gim_virselis1

APVALIOJO STALO DISKUSIJA

Balandžio 28 dieną Šėtos gimnazijoje vyko Mokytojų – mokinių – tėvų diena. Vienas šios dienos renginių buvo Apvaliojo stalo diskusija ,,Mokinių pažanga ir sėkmė“. Į diskusiją buvo pakviesti 5-8 klasių mokinių tėvai, šiose klasėse dėstančios lietuvių bei anglų kalbos ir matematikos mokytojos, mokyklos vadovai. Diskusijai vadovavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė, o ją apibendrino direktorius Mindaugas Danilevičius. Po įžanginės direktoriaus kalbos pavaduotoja Neringa Širkienė pakvietė tėvus išsakyti savo nuomonę ir pastebėjimus apie tai, kaip jų vaikams sekasi mokytis ir siekti pažangos laikinai sudarytose grupėse pagal mokymosi lygius 5 – 8 klasėse per lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos pamokas. Ar tikslinga sudaryti tokias grupes? Gimnazijos direktorius svarbiausius tėvų teiginius rašė lentoje. Pirmiausia buvo iškelta mokinių saugumo gimnazijoje problema. Tėvai pastebėjo, kad dar pasitaiko patyčių tarp mokinių ir vaikai jaučiasi nepakankamai saugūs. Mokytojai papildė, kad kartais netinkamą mokinių elgesį pamokų ar pertraukų metu taip pat galima traktuoti kaip patyčias mokytojo atžvilgiu. Daugiausia tėvai kalbėjo apie savo vaikų mokymąsi. Beveik visi išreiškė nuomonę, kad dirbdami laikinose grupėse, sudarytose pagal mokinių mokymosi lygius, vaikai gali dirbti savo tempu ir turi geresnes galimybes savo mokymosi poreikiams tenkinti. Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius apibendrino diskusiją ir pateikė svarbiausius teiginius:

  • Mokiniai džiaugiasi galėdami mokytis panašių gebėjimų grupėse per lietuvių, matematikos, anglų kalbos pamokas.
  • Tėvai pritaria laikinųjų grupių sudarymui ir nurodo svarbiausius dalykus:
  • Svarbu išmokti temą, o ne gauti gerą pažymį;
  • Laikinai sudarytose grupėse mokoma skirtingais metodais, sunkiau besimokantiems mokiniams užduotys supaprastinamos;
  • Mokiniams kyla sunkumų mokantis kitų mokomųjų dalykų, kai nėra sudaromos laikinosios grupės (pvz., fizika).

Taigi, galima daryti išvadą, kad sėkmingas darbas laikinai sudarytose grupėse pagal mokinių gebėjimus padeda siekti mokinių pažangos.

Lietuvių kalbos mokytoja Vida Petrosevičienė

 

DSC_1061 DSC_1063 DSC_1066 DSC_1070

Bendrinti: