gim_virselis1

BESIMOKANTYS MOKYTOJAI – BESIMOKANTYS MOKINIAI

Gimnazija  nuo 2015 m. dalyvauja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomame projekte ,,Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai. Skaitymo metodų taikymas per matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos pamokas 5 ir 7 klasėse panaudojant IQES internetinę sistemą“.

Balandžio 14 d. gimnazijoje vyko projekto „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ veiklos: atvirą istorijos pamoką 6 kl. ,,Nacistinė Vokietija” vedė istorijos mokytoja metodininkė Ledina Marozienė. Pamokoje svarbiausias dėmesys skirtas mokymo/si – teksto sunkumų įveikimo – strategijai.

Pamoką stebėjo vyresn. lietuvių k. mokytoja  Vilma Grigienė, vyresn. matematikos mokytoja  Roberta Šidlauskienė,  matematikos mokytoja  metodininkė Vaidutė Kleivienė, pavaduotojos ugdymui Neringa Širkienė, Audronė Kvasnauskienė, direktorius Mindaugas Danilevičius bei svečiai – NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir dr. Aurimas Juozaitis. Pamokos stebėjimo tikslas – mokymas(is) ir įsivertinimas. Kolegialų grįžtamąjį ryšį (KGR) mokytojai Ledinai po pamokos teikė ne tik matematikos mokytoja metodininkė Vaidutė Kleivienė, bet ir visa gimnazijos mokytojų, dalyvaujančių projekto veikloje,  komanda.

KGR stebėjimą aptarė ir įvertino svečiai – Laima ir Aurimas, akcentavę šios veiklos privalumus mokytojo darbe: pamokos kokybės tobulinimą,  norą   ieškoti galimybių mokyti kitaip. Svečiai pabrėžė, kad grįžtamasis ryšys, kaip mokymosi priemonė, padeda mokytojui tobulėti, o  mokiniams – mokytis.

Taip pat svečiai vedė mokymus gimnazijos bendruomenei apie KGR svarbą, dirbo grupėse, reflektavo.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė

DSC_0849 DSC_0850 DSC_0884 DSC_0910 DSC_0914

Bendrinti: