gim_virselis1

DĖL MOKINIŲ ŽIEMOS (KALĖDŲ) ATOSTOGŲ

Vadovaudamasis Gimnazijos 2017–2019 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-167 „Dėl gimnazijos 2017-2019 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“, 13.1 punktu:
S k e l b i u mokinių žiemos (Kalėdų) atostogas nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. sausio 3 d. Gimnazijos 1-IV klasių ir Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro mokiniams (pamokos prasideda 2018 m. sausio 4 d. 8.00 val.).

Bendrinti: