gim_virselis1

DĖL ŠĖTOS GIMNAZIJOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO KEITIMO

K e i č i u  2020–2021 mokslo metų Šėtos gimnazijos ugdymo plano 11.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.2. Pamokos 2-8, I-IV klasių mokiniams vyksta:

  1. pamoka 8.00 – 8.45
  2. pamoka 8.55 – 9.40

I ilgoji pertrauka 20 min.

  1. pamoka 10.00 – 10.45

II ilgoji pertrauka 30 min.

  1. pamoka 11.15 – 12.00

III ilgoji pertrauka 15 min.

  1. pamoka 12.15 – 13.00
  2. pamoka 13.10 – 13.55
  3. pamoka 14.05 – 14.50

8. pamoka 15.00 – 15.45“

Bendrinti: