gim_virselis1

DĖL LAIKINAI NUTRAUKIAMO UGDYMO PROCESO GIMNAZIJOJE

Vadovaudamasis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d, įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 13 punktu, 2019 m. birželio 13 d. mokytojų tarybos posėdžio protokolu MT-6 ir atsižvelgdamas į Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. birželio 11 d. raštą Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“:

N u t r a u k i u laikinai ugdymo procesą 5-IV klasių mokiniams nuo 2019 m. birželio 17 d. iki 2019 m. birželio 19 d. imtinai.

Direktorius Mindaugas Danilevičius

Bendrinti: