gim_virselis1

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo telefonas +370 652 65150,
el. paštas: Neringa.Sirkiene@setosgimnazija.lt

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2020–2023 metams.

Korupcijos prevencijos įstatymas nuo 2022-01-01.

 

Apie įtariamus korupcijos atvejus galite pranešti: Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, darbo telefonu +370 652 65150,
el. paštu: neringa.sirkiene@setosgimnazija.lt arba telefonu +370 347 35 155, el. paštu setosgimnazija@setosgimnazija.lt