gim_virselis1

CLIL teacher training (CLIL integruotas kalbos mokymasis)

2024 m. kovo 9-16 dienomis Šėtos gimnazijos mokytojos – J. Tekunova ir R. Tarvydienė – pagal Erasmus+ projektą dalyvavo ,,CLIL teacher training‘‘ kursuose Romoje. Šių kursų pagrindinis tikslas – lavinti užsienio kalbos (anglų, italų ar kt.) įgūdžius ir sužinoti apie novatoriškas mokymo metodikas bei strategijas, tokias kaip turinio ir kalbos integruotas mokymasis (CLIL), projektinis mokymasis ir kt. Šių kursų metu sužinojome, kaip vienu metu galima mokyti dviejų dalykų, naudojant turinio ir kalbos bei integruoto kalbos mokymosi (CLIL) metodą. Pavyzdžiui, kaip per chemijos (mokantis periodinės lentelės elementų) ar biologijos (susipažįstant su medžių rūšimis), istorijos (chronologinė įvykių linija) ir kt. pamokas mokytis anglų kalbos. Taigi, derindami interaktyvias grupines veiklas ir patyriminio mokymosi pratimus, įgijome CLIL metodologijos pagrindų bei praktinių žinių, kaip efektyviai kurti ir dėstyti CLIL pamokas. Įvairūs praktiniai užsiėmimai, įdomiai perteikta teorinė medžiaga, diskusijos ir dalijimasis praktika su kitų šalių mokytojais suteikė naujų idėjų. Įsitikinome, jog metodai, skatinantys įtraukumą ir mokinių tarpkultūrinius įgūdžius, skatina ne tik mokinių kalbinių gebėjimų vystymąsi, bet ir ugdo kritinį mąstymą, bendradarbiavimą, sukuria gerus socialinius santykius.

J. Tekunova ir R. Tarvydienė

Bendrinti: