gim_virselis1

DĖL UGDYMO PROCESO NUTRAUKIMO

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AD-1-81 „Dėl gripo epidemijos Kėdainių rajono savivaldybėje paskelbimo“, 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 10 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus 2017 m. sausio 23 d. raštą Nr. 2.2.23-17(17.15.1.2.23) „Dėl informacijos apie ugdymo įstaigose laikinai nutrauktą ugdymo procesą pateikimo“ bei Gimnazijos sergančių mokinių skaičių (sergančiųjų – 33 proc.):

N u t r a u k i u  laikinai ugdymo procesą 1-IV klasių mokiniams nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2017 m. sausio 31 d. imtinai (išskyrus Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro mokiniams).

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

       Neringa Širkienė

 

Bendrinti: