gim_virselis1

„EKO MOZAIKA“

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS stovykla „EKO mozaika“, kurią organizuos Šėtos gimnazija.

Finansavimas gautas iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto. Skirta lėšų – 800 Eur.

Stovykla vyks 2016 06 10 – 2016 06 23 (10 darbo dienų).

Stovykla „EKO mozaika“ skirta 30 mokinių, besimokančių 4-7 klasėse. Užsiėmimai  skatins vaikų užimtumą saugioje bei sveikoje aplinkoje, ugdys mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus, formuos vertybines nuostatas, asmeninius ir socialinius įgūdžius. Programa bus įgyvendinama vykdant veiklas, susijusias su aplinkosauga, ekologija, turizmu, etnokultūra, sveiko gyvenimo būdo puoselėjimu, antrinių žaliavų panaudojimo galimybėmis, asmeninės atsakomybės, komandinio darbo įgūdžių tobulinimu. Programos dalyviai atliks kūrybinius, projektinius, tiriamuosius darbus įprastoje ir netradicinėje aplinkoje. Kiekviena diena turės savo temą ir nuoseklų veiklos planą. Veikloms atlikti bus naudojama Šėtos gimnazijos turima gamtos mokslų laboratorinė įranga, lego robotai. Veiklos organizuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, individualias savybes, gebėjimus, poreikius ir pomėgius. Įvairiomis veiklomis siekiama, kad kiekvienas vaikas pasijustų gebantis kurti, tyrinėti, išmokti naujų dalykų ir pritaikyti juos savo gyvenime, suvoktų savo, kaip gamtos dalies, įtaką supančios aplinkos ateičiai. Visa programoje organizuojama veikla ir pasiekti rezultatai bus pristatyti Šėtos gimnazijos ir miestelio bendruomenėms, skelbiama gimnazijos svetainėje, socialiniame tinkle, stenduose bei rajono spaudoje.

 

Stovyklos vadovė mokytoja Zinaida Kleivienė

Bendrinti: