gim_virselis1

BIBLIOTEKOS ISTORIJA

Gimnazijos bibliotekos istorija siekia progimnazijos laikus. Šėtos progimnazijos 1923/24 m.m. pamokų paskirstyme rašoma, kad mokytoja U. Jauniškienė dirbo lietuvių kalbos, istorijos, rankų darbų mokytoja ir knygininke (bibliotekininke). Iš to galima spręsti apie bibliotekos mokykloje buvimą. 1928 m. direktoriaus J. Švobos  Švietimo ministerijai pateiktoje apyskaitoje nurodoma, kad  tų metų pabaigoje mokykla turėjo 868 knygas už 2877,68 Lt. 1937/38 m.m. bibliotekininkė Šėtos progimnazijoje buvo kūno kultūros mokytoja B.Burbaitė. Biblioteka turėjo 1452 egz. knygų už 4172 Lt.

 

1944 m. vasarą vykstant karo mūšiams mokyklos patalpos (Ramygalos g. 49) nebuvo sudegintos, bet nuo sviedinių sprogimų apgadintos lubos, išbyrėjo pusės langų stiklai, sunaikintos  visos mokymo priemonės ir apie 1300 knygų, kurių vertė siekė 27960 rb.

 

1948/49 m.m. mokyklos biblioteka turėjo 405 egzempliorius knygų mokinių užklasiniam skaitymui ir 15 metodinės literatūros leidinių, keletą žemėlapių bei botanikos paveikslų.

 

1998/99 m.m. Šėtos vidurinės mokyklos biblioteka (kaip ir daugelis Lietuvos mokyklų bibliotekų) pateko į didelį permainų sūkurį. Atviros Lietuvos fondui paskelbus konkursą “Kaimo mokyklos biblioteka – bendruomenės informacijos, švietimo ir kultūros centras”, mūsų biblioteka taip pat nutarė dalyvauti. Buvo parašytas projektas “Moderni biblioteka”. Laimėta 2200 Lt kompiuteriui bei 500 Lt informacinei literatūrai įsigyti. Ši parama paskatino dalyvauti ir kituose Švietimo kaitos fondo bei Nyderlandų fondo skelbtuose projektuose.

 

Kadangi mokyklos bibliotekos patalpos nebeatitiko reikalavimų, keliamų šiuolaikinei bibliotekai – informacijos centrui, 2000-ųjų metų pavasarį buvo pradėtas kurti bibliotekos patalpų išplėtimo projektas, o tų pačių metų vasarą ir įgyvendintas. Bibliotekos, šalia esančio muzikos kabineto, koridoriaus bei vadovėlių saugyklos  patalpos buvo sujungtos. Įrengta 20 darbo vietų skaitykla, abonementas, metodinis kabinetas – skaitykla mokytojams. Į skaityklos patalpas buvo perkelta visa bibliotekos informacinė literatūra: žodynai, žinynai, enciklopedijos, periodiniai leidiniai moksleiviams. Parėmus mokinių tėvams, buvo nupirktas televizorius ir spausdintuvas.

 

Išplėtus bibliotekos patalpas, atsirado nauja erdvė mokinių savarankiškam mokymuisi, kūrybai, savišvietai.