gim_virselis1

2017 M. GRUODŽIO 13 D. ,,TĖVŲ-MOKINIŲ-MOKYTOJŲ DIENA”

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

٭ Skatinti mokinių, tėvų bei mokytojų bendradarbiavimą.

٭ Sudaryti galimybes tėvams stebėti vaiko mokymąsi pamokų metu, neformaliojo švietimo užsiėmimuose.

٭ Suteikti informaciją tėvams apie vaiko pasiekimus, aptarti sėkmes ir nesėkmes, lūkesčius, pažangą.

 

DALYVIAI:

Šėtos gimnazijos 1-8, I-IV klasių mokinių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija.

 

VIETA: Šėtos gimnazija.

 

DARBOTVARKĖ:

 

 1. 8.00 – 14.00 – Atviros pamokos tėvams.

 2. 14.00 – 18.00 – Pradinių klasių mokinių tėvų susirinkimai.

 3. 14.00 – 19.00 – Individualios konsultacijos su dalykų mokytojais, klasės vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija.

 

 

LAUKIAMI REZULTATAI:

٭ Tėvai galės dalyvauti pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose, ir daugiau sužinoti apie vaiko pasiekimus, elgesį, veiklą ir, atsižvelgdami į silpnąsias vietas, namuose jam padėti.

٭ Mokytojai, turėdami galimybę pažvelgti į šeimos kontekstą, galės aiškiau suvokti mokinio poreikius, lanksčiau pritaikyti mokymo technikas.

٭ Mokiniai bus išgirsti, sulauks konkrečių patarimų.

Bendrinti: