gim_virselis1

ADVENTINIS RENGINYS „ŠVENTŲ KALĖDŲ BELAUKIANT….“

Vieną advento dieną į aktų salę sugūžėjo pradinių klasių mokiniai. Čia vyko adventinis renginys, kurį vedė trys septintokės Eglė, Orinta ir Rugilė. Etnografinio būrelio mokiniai renginį pradėjo adventiniu lietuvių liaudies šokiu. Simboliškai keliavome per keturias advento savaites, prisiminėme keturių žvakių pavadinimus – Pranašo, Betliejaus, Piemenų, Angelų. Minėme mįsles, išbandėme keletą Kūčių vakaro burtų. Kiekviena klasė padainavo po adventinę giesmę – dainą. Renginį vainikavo visų dalyvių bendra kalėdinė daina. Visi džiugiai nusiteikę lauksime Šventų Kalėdų šventės.

 

Lina Vaicekauskaitė, dorinio ugdymo(tikybos) mokytoja

Bendrinti: