Į pradžią
Svetainės struktūra
Versija neįgaliesiems
Paieška

Artėjančio mūsų gimnazijos šimtmečio proga atnaujinama mūsų svetainė! Visus pastebėjimus galite palikti kairiajame kampe esančiame laukelyje.

ASTA SADAUSKIENĖ

2016/2017 m.m.

121 kab.

 

Darbo laikas

Savaitės diena

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pietų pertrauka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

8.00-10.00 / 12.30-15.30

8.00-18.30*

12.00-12.30

Ketvirtadienis

8.00-10.00 / 12.30-15.30

8.00-18.30*

12.00-12.30

Penktadienis

 

* Kontaktinės valandos – laikas, skiriamas tiesioginiam ryšiui su pagalbos gavėjais (individualios konsultacijos, psichologinio įvertinimo atlikimas, veiklų/pamokų stebėjimas, paskaitų/užsiėmimų vaikams, tėvams vedimas ir kt. kontaktinis darbas).

** nekontaktinių valandų metu atliekamų darbų vieta derinama su mokyklos administracija (LR Švietimo ir mokslo ministro ĮSAK. Nr. 1548)

Pagrindinis psichologo tikslas – rūpintis vaikų psichine sveikata, padėti mokiniams atgauti ir stiprinti gebėjimą bendrauti, mokytis, spręsti psichologines ir ugdymosi problemas.

Konsultavimas – viena iš pagrindinių mokyklos psichologo veiklos krypčių. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami vaiko ar su vaiko ugdymo susiję tėvų/globėjų, mokytojų, vaiko nurodyti sunkumai, aptariamos rekomendacijos. Konsultacijų metu su vaiku bendraujama apie socialinę, šeimos, pedagoginę sistemą, kurioje vaikas auga, tačiau psichologas nekoreguoja vaiko aplinkos.

Konsultuojant pradinių klasių moksleivius pasitelkiama psichologinė ugdomoji – korekcinė veikla, naudojant žaidimo, piešimo, lipdymo metodus. Siekiama su vaiku aptarti jam svarbius klausimus, svarstomos pasirinkimų ir prisitaikymo alternatyvos.

Konsultuojant vyresniųjų klasių moksleivius, su vaiko emocijomis, mąstymu, elgesiu dirbama ne darant specifinį psichologinį poveikį, bet bendraujant su vaiku ir sudarant jam sąlygas pasirinkti atitinkamą problemos sprendimo būdą. Siekiama, kad vaikas išmoktų sąmoningai rinktis, konstruktyviai spręsti kylančius konfliktus, įsisavintų savęs pažinimo, bendravimo būdus bei produktyviai prisitaikytų prie mokyklos ir tėvų reikalavimų.

Psichologinis įvertinimas – konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.

Psichologinis švietimas – mokinių, tėvų, mokytojų švietimas raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Klasės valandėlių ar organizuojamų užklasinės veiklos užsiėmimų metu moksleiviai supažindinami su efektyviais bendravimo, konstruktyviais konfliktų ir problemų sprendimo būdais.

Psichologas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, psichologų profesinės etikos kodeksu ir pareigybės aprašu.

 

Prieš priimdamas bet kokį problemos sprendimo būdą, tu turi teisę gauti pagalbą iš:

 

Vaikų linija – skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams.

Telefonas 116 111, nemokamas. http://www.vaikulinija.lt

Jaunimo linija

Anoniminė psichologinė pagalba nemokamu telefonu (8 800) 28 888 http://www.jaunimolinija.lt

Darbo laikas visą parą.

Vilties linija 

Telefonas 116 123

Dirba psichikos sveikatos profesionalai, savanoriai.

Darbo laikas visą parą.

VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“ 

Rasų g. 20, VilniusTel. (8 5) 231 3437.

Faks. (8 5) 231 3439

El. paštas info@jppc.lt

www.jppc.lt

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius 

Vytauto g. 15, Vilnius.Tel. (8 5) 275 7564

Skyrius veikia visą parą

Kėdainių Švietimo centro PPT 

S. Jaugelio-Telegos g. 2,Kėdainiai

8 (347) 51 346

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.
Atgal