gim_virselis1

ESU LAIMINGA

Projekto „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“ partnerių susitikimo Lietuvoje pamokos

 

 1. Erasmus+ projekto veiklos Šėtos gimnazijoje.

Šėtos gimnazija jau antrus mokslo metus dalyvauja tarptautiniame Europos Komisijos programos Erasmus+ projekte „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“. Projektu siekiama stiprinti mokinių socialines ir tarpkultūrines kompetencijas, susitikimų metu bendraujant, kartu gyvenant – pažinti vieni kitus, susipažinti su dalyvaujančių šalių kultūra ir istorija betarpiškai, per pažinimą. Projekto koordinatoriai yra Vokietijos Herzog-Christian-August gimnazija, pakvietusi prisijungti prie projekto ir mūsų gimnaziją. Per dvejus bendradarbiavimo metus mokiniai su mokytojais sukurs utopinę ir distopinę istorijas, jas iliustruos ir bus išleista bendra visų projekto dalyvių knygelė, o viena istorija taps garso knyga. Per šiuos metus jau įvyko susitikimai Airijoje, Norvegijoje ir Ispanijoje. Mokiniai parengė žodynėlį visomis kalbomis su dažniausiai projekte vartojamais žodžiais, sukūrė logotipą, susitikimų metu planingai ieškojo medžiagos savo istorijoms. Dėl to, viešėdami Airijoje, lankėsi gūdžius laikus primenančiose pilyse ir mokėsi rašyti istorijas, Norvegijoje domėjosi klimato kaita ir biologijos mokslo pasiekimais, Ispanijoje buvo aktualu robotikos naujovės ir robotų pritaikymas. Mūsų gimnazija pasirinko supažindinti su teksto iliustravimo technikomis, o susitikime Vokietijoje bus apibendrinti rezultatai, išleistos istorijų popierinės ir audio knygelės. Tad bendro darbo ir rūpesčių buvo ne tik rengiantis susitikimams, bet ir per visus mokslo metus. Juk į susitikimus važiuoja vis kiti mokiniai, sugrįžę jie projekto mokiniams perteikia savo pastebėjimus, išmoktus dalykus ir kelionės įspūdžius. Istorijas rašė visi mokiniai, pristatė jas projekto draugams ir jie išrinko geriausias, kurios ir bus iliustruotos, spausdintos ir įgarsintos. Mūsų gimnazijos geriausiomis pripažintos Eglės Gulbinaitės ir Viktorijos Stanišauskaitės istorijos. Be abejo, istorijos parašytos anglų kalba, o tai irgi svarbi mokymosi projekte dalis.

 1. Projekto dalyvių susitikimas Šėtoje.

Didžiausias iššūkis – priimti užsienio draugus savo šalyje. Tam ruoštasi iš anksto: planuota, galvota, derinta, kol atėjo spalio pabaiga ir svečiai sugūžėjo į mūsų gimnaziją.

Šėta buvo atgijusi: tiek daug svečių jau seniai bebuvo mūsų krašte. Gimnazijoje viešėjo mokytojai ir mokiniai iš Airijos, Vokietijos, Ispanijos, Norvegijos mokyklų, iš viso 8 mokytojai ir 24 mokiniai. Mokiniai apsigyveno mūsų mokinių šeimose, o mokytojai nakvynei pasirinko Grėjaus namų viešbutį Kėdainiuose.

Reikėjo susipažinti, papasakoti vieni kitiems, iš kur atvyko, ką nuveikė projekte. Projekto vadovė, anglų kalbos mokytoja Jurgita Tekunova daug funkcijų, priimant svečius, patikėjo mokiniams: prisistatymo renginį, tautiškais kostiumais pasipuošę, vedė Lina Sliesoraitytė ir Martynas Autukas. Gimnazijos erdves svečių grupėms išradingai pristatė Orinta Kasparavičiūtė, Miglė Dailidėnaitė, Radvilė Bikelytė, Martyna Kiaunytė, Viktorija Stanišauskaitė. Įdomiai susipažinimo ir susidraugavimo pamokėles pravedė Eglė Gulbinaitė ir Orinta Kasparavičiūtė. Ir visur kitur, kur tik reikėjo, priimant svečius, dirbo mokiniai. Jiems tai buvo vertėjavimo, bendravimo pamokos. O jų reikėjo ne tik gimnazijoje, mokiniams teko būti vertėjais ir savo šeimose.

Iliustravimo technikoms mokyti gimnazija kvietė svečius: su projekto dalyviais dirbo garsi visoje Lietuvoje, ir ne tik, knygų iliustruotoja, dailininkė Sigutė Ach, mokiusi akvarelės liejimo. Mokytoja Giedrė Kanapeckaitė, mokiusi tapybos paslapčių, architektė Jurgita Donovan mokė su kompiuterine dizaino programa parengti iliustracijas spausdinimui, o mūsų dailės mokytoja Gintarė Boreišienė supažindino svečius su sausos adatos ir lino raižinio technologijomis. VisI sukurti darbeliai buvo eksponuojami parodoje gimnazijos fojė. Bendras mokymasis, pasitariant ir pasidžiaugiant, suteikė naujų įgūdžių, kurių reikės jau namuose, sugrįžus, iliustruojant savo sukurtas istorijas.

Gimnazija siekė supažindinti svečius su mūsų krašto istorija ir kultūra, labiau akcentuojant dailės, meno raiškas. Projekto dalyviai lankėsi ekskursijose po Šėtą ir Kėdainius. Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namuose išbandė tradicinius lietuvių amatus: vilnos vėlimo, vytelių pynimo, keramikos, tai taip pat viena iš galimybių iliustruoti istoriją kitomis technikomis. O Vilniuje, MO muziejuje, dalyvavo edukacinėje veikloje „Tradicinio ir modernaus meno sankirtų beieškant“. Lankėsi Trakuose, Anykščiuose, Molėtuose. Gimnazija siekė kuo daugiau parodyti rudenėjančios Lietuvos grožio, supažindinti su turtinga mūsų istorija ir kultūra.

Kėdainiuose savivaldybės meras Valentinas Tamulis priėmė projekto dalyvius puošnioje rajono tarybos posėdžių salėje. Mūsų mokiniai Andrėja Sadauskaitė, Živilė Kerbelytė, Lukas Levinskas ir Viktorija Stanišauskaitė gražiai pristatė projekto veiklas ir jau įvykusius susitikimus. O meras, pasidžiaugęs Šėtos gimnazijos partneryste Erazmus+ programoje, palinkėjo mūsų svečiams gražių įspūdžių ir naudingų patirčių, lankantis Lietuvoje.

Įsimintinas ir visų projekto dalyvių susitikimas su mūsų mokinių tėvais ir gimnazijos mokytojais. Tėvų rūpesčiu buvo padengtas gražus stalas su įdomiais užkandžiais, pyragais ir tortais. Buvo ne tik skanu, bet ir įdomu pabūti visiems kartu.

Papasakoti apie savaitę, praleistą kartu su projekto partneriais, galima ilgai, nes įvykių, susitikimų, įdomios veiklos buvo daug ir įvairios.

 1. Kas iš to?

„Bet kas iš to?“ – paklaus šiuolaikinis žmogus, įpratęs visur įžiūrėti naudą.

Pakalbinau žmones, dalyvavusius projekto partnerių susitikime.

Neringa Širkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

„Svarbu, kad mūsų svečiai lankėsi ir matematikos mokytojos metodininkės Vaidos Kleivienės matematikos pamokoje 7a klasėje. Jiems patiko atviras, nuoširdus bendravimas. Janą, projekto koordinatorių iš Vokietijos, sužavėjo tylos signalas, kuris liudija apie mokinių ir mokytojos susitarimus. Pamoką svečiai įvertino gerai, jiems buvo įdomus technologijų panaudojimas.

Į susitikimo organizavimą ir vykdymą buvo įtraukta visa gimnazijos bendruomenė. Tai nekasdienė veikla, buvo įdomu stebėti, kaip su svečiais bendravo ne tik projekte dalyvaujantys mokiniai. Susitikime su mokinių tėvais pastebėta, kad gebėjimas priimti kitokios kultūros, kitokį žmogų yra ugdomas per praktiką, per susitikimus ir bendravimą.

Gimnazijos veikla susitikimo metu nebuvo nutraukta ar kitaip suvaržyta. Kruopštus planavimas, plano laikymasis, susitarimų vykdymas sudarė sąlygas įprastai gimnazijos veiklai.

Projektas svarbus ir miestelio kultūros puoselėjimui“.

Lina Sliesoraitytė, 4 klasės mokinė, projekto dalyvė:

„Buvo puiku vėl susitikti su Sierža, mergaite, kurios šeimoje gyvenau Airijoje. Pastebėjau, kad mūsų abiejų šeimos labai panašios, nes daug bendrauja tėvai su vaikais. Sierža nesusižavėjo mūsų tradiciniais valgiais: didžkukuliais, balandėliais. Skiriasi mūsų laisvalaikio pasirinkimas. Mes savaitgalius dažniausiai praleidžiame šeimoje, o jie išeina susitikti su draugais.

Mano mama Neringa Sliesoraitienė pasižadėjo išmokti kalbėti angliškai, nes ji pakvietė Sieržą atvažiuoti į svečius dar kartą. Susitikimo metu daug vertėjavau ne tik šeimoje, bet ir gimnazijoje, veiklų metu. Savo ateitį ketinu sieti su anglų kalba, todėl mama ir išleido dalyvauti projekte, o anglų kalbos praktika buvo man labai naudinga“.

Martynas Autukas, 3 klasės mokinys, projekto dalyvis:

„Mano šeimos svečiai buvo ispanų berniukai Chuan ir Pablo. Problema buvo, kad jie labai silpnai kalbėjo angliškai, tačiau susikalbėti galėjom. Mano mama Jolanta Autukienė kalba angliškai, tai namuose nereikėjo vertėjauti. Mūsų svečiai taip pat nesižavėjo mūsų valgiais, bet pripažino, kad mano mama gamina skaniau nei maitinimo įstaigose. Vaikinams Lietuvoje patiko, o šeštadienį juos dar nusivežėm į Kauną, pramogavom iki jų išvažiavimo. Mano mama buvo ir man labai gera, kol viešėjo ispanai, šiaip ji gana griežtai mane prižiūri“.

Laurintos Prasčiūnaitės, 3 klasės mokinės ir projekto dalyvės, mama Lina Telvoševičienė pasidžiaugė, kad jų viešniai iš Airijos Rachelei itin patiko jos rankdarbiai. O Laurinta guodėsi, kad Rachelė daugiau bendravo su jos sese penktoke Rugile, jai teko vertėjauti mergaičių pokalbiuose.

Vokiečių delegacijos mokytoja Angela Deichler pažymėjo, kad jai itin patiko Lauko klasė, muziejus, šaudykla. Ji akcentavo ir stebėtos matematikos pamokos struktūrą, suplanuotą vyksmą, kompiuterinės technikos panaudojimą. Gimnazijoje ypač žavi atvirumas: nėra tvoros, tiesiog laukai, daug erdvės. Gimnazija didelė, erdvi, daug vietos. Mokytojai turi savo klases, jos mokykloje mokiniai turi savo klases. O ypač ji pabrėžė, kad mūsų žmonės gerbia savo šalį, žavi žmonių energija, išdidumas, europietiškumas.

Airijos mokytoja Elaine Linehan atkreipė dėmesį į gerą mūsų mokinių anglų kalbos mokėjimą, mokiniai mandagūs, paslaugūs. Ypač ji paminėjo Liną, Viktoriją. Matematikos pamokoje ji išskyrė taisyklių laikymąsi, matematinį žaidimą, mokinių namų darbų patikrinimą, kompiuterinių technikų panaudojimą.

O airė mokytoja Ramona Morgan atkreipė dėmesį, kad airių ir lietuvių tautos turi panašią istoriją, ji atrado daug bendrumų. Vienas iš jų – mūsų Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė, mokiusi merginas kalines sovietiniame lageryje. Elaine savo krašto istorijoje randa mokytoją, kuri airių kalbos vaikus mokė per tvorą.

Norvegijos mokytoja Gro Skansen – Orgen pabrėžė mūsų krašto žmonių istorinę patirtį, jos įprasminimą mūsų gimnazijoje ir Lietuvoje.

Projekto vadovė, anglų kalbos vyr. mokytoja Jurgita Tekunova pasidalino savo mintimis:

„Gera išnaudoti galimybę bendrauti. Mokytojai iš partnerių mokyklų tapo mano draugais, kviečiame vieni kitus į svečius asmeniškai, pasibaigus projektui. Įdomu, kad mokytojų problemos visose šalyse panašios: ilgos darbo valandos, dažnai negatyvus visuomenės požiūris dėl esą ilgų atostogų, trumpo darbo laiko mokykloje, mokinių demotyvacija, mokytojo autoriteto nuvertinimas visuomenėje. Smagu, kad mes, Lietuvos mokytojai, esame lygiateisiai su Europos Sąjungos senbuviais, atrandame temų pokalbiams, bendravimui.

Dalyvavimas projekte ir mokytojams, ir mokiniams suteikė unikalią galimybę bendrauti, atsiskleisti, vartoti anglų kalbą. Dėkoju gimnazijos bendruomenei už sutelktumą, ne tik mokytojai, bet ir visi darbuotojai labai nuoširdžiai kūrė palankią atmosferą projekto dalyviams. Paaiškėjo, kad daug gerų žmonių yra mūsų krašte: ir mokinių tėvai, ir miestelio gyventojai, ir viešbučio „Grėjaus namai“ darbuotojai buvo labai geranoriški, svečiams paliko puikų įspūdį.

Esu laiminga: projektas pareikalavo daug laiko ir jėgų, bet buvo verta: bendradarbiavimas atskleidė naujų perspektyvų tobulinti savo darbą“.

 1. O ką mano gimnazijos direktorius?

Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius apibendrino:

„Erasmus+ projektas „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“ – tai dar vienas labai rimtas iššūkis Šėtos gimnazijos bendruomenei. Konkrečiai šis projekto etapas dar kartą parodė mums patiems ir mūsų krašto bendruomenei stiprų Šėtos gimnazijos pedagogų potencialą veikti sudėtingose ir netradicinėse situacijose. Todėl tai prasmingas visos kūrybinės ir organizacinės komandos laimėjimas, skatinantis mūsų visų pelnytą pasididžiavimą nuveiktomis projekto veiklomis, nes jos sutelkė pedagogus, tėvus ir gimnazijos savininką mokinių patirties auginimui ir jų asmenybių brandos skatinimui.

Tad nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms už sutelktumą, ryžtą ir puikų bendradarbiavimą vardan mūsų mokinių sėkmės“.

Antanida Likšienė

 

Mokytojos Elonos Nagevičienės nuotraukose:

 1. Erasmus+projektas Šėtos gimnazijoje. Dalyviai.
 2. Dailininkė Sigutė Ach akvarelės pamokoje.
 3. Ekskursiją po Šėtą veda Laurinta Prasčiūnaitė.
 4. Projekto dalyvių darbų paroda gimnazijos foje.
 5. Vaišės skatina patiekalus ne tik ragauti, bet ir aptarti.
 6. Projekto mokytojos Vijolė Glebauskienė, projekto vadovė Jurgita Tekunova, Vaida Kleivienė.
 7. Projekto vadovė Jurgita Tekunova su dalyviais Kėdainiuose.

Bendrinti: