gim_virselis1

Kai gauni daugiau nei duodi

Šėtos gimnazijoje šį mėnesį pradėjo dirbti savanorė mokytoja Dolores Soberon Merce. Jau iš pavardės galime spręsti, kad ši mokytoja nėra lietuvė. Taip, ji yra ispanė, bet sklandžiai kalba lietuviškai ir dirba 4 klasėje kartu su pradinių klasių mokytoja Lina Vaicekauskaite. Dolores Soberon Merce su šeima gyvena Kėdainiuose ir moko ispanų kalbos Kalbų mokykloje. O savanoriauti mūsų gimnazijoje ji pasirinko gavusi Nacionalinio švietimo NVO tinklo pasiūlymą. Gimnazijos administracija užpildė šios organizacijos anketą, kurioje akcentavo, kad organizuojant pagalbą mokiniui ir įtraukųjį ugdymą reikalingi mokytojai savanoriai. Savanorė Dolores yra pradinių klasių mokytoja, dirbusi Ispanijos mokyklose. Ji sako, kad visur vaikai yra vaikai ir su jais smagu dirbti:

-Patinka savanoriauti: gauni daugiau nei duodi. Vaiko šypsena ir akys – labai didelis džiaugsmas.

Savanorės kuratorė gimnazijoje vyresnioji socialinė pedagogė Ilona Jakienė papasakojo, kad Dolores vedė ketvirtokams pamoką, kurioje vaizdžiai ir kūrybiškai papasakojo apie savo gimtinę – Ispaniją. O jos matematikos pamoka buvo kupina naujų patirčių, nes mokytoja pasiūlė mokytis daugybos žaidžiant. Ketvirtokai naudojosi planšetiniais kompiuteriais, sprendė uždavinius ir buvo patenkinti.

  -Savanorystė reikalinga, nes atneša naują patirtį,- sakė vyr. socialinė pedagogė Ilona Jakienė.- Galim mokytis iš jos, nes ji siūlo šiek tiek kitokią metodiką, paremtą patirtiniu ugdymu.

 -Kiek savanorystės idėja yra priimtina mūsų mokiniams? – klausiau direktoriaus pavaduotojos ugdymui Neringos Širkienės.

 -Savanorystės idėja plėtojama 5-10 klasėse per socialinę veiklą. Nors socialinės veiklos valandas rinkdami mokiniai ne visada suvokia jas kaip savanoriavimą. Reikėtų išplėtoti savanoriško darbo supratimą. Į savanoriavimą galėtų būti įtraukti gimnazijos vyriausieji mokiniai. Turime idėją sukurti savanorių mokinių grupes ir organizuoti jų pagalbą jaunesniems, padedant jiems mokytis. Ketiname kalbėti apie tai su mokinių tėvais, gimnazistų taryba ir kviesime savanoriauti. Savanorės ispanės mokytojos veikla gimnazijoje bus tas pavyzdys, kuris, tikėtina, įkvėps mūsų mokinius ryžtis tokiai veiklai. Rinkdami pažangiausią klasę praėjusiais mokslo metais, įvertinome ir mokinių savanorišką socialinę veiklą. Pažangiausiomis klasėmis tapo Ib ir III klasės. Jos paskatintos naujomis rūbinės spintelėmis.

 

Antanida Likšienė

 

Bendrinti: