gim_virselis1

ERASMUS + PROJEKTO DIENORAŠTIS, TREČIOJI DIENA, SPALIO 23 D.

ERAZMUS + PROJEKTO „ATEITIES ERAZMUS: EUROPOS VERTYBĖS ATEIČIAI“ NAUJIENOS

PARTNERIŲ SUSITIKIMO ŠĖTOS GIMNAZIJOJE DIENORAŠTIS

Trečioji diena, spalio 23 d.

Ši diena prasidėjo įprastu metu- aštuntą valandą. Mokiniai pasiskirstė į 3 grupes ir keisdamiesi 3 pamokas darbavosi kūrybinėse dirbtuvėse. Šėtos gimnazija surengė tikrą dailės akademiją. Su mokytoja Gintare Boreišiene mokiniai išbandė sausos adatos ir lino raižinio technologijas. Bandydami naujas metodikas jie sukūrė savo darbelius. Kviestinė mokytoja Giedrė Kanapeckaitė mokinius mokė tapybos, darbelius kūrė ne tik teptukais, bet ir kempinėlėmis, ausų krapštukais. Spalvingi ir labai įvairūs mokinių darbeliai eksponuojami gimnazijos fojė. O architektė, viešnia iš Kėdainių, Jurga Donovan kompiuterių klasėje mokinius mokė naudotis Corel programa ir kūrybiškai apdoroti piešinius, parengti juos publikavimui. Taigi, mokiniai rengėsi rimtam darbui: iliustruoti savo istorijas ir parengti jas spausdinimui, kad, susitikę Vokietijoje, turėtų jau parengtus ir iliustruotus istorijų tekstus.

Apie tai tarėsi ir mokytojai, susirinkę į Mokytojų pamoką. Aptarta vizito į Vokietiją data ir laikas, numatomos veiklos, parengiamieji darbai, užbaigiant projektą. O tada netikėtai prabilo viešnios iš Airijos. Mokytojos sakė, kad jas sužavėjo Vilniuje aplankytas Mo muziejus, kuris  inspiravo naujo Erazmus+ projekto idėją: kūrybiškai ir įvairių  formų  meninės raiškos priemonėmis pateikti savo šalies istoriją ir ją papasakoti projekto partneriams. Jos pakvietė visus dalyvauti naujame projekte. Jų idėjos patiko  susirinkusiems, taip pat ir mūsų gimnazijos direktoriui Mindaugui Danilevičiui. Galbūt, draugystė bus tęsiama ir toliau.

Partnerių mokytojai lankėsi ir mūsų gimnazijos mokytojos Vaidutės Kleivienės matematikos pamokoje, 7a klasėje. Jų nuomone, pamoka buvo puiki, gerai suplanuota, struktūruota, naudotąsi technologijomis. O mokiniai suprato temą ir gebėjo atlikti užduotis. Matematika – tarptautinė kalba ir yra visiems suprantama, o mums  ypač svarbus mūsų mokytojos ir mokinių darbo geras  įvertinimas.

Po pietų didžiulis Kėdbuso autobusas projekto dalyvius išvežė į Kėdainius. Ekskursiją po miestą vedė gimnazijos mokytoja Audronė Pečiulytė, o Arnetų namuose visi dalyviai turėjo progą pasidarbuoti amatininkų dirbtuvėse: vieni pynė juostas, kiti darė suvenyrus iš vilnos, o  dar kiti išbandė keramikos meną ar vytelių pynimą.

Kėdainiuose savivaldybės meras Valentinas Tamulis priėmė projekto dalyvius puošnioje rajono tarybos posėdžių salėje. Mūsų mokiniai Andrėja Sadauskaitė, Živilė Kerbelytė, Lukas Levinskas ir Viktorija Stanišauskaitė gražiai pristatė projekto veiklas ir jau įvykusius susitikimus.

  • Matau, kad visus projekto dalyvius lydi geras nusiteikimas, vizitai buvo naudingi mūsų krašto mokiniams. Tikiuosi, kad svečiams mūsų kraštas patiks. Atvykę jie pamatė atnaujintą Šėtos gimnaziją, gražų mūsų miestą, tuo labiau, kad ir orą šiam vizitui užsakėme kuo puikiausią,- kalbėjo meras Valentinas Tamulis.

Svečių mokytojams meras įteikė dovanas.

O vakare gimnazijoje visų laukė gausiai nukrautas stalas: vaišes surengė šėtiškių mokinių  tėveliai. Ko tik čia nebuvo: kibinai, tortai, įvairiausios bandelės, sausainėliai, netgi grybų mišrainė, visko ir neišvardinsi. Kai  susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorius ir padėkojo mūsų mokinių šeimoms, visi puolė vaišintis, nes buvo gerokai praalkę. Tiesą sakant, skanumas buvo neapsakomas!

Ačiū auksarankėms mūsų mokinių mamoms.

Vakarojimas užsitęsė: reikėjo daug ką aptarti ir pasidalinti įspūdžiais. Svečių mokytojai susipažino su mokinius priėmusiomis šeimomis, mamos dalinosi įspūdžiais.

O svarbiausia mintis buvo viena: jei ne Europos Sąjungos Komisijos Erazmus+ programa, toks susitikimas nebūtų įvykęs, vadinasi, ir naujų draugysčių, džiugių bendravimo įspūdžių ir kūrybos pamokų nebūtų buvę…

Antanida Likšienė

 

Bendrinti: