gim_virselis1

Gedulo ir Vilties diena Šėtos gimnazijoje

Šiais metais minime 80-ąsias pirmųjų Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą metines. 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos represinės struktūros pradėjo organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurines Sibiro teritorijas. Iš Lietuvos nuo 1941 iki 1953 m. į tremtį ir lagerius buvo ištremta apie 280 tūkstančių žmonių. Iš Šėtos krašto buvo ištremtos 95 šeimos, t.y. 353 žmonės.  Šią skaudžią Lietuvai datą prasmingai paminėjo Šėtos gimnazijos bendruomenė: jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojos Elonos Nagevičienės, birželio 13-ąją surengė patriotinį žygį nuo gimnazijos iki Adelės Dirsytės – tremtinių maldaknygės autorės gimtinės Pramislavos vienkiemio, o birželio 14-ąją – pradinių klasių mokiniai rašė ant  iškirptų lapelių Šėtos tremtinių pavardes ir jas klijavo ant Gyvybės medžio, kurį sukūrė dailės mokytoja Gintarė Boreišienė , su istorijos mokytoja žiūrėjo filmą „Gyveno senelis ir bobutė“ ir uždegė atminimo žvakutes prie simbolinio tremtinių kryžiaus Šėtos kapinėse.

 

Bendrinti: