Į pradžią
Svetainės struktūra
Versija neįgaliesiems
Paieška

Artėjančio mūsų gimnazijos šimtmečio proga atnaujinama mūsų svetainė! Visus pastebėjimus galite palikti kairiajame kampe esančiame laukelyje.

Šėtos gimnazija Kokybės krepšelis Šėtos gimnazija

DĖL LAIKINAI NUTRAUKIAMO UGDYMO PROCESO GIMNAZIJOJE

Vadovaudamasis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d, įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 13 punktu, 2019 m. birželio 13 d. mokytojų tarybos posėdžio protokolu MT-6 ir atsižvelgdamas į Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. birželio 11 d. raštą Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“:

N u t r a u k i u laikinai ugdymo procesą 5-IV klasių mokiniams nuo 2019 m. birželio 17 d. iki 2019 m. birželio 19 d. imtinai.

Direktorius Mindaugas Danilevičius

Atgal