gim_virselis1

PAGIRIŲ ADOMO JAKŠTO DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBAS KARANTINO IR VAIKŲ PAVASARIO (VELYKŲ) ATOSTOGŲ METU

Į S A K Y M A S

DĖL KARANTINO IR VAIKŲ PAVASARIO (VELYKŲ) ATOSTOGŲ

KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS SKYRIAUS-PAGIRIŲ ADOMO JAKŠTO DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRIEŠMOKYKLINĖJE IR IKIMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-44

Šėta

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos ir apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-337, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 metų kovo 14 d. nutarimu ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207, Kėdainių r. administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. AD-1-286 ,,Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių Kėdainių rajono savivaldybėje“, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ ir Šėtos gimnazijos 2020 m. kovo 13 d. Direkcijos posėdžio protokolu Nr. DP-1:

  1. N u r o d a u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino stabdyti vaikų priežiūros ir ugdymo procesą Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro ikimokyklinėje grupėje.
  2. S k e l b i u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pavasario (Velykų) atostogas.
  3. L e i d ž i u pedagogams ir kitiems darbuotojams, kurių funkcijos gali būti atliekamos namuose, taikyti nuotolinį darbą, užtikrinant galimybę susisiekti su darbuotoju telefonu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.
  4. Į p a r e i g o j u Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės vyr. mokytoją Daivą Noreikienę, dirbančią nuotoliniu būdu:

4.1. užtikrinti, kad nuotolinio darbo vietoje būtų interneto prieiga, kompiuterinė technika ir telefonas;

4.2. periodiškai tikrinti savo el. pašto dėžutę;

4.3. atsakyti į elektroninius laiškus ir atsiliepti į skambučius telefonu;

4.4. laiku atlikti skirtus pavedimus;

4.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų;

4.6. už darbo nuotoliniu būdu rezultatus atsiskaityti tiesioginiam vadovui jo nustatytu būdu, t.y. atsiskaityti už atliktą darbą ne mažiau kaip kartą per savaitę (savaitės pradžia skaičiuojama nuo 2020 m. kovo 16 d.) atsiunčiant el. paštu koreguotą ilgalaikį planą, išklausytų nuotoliniu būdu seminarų lentelę (nurodant išklausyto seminaro pavadinimą, valandų skaičių, kaip bus taikoma medžiaga ugdant vaikus);

4.7. bendradarbiauti el. paštu ir/ar kitomis el. priemonėmis su kolegomis, švietimo pagalbos specialistais, pagalbos mokiniui specialistais, teikiant pagalbą ugdytiniams, kuriems ji bus reikalinga;

4.8. pagal galimybes rengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams užduotis nuotoliniu būdu, kurios galėtų būti skiriamos nuo 2020 m. kovo 30 d., atsižvelgiant į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikų gebėjimus, turimas namuose darbo priemones ir kt.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Mindaugas Danilevičius

Bendrinti: