gim_virselis1

DIAGNOSTINIŲ TESTŲ 2 KLASĖJE IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ 2,4,6,8 KLASĖSE ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Vadovaujantis 2016 m. diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD-1-304, Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje bus vykdomi diagnostiniai 2 klasėje ir  standartizuoti testai 4,6,8 klasių mokiniams balandžio 19 – gegužės 6 dienomis.

Daugiau informacijos rasite čia >>>.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Kvasnauskienė

Bendrinti: