gim_virselis1

DRAUGAUKIME SU KNYGA

Balandžio 29 d. – gegužės 6 d. mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo projekto ,,Draugaukime su knyga“ veikloje. Projektas skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai; vieno iš brolių Grimų (Wilhelmo) 230-osioms gimimo metinėms paminėti.

Mokiniai susipažino su brolių Grimų kūryba, skaitė pasirinktą pasaką, ją aptarė, pagamino obels žiedus Knygos medžiui papuošti. Įdomias ir turiningas popietes gimnazijos skaitykloje parengė bibliotekininkė Vida Barauskienė. 1-2 klasių mokiniai stebėjo pasakos ,,Auksinė plunksnelė“ ekranizaciją, vertino personažų poelgius, iš jų mokėsi. Trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo viktorinoje ,,Pasakų takelis“, atliko įvairias užduotis. Klasėse vyko pokalbiai apie knygnešius – lietuviško žodžio skleidėjus. Pradinukai aplankė Šėtos krašto knygnešio Mato Keliausko kapą. Mokytojos papasakojo auklėtiniams apie šio iškilaus žmogaus gyvenimą ir nuveiktus darbus sunkiu Lietuvai laikotarpiu. Šėtos kultūros centre mokiniai stebėjo Šiaulių vaikų teatro BIRBIRONAS spektaklį ,,Laumė ir sesutės“. Knygomis apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai: R. Telvoševičiūtė(1 kl.), R. Kmitaitė(1 kl.), S. Garnytė(2 kl.), G. Kulytė(2 kl.), R. Bikelytė(4a kl). Na, o gražiausio knygos skirtuko konkurso nugalėtojai: V. Strazdaitė(2 kl.), G. Strazdaitė(2 kl.), G. Bkelytė(3b kl.), L. Nausėdaitė(3b kl.), D. Ragaišytė(3b kl.), G. Bučytė(3b kl.), M. Pagrandytė(3a kl.) – pamaloninti saldžia dovanėle.

Mokiniai, dalyvaudami šiame projekte, parodė savo kūrybinius gebėjimus, sužinojo daug naujo apie gimtąją kalbą, knygas. Manome, kad šis renginys mus visus praturtino dvasiškai ir paskatins daugiau domėtis knyga ir skaitymu.

 

Projekto sumanytojos Rita Pupkuvienė ir Danguolė Zubieliauskienė

 

20160505_091208 20160506_082708 20160506_082716 20160506_091823 20160506_093050 20160506_111954

Bendrinti: