gim_virselis1

DĖL LAIKINAI NUTRAUKIAMO GIMNAZIJOJE UGDYMO PROCESO GRIPO EPIDEMIJOS METU

 

Vadovaudamasis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. AD-1-84 „Dėl gripo epidemijos Kėdainių rajono savivaldybėje paskelbimo“, 2017–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus 2018 m. sausio 25 d. raštą Nr. (2.23 16.1.1E)2-2563 „Dėl informacijos apie ugdymo įstaigose laikinai nutrauktą ugdymo procesą pateikimo“ bei Gimnazijos sergančių mokinių skaičių (sergančiųjų – 31 proc.):

N u t r a u k i u laikinai ugdymo procesą 1-IV klasių mokiniams nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. vasario 7 d. imtinai (išskyrus Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro mokiniams). Pamokos prasideda 2018 m. vasario 8 d. 8.00 val.

Direktorius     Mindaugas Danilevičius

Bendrinti: