gim_virselis1

EUROPOS KALBŲ DIENA ŠĖTOS GIMNAZIJOJE

            Rugsėjo 26 dieną visoje Europoje švenčiamos dienos tikslas yra paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos bei regionų ir tautinių mažumų kalboms. Šėtos gimnazistai, mokytojų padedami,  jau nuo pat savaitės vidurio pradėjo įgyvendinti įvairias veikla, kurių siekis – padėti mokiniams suvokti gimtosios ir užsienio kalbų svarbą gyvenime. Bene linksmiausia iš jų buvo 7-8 klasių mokinių organizuojama pramoginė veikla „PAŠOK, DANCE, TANZE, ТАНЦУЙ“: per ilgąsias pertraukas mokiniai aktų salėje galėjo šokti pagal įvairiomis kalbomis skambėjusią muziką. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo Kėdainių kalbų mokykloje organizuotame „Protų mūšyje“. Europos kalbų dienos proga gimnazija pasipuošė įvairiaspalviais stendais. Buvo galima rasti informacijos apie žymųjį Lietuvos poetą Kristijoną Donelaitį, kurio poemą ,,Metai“ Karaliaučiuje 1818 metais išleido Liudvikas Rėza ir net išvertė į vokiečių kalbą. Kitur puikavosi mokinių kurti plakatai ir pristatymai rusų bei vokiečių kalbomis.  Tačiau daugiausiai dėmesio buvo skirta populiariausiai kalbai Europoje ir visame pasaulyje – anglų. IV klasių mokiniai kūrė rašinius tema „The benefits of studying languages“,  svarstė apie užsienio kalbų mokymosi naudą. Taip pat buvo paruoštas tarpkultūrinis stendas, kuriame puikavosi jaunuolių, gyvenančių įvairiose Europos šalyse, atsiųsti sveikinimai ir linkėjimai Šėtos gimnazijos mokiniams. III kl.  gimnazistų anglų kalbos žinios ir įgūdžiai buvo patikrinti protų mūšyje. Europos kalbų diena buvo minima ir pamokų metu. Kasdienę rutiną pakeitė filmų žiūrėjimas, rašinių kūrimas ar skaitytų knygų pristatymas.

            Pakili šventės nuotaika buvo jaučiama visą savaitę. Vaikai susidomėję skaitė pateiktą informaciją ir bandė suprasti užsienio kalbomis parašytas mintis. Tokios neformalaus ugdymo priemonės paskatino mokinius naudoti užsienio kalbas bendraujant žodžiu ir raštu,  pabrėžė daugiakalbystės naudą ir padėjo mokiniams praplėsti akiratį apie kitas Europos kultūras.

 

Karolina Kužmarskytė, IV klasė

Šėtos gimnazija

Bendrinti: