuvoje, o užsienio šalyse.  Mes labai nustebome, išvydę šitiek daug darbuotojų, kurios dirbo labai greitai. Savo akimis pamatę supratome, jog šiam darbui svarbiausia greitis ir kokybė!

UAB ,,Narbutas ir Ko”- tai  baldų gamybos įmonė, kurioje gaminami baldai biurams.  Sužinojome, kad ši įmonė Ukmergėje gyvuoja vos 8 metus. Deja, nepamatėme, kaip vyksta daugelis darbų, nes tuo metu buvo pietų pertrauka. Mes įsitikinome, jog šios įmonės baldai yra patogūs ir kokybiški.

AB ,,Ukmergės pieninė”- tai pieno produktų įmonė, kuri mums paliko labai didelį įspūdį. Čia daug ką sužinojome bei pamatėme savo akimis. Darbuotojos mus pavaišino šviežiais sūreliais, kurie buvo be galo skanūs! Čia mes puikiai pabuvome, pasimėgavome sūreliais ir daugiau sužinojome apie šią įmonę.

Andželika Samsonovaitė, 8a klasė

   ***

IŠVYKA Į VILAINIŲ IR LANČIŪNAVOS PROFESINIO RENGIMO CENTRUS

Kovo 24 dieną I a klasės mokiniai vyko į Vilainių ir Lančiūnavos profesinio rengimo centrus. Vilainių profesinio rengimo mokykloje mums buvo pristatytos dvi profesijos: barmeno ir suvirintojo. 8 mokiniai susipažino su barmeno profesija, o kiti – suvirintojo. Barmeno profesiją pasirinkę mokiniai gaminosi sau kokteilius – pieniškus arba sluoksniuotus. Būsimiems suvirintojams pasakojo apie tai, kiek laiko reikia mokytis šios profesijos, buvo pristatyta įranga, parodyta darbo eiga ir mokiniai patys galėjo išmėginti.

Lančiūnavos profesinio ugdymo centre taip pat buvo pristatytos dvi profesijos: prekybos įmonių vadybininko padėjėjo ir mechaniko. Merginos susipažino su prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, o vaikinai su mechaniko profesija. Merginoms buvo parodyta, kaip reikia dirbti su kasos aparatais, kokias gudrybes naudoja prekybos centrai, kaip iš kompiuterio perduodama informacija. Visos galėjo išmėginti darbą kasoje. Vaikinai sužinojo, kaip reikia ratą montuoti, kaip balansuoti, kaip dirba variklis.

Visiems išvyka labai patiko. Dauguma sakė, jog baigę 10 klasių galbūt pasirinktos profesijos mokysis vienoje iš šių mokyklų. Išvyka padėjo suprasti, kokios profesijos mus labiau žavi ir domina, apsispręsti dėl tolimesnių mokslų.

 Kamilė  Kliokmanaitė, I a klasė

  ***

IŠVYKA Į UKMERGĖS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ MOKYKLĄ

   Išvyka į Ukmergės verslo ir technologijų mokyklą mums paliko puikius įspūdžius. Mus svetingai pasitiko mokyklos pavaduotojas, sužavėjęs savo nuoširdumu bei puikiu humoro jausmu. Iš pradžių jis papasakojo apie mokyklos veiklą, mokymosi galimybes, kurios, kaip vėliau patys įsitikinome, yra tikrai labai geros. Buvo ir viena nemaloni akimirka: pasijutome šiek tiek nejaukiai, kai pavaduotojas pasakė, jog mūsų mokykla nelabai nori bendradarbiauti. (Gaila, nes mokiniai iš tiesų daug praranda negaudami informacijos apie tokias puikias galimybes tęsti mokslus.) Vėliau mums buvo parodyta moderniausia mokyklos technika bei vietos, kuriose mokiniai tobulina savo gebėjimus ir mokosi įvairių amatų. Vaikinai ypač domėjosi technika: apžiūrinėjo ir teiravosi, kam ji skirta. Ekskursija po sporto kompleksą sulaukė daugiausia susižavėjimo. Joje įrengti modernūs treniruokliai, didelė ir patogi sporto salė. Šalia didžiulis stadionas (keliskart didesnis už mūsų mokyklos) su įrengtais treniruokliais, teniso bei tinklinio aikštelėmis. Kompleksas yra netoli bendrabučio, todėl mokiniams labai patogu praleisti čia laisvą laiką.

Apžiūrėję mokyklą bei sporto kompleksą, pasidalijome į grupes pagal tai, ką norėjome veikti. Didžioji dalis vaikinų susidomėjo automechaniko profesija. Kiti norėjo sužinoti suvirintojo profesijos ypatumus. Merginos galėjo rinktis siuvėjos, virėjos ir floristės profesijas, tačiau visos susidomėjo pastarąja specialybe. Taigi, išsiskirstėme ir nusiteikėme darbui. Merginas floristikos mokytoja nusivedė į atskirą klasę ir paaiškino užduotį: turėjome pagaminti pavasarinę kompoziciją iš šakelių ir gėlių. Pirma pasižiūrėjome trumpą filmą apie tai, kaip turėtų atrodyti pavasarinės dekoracijos. Tada pasiskirstėme poromis ir pradėjome kurti. Kūrybos procesas buvo labai įdomus ir linksmas: juokavome, patarinėjome viena kitai ir džiaugėmės mokytojos pagyrimais. Rezultatas iš tiesų buvo labai geras. Sukūrėme kompozicijas, kurias vėliau nunešėme į mokyklos fojė. Džiaugėmės, jog mūsų darbus galės pamatyti visa mokykla. Kol mes dirbome, mus lydėjusi mokytoja Jovita buvo nuėjusi pažiūrėti, kaip sekasi vaikinams. Grįžusi papasakojo, jog jie labai patenkinti savo veikla. Jiems buvo leista patiems pavairuoti mašinas bei sunkvežimius, pamėginti dirbti su suvirinimo aparatu. Be abejo, jiems tai patiko.

Visi susitikome mokyklos valgykloje. Tai nedidelė, bet jauki ir švari patalpa. Ypač Nustebino  maisto kainos: sočiai pavalgyti galima vos už vieną eurą.  Kai pavalgėme, pavaduotojas palydėjo į mokyklos bendrabutį. Čia ir vėl nustebino kainos: už mėnesį reikia mokėti maždaug šešis eurus. Pavaduotojas ypač pabrėžė tai, jog merginos ir vaikinai gyvena atskirai. Kambariai labai gražūs, tvarkingi, pakankamai vietos. Yra nedidelės virtuvės, kuriose studentai patys gaminasi valgį. Kiekvieno aukšto fojė yra televizorius ir sofa. Mums labai patiko tai, jog viskas – ir bendrabutis, ir mokykla, ir sporto kompleksas – yra arti vienas kito ir patekti iš vienos patalpos į kitą yra labai lengva ir patogu.

Aplankėme dar vieną vietą – Ukmergės medienos apdirbimo įmonę ,,Likmerė“. Šioje gamykloje galėjome iš arti stebėti, kaip gaminama beržo fanera. Mums leido palaikyti ką tik pagamintą fanerą bei jau anksčiau paruoštus gaminius. Buvo labai įdomu stebėti, kaip suslegiami rąstai ir vietoje jų atsiranda lygi ir kokybiška fanera. Mus lydėjęs mokyklos pavaduotojas pasakė, jog šioje įmonėje dirba labai daug Ukmergės verslo ir technologijų mokyklos mokinių. Vienas iš mūsų vaikinų pasidomėjo algomis ir išsiaiškino, kad jos tikrai nemažos. Tai pasirodė puiki galimybė tiems, kurie ketina siekti tokio išsilavinimo.

Džiaugiamės, kad įgijome įdomių ir naudingų žinių, turėjome puikią galimybę susipažinti su mokyklos veikla ir kasdienybe.  Prieš šią ekskursiją du mūsų klasės mokiniai ketino mokytis šioje įstaigoje, po jos dar vienas mokinys galutinai apsisprendė, o keli vis dar svarsto šią galimybę. Todėl galiu pasakyti, jog ši išvyka buvo labai naudinga ir įdomi.

Laura Banelytė, IIa klasė

 ***

ANTROKŲ IŠVYKA

Profesijų dieną mūsų klasei buvo suplanuota išvyka į Kėdainius. Pirmiausia aplankėme Kėdainių  priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Buvome svetingai sutikti ir supažindinti su ugniagesio gelbėtojo profesija, veikla, skubių iškvietimų eiga ir  šios profesijos perspektyvomis.  Taip pat apžiūrėjome ugniagesio poilsio, darbo  patalpas, galėjome pasimatuoti ugniagesio gelbėtojo šalmą,  matėme ir gaisrinės mašinas, jose esančią įrangą, taip pat galėjome į jas įlipti ir apžiūrėti jų vidų.

Vėliau Kėdainių švietimo centre  išklausėme labai įdomią paskaitą apie savęs pažinimą, teisingą profesijos pasirinkimą, karjeros ugdymą, šiuo metu perspektyvias profesijas, gero darbuotojo charakterio savybes. Išsprendėme du testus. Vienas parodė, kokią studijų kryptį būtų geriausia pasirinkti, na o kitas, kaip mes jaučiamės mokydamiesi pačioje mokykloje ir būdami tarp mokytojų ir mokinių.

Ši išvyka buvo labai įdomi ir informatyvi, nes turėjome galimybę geriau pažinti savo pačių asmenybes, charakterio bruožus. Taip pat susipažinome su gaisrininko profesija ir likome labai sužavėti.

Evelina Alūzaitė , IIb klasė

20914_883661011676271_5496289458738508972_n 10308201_883662268342812_548413615598605382_n 11061232_883659651676407_6528181437713589391_n 11081217_883661398342899_95951801752289005_n 11084588_957164427662097_1962245554_n 11084612_957164630995410_373698342_n CAM00134 DSC_1007 DSC_1008 Picture 011 SAM_0001 SAM_0069 SAM_0101 SAM_1014 SAM_1109 SAM_1127
SAM_1132 SAM_1392370217_n

 ***

KELIONĖ PO PROFESINES MOKYKLAS

II-IV klasių mokiniams rūpi, kokią profesiją pasirinkti, todėl džiugu, kad Šėtos gimnazijos mokytojai organizuoja išvykas į mokymo įstaigas. Mes vykome į kelias kolegijas, esančias Kaune.

Pirmiausia apsilankėme Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, kur dėstytojai    supažindino su mokyklos aplinka bei profesijomis, kurias galima čia įgyti. Papasakojo apie miškų ūkio  specializacijas: miško auginimas, medienos ruoša, gamtinis turizmas… Taip pat apie želdynų dizainą, rekreaciją. Moksleiviai, baigę 10 klasių, gali įgyti kvalifikuotą miško darbininko profesiją. Mokytis reikia 2-3 metus.

Taip pat aplankėme Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Tai yra viena didžiausių profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje. Sužinojome apie higieninės kosmetikos atliekamas kosmetines paslaugas. Įdomu, kad kirpėjus moko ne tik naudotis grožio salonų ir kirpyklų įranga, bet ir vertinti kliento plaukų būklę, atlikti įvairias kirpimo, garbanojimo, tiesinimo, dažymo ir šukuosenų modeliavimo procedūras. Siuvėjus ne tik siūti, bet ir teikti taisymo paslaugas, parinkti ir pritaikyti drabužių konstrukcijas. Taip pat ruošia dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojus, kurie kuria ir gamina nesudėtingus dekoratyvius tekstilės dirbinius, derina jų kompozicijas, vertina šiuolaikinę madą. Galima išmokti drabužių meninio modeliavimo, detalių sukirpimo. Sporto klubo paslaugų teikėjas- išmoksite organizuoti darbą  sporto klube, teikti fizinio tobulinimo paslaugas, rūpintis sveikata ir grožiu, sveikos gyvensenos bei mitybos principų. Be šių profesijų dar ruošiami sporto klubo paslaugų teikėjai, masažuotojai… Šias profesijas gali rinktis tiek berniukai, tiek mergaitės.

Iš aplankytų profesinių mokyklų didžiausią įspūdį man paliko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Čia yra tokia profesija, kuri domina labiausiai, tai higieninės kosmetikos kosmetologė ir kirpėja. Mane nuo pat mažų dienų visada domino menas, todėl noriu savo gyvenimą sieti su panašia profesija.

Arūnė Dranseikaitė, IIa

 ***

SUGRĮŽK Į MOKYKLĄ 2014

Balandžio 11 dieną Šėtos gimnazijoje įvyko jau tradiciniu tapęs renginys „Sugrįžk į mokyklą 2014“. Kasmet studentai, atvykę į mokyklą, gali pabendrauti su buvusiais mokytojais ir mokiniais, apžiūrėti mokyklą ir pastebėti pasikeitimus. Buvusieji abiturientai, dabar jau pirmojo kurso studentai, sugrįžta į savo mokyklą ir perduoda patirtį , ką būtina atlikti, kol dar mokaisi. Žinoma, jie papasakoja ir apie tai, ką veikia šiuo metu, kur mokosi, kur gyvena. Svarbiausias šio renginio tikslas, kad vyresnieji gimnazistai išgirstų tikras istorijas, išgyvenimus apie studijas, mokslus ir kad visą šią informaciją sužinotų ne iš Universitetų lankstinukų, o iš buvusių draugų. Renginio dalyviai gurkšnodami arbatą trumpai papasakojo, ką šiuo metu veikia, kur mokosi ir kodėl taip pasirinko, kritiškai vertino studijas – siūlė rinktis arba nesirinkti panašios specialybės. Studentai parašė savo mintis apie šį susitikimą, kurios yra tikrai malonios visai Šėtos gimnazijai. „Grįžusi į mokyklą jaučiuosi labai keistai, nors neseniai ją palikau. Įžengus pro duris virptelėjo širdis prisiminus praleistus dvylika metų čia, prisiminus pamokas, džiugias ir nelabai džiugias akimirkas. Mokykla iš išorės yra tokia pati, tačiau viduje kai kas pasikeitė – ji tapo jaukesnė,“- sakė Kauno kolegijos pirmo kurso studentė Viktorija Skinulytė. O buvusi mokyklos prezidentė Justina Kleivaitė rašo : „Sugrįžusi į mokyklą jaučiuosi tokia pat sava čia, kokia buvau ir anksčiau. Pasikeitė santykis su mokykla. Tai jau nebe mokymosi įstaiga, o smagūs prisiminimai, geras laikas“. Karo akademijos pirmakursė Greta Kancevičiūtė teigia : „Manau, kad niekas nepasikeitė… mokytojai tie patys, tvarka ta pati. Malonu aplankyti mokytojus, kurie buvo gana artimi.. gera grįžti čia… namo!“

 Šiemet šį renginį paįvairino studentų ir mokyklos rinktinės krepšinio varžybos, kurių metu 11:11 laimėjo mokyklos rinktinė.

Popietę „Sugrįžk į mokyklą 2014“ organizavo „Drąsinkime ateitį“ koordinatorė Vaidutė Kleivienė bei karjeros koordinatorės Irma Krivickienė bei Audronė Kvasnauskienė. Šis renginys suteikia mokiniams žinių apie artėjantį gyvenimo būdą, o studentai turi galimybę pasidalinti savo mintimis.

Julija Kleivaitė, III kl.

 64 laidos abiturientai Pergale dziaugiasiVarzybu akimirkos varzybos

 ***

 2014 metų balandžio 8 dieną gimnazijoje lankėsi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriaus ir Patrulių rinktinės bei Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai. II – IV klasių mokiniai susipažino su policininko darbu, sužinojo apie mokymosi įstaigas, kuriose galima įgyti šią profesiją. Galėjo pasimatuoti neperšaunamą liemenę. Keletas šių metų abiturientų ruošiasi tapti policijos pareigūnais.

 ***

2014 metų balandžio 3 dieną gimnazijos I – II – ųjų gimnazinių klasių mokiniai vyko į Kėdainius kur dalyvavo „Profesinių mokyklų mugėje“. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Kauno ryšininkų mokyklos, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Kėdainių profesinio rengimo centro teikiamomis paslaugomis. Galėjo pabendrauti su šiose mokyklose besimokančiais mokiniais, dėstytojais.

 ***

2014 metų kovo 19 dieną II – IV klasių mokiniai kalbėjosi su Kauno taikomosios dailės mokyklos dėstytojomis. Jos supažindino su specialybėmis, kurias gali įgyti mokiniai baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokinius sudomino juvelyro, populiarėjanti fotografo, baldžiaus, interjero dizainerio specialybės. Šioje mokykloje sėkmingai mokosi keletas buvusių gimnazijos mokinių.

 ***

2014 metų kovo 4 dieną gimnazijoje vyko karjeros ugdymo mokymai II klasės mokiniams. „Ugdymas karjerai: interesų profilis, konsultavimas. Lektoriai: edukologijos mokslų magistrė Neringa Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos direktorius, ugdymo karjerai konsultantas.

 ***

 2014 metų kovo 4 dieną organizuota „Profesijų diena“. 5 – IV klasių auklėtojos organizavo klasės valandėles. Gimnazijoje svečiavosi mokinių tėvai, buvę mokiniai. Jie mokiniams pasakojo apie pasirinktą profesiją, kokių mokomųjų dalyko žinių reikia dirbant pasirinktą darbą. Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro filologijos ir edukologijos katedros vedėjas Albertas Juodeika kalbėjosi su gimnazinių trečiųjų klasių mokiniais. Jie domėjosi studijų programomis, galimybe įsidarbinti, studentų laisvalaikiu.

 ***

2014 metų vasario 27 dieną paskaita gimnazijos mokinių tėvams „Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“ Lektoriai: edukologijos mokslų magistrė Neringa Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos direktorius, ugdymo karjerai konsultantas.

 ***

2014 metų vasario 6 dieną išvyka į Vilniaus Litexspo centre vykusią parodą „Studijos 2014“.

***

2014 metų sausio 25 dieną išvyka į aukštųjų studijų mugę Kaune. III – IV klasių mokiniai susipažino su aukštųjų mokyklų studijų programomis. Turėjo galimybę pasikalbėti su keletu universitetų atstovais, pasidomėti dominančia specialybe, jai giminingomis specialybėmis.

***

2013 metų sausio 15 dieną susitikimas su Ekonomikos ir verslo universiteto atstovais III klasių mokiniams. Mokiniams buvo pristatytos studijų programos  patraukliu ir įspūdingu klipu. Studentai pasakojo apie studijas, galimybę mokytis užsienyje. Gimnazistai sužinojo apie veiklą po paskaitų, stipendijas.

***

 2013 metų spalio 4 diena, netradicinio ugdymo diena Mokytojo diena“.

Viena iš labiausiai laukiamų netradicinio ugdymo dienų gimnazijoje. Mokytojus tą dieną keičia mokiniai. Jie turi galimybę susipažinti su mokytojo darbu iš vidaus: pasiruošti pamokoms, pravesti pamokas, patikrinti save kaip jaučiasi stovėdami prieš klasę, ar geba užtikrinti drausmę, organizuoti darbą pamokoje.

Aptarimo metu mokiniai pasakojo, kaip jiems sekėsi, kuo gali pasigirti ir pasidžiaugti, su kokiais sunkumais susidūrė. Šiais metais norinčių studijuoti edukologijos universitete neatsirado.

***

 2013 metų  spali 16 diena. „Tyrėjo diena“

Gimnazija sulaukė svečių, kurie atsivežė kilnojamą planetariumą. Išklausėme labai įdomius pasakojimus apie žvaigždes, dangaus kūnus. Mokiniai klasėse dirbo su studentais – mokslininkais ir turėjo galimybę atlikti įvairius bandymus, stebėjimus ir tyrimus.

***

2013 metų spalio 23 diena. Paskaita „Cheminė technologija ir inžinerija: produktų kūrimas ir gamyba.“

Paskaitą skaitė KTU cheminės technologijos fakulteto atstovai.

***

2013 spalio 23 diena. Paskaita „Aukštojo mokslo studijos. Profesijos pasirinkimas. Studijos užsienyje.“ Kalba.lt atstovai. Mokiniai domėjosi galimybe studijuoti užsienyje. Kada reikia sutvarkyti dokumentus norint studijuoti užsienyje, kokie universitetai, studijų programos.

***

2013 metų lapkričio 20 diena. Susitikimas su projekto „Kam to reikia?“ dalyve Egle Virbilaite.

Eglė mokiniams pasakojo apie savo karjerą nuo Kėdainių Šviesiosios gimnazijos baigimo iki dabartinio darbo kruiziniame laive, kur ji dirba renginių organizatore. Ji vaikams organizuoja įvairias veiklas, užimtumą. Eglė teigia, kad nieko nėra neįmanomo, jei turi noro, sieki ir įdedi daug darbo ir pastangų.

Visiems labai patiko pasakojimas, turėjome apie ką pamąstyti.

***

2013 metų gruodžio 3 diena. Susitikimas su Kėdainių priešgaisrinės saugos tarnybos darbuotojais.

Gimnazijoje lankėsi Kėdainių priešgaisrinės apsaugos viršininkas Stogevičius.

***

 2013 gruodžio 5 diena. Susitikimas su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos atstovais.

 ***

 Išvyka į Kėdainių rajono pramonės įmones „Nordic Sugar Kėdainiai“ ir AB „Texsdan“ bei viešoj maitinimo įmonę.  2013 lapkričio 22 diena

 ***

 2013 metų lapkričio 18 – 22 dienomis IV klasės mokinys Paulius Abasevičius dalyvavo VDU projekte „Moksleivi, pabūk studentu“.

DSC_0183 DSC_0180
DSC_0181 DSC_0182

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA