gim_virselis1

“ANGELŲ SODAS -2017” –RELIGINO MENO ŠVENTĖ

Kėdainių dekanate pirmą kartą buvo suorganizuota religinio meno šventė “Angelų sodas- 2017”. Kiekienam dalyviui buvo sudarytos sąlygos džiaugsmingai šlovinti Dievą, puoselėti krikščioniškojo meno galimybes.Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos pradinukai. Pirmokai ir antrokai atliko kūrybinius darbelius, kurie yra ekponuojami Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje.  Trečiokai kartu su muzikos mokytoja mokėsi giesmės “Baltas angelėlis”, kurią atliko renginio metu Kėdainių jaunimo centre, gruodžio 15d.

Dalyvių buvo iš viso Kėdainių dekanato- vieni skaitė eilės, kiti šlovino Dievą giesme, vaidino Jėzaus gimimo istoriją. Apsilankėme šv.Juozapo bažnyčioje, kur buvo atidaryta kūrybinų darbelių paroda. Kiekvienas dalyvis gavo prisiminimo dovanėles. Grįžome į gimnaaziją dalindamiesi renginio įspūdžiais.

Lina Vaicekauskaitė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja


20171215_100625 (1280x768) 20171215_110122 (1280x768) 20171215_110154 (1280x768) 20171215_110720 (1280x768) 20171215_110748 (1280x768)

Bendrinti: