gim_virselis1

GERAS MOKYMASIS – SĖKMĖS RAKTAS ATEIČIAI

Šėtos gimnazijoje spalio 16d. po 6 pamokų vyko diskusija „Geras mokymasis – sėkmės raktas ateičiai“, kurioje dalyvavo 5-IV klasių mokiniai, labai gerai baigę 2013-2014m.m. Į susirinkimą atėjo E. Dambrauskas, K.Raubaitė, V.Kulytė, M.Augustauskaitė, T.Zubrus, R.Duderankas, A.Augaitė, K.Kužmarskytė ir D.Petrosevičius, mokytoja G.Boreišienė, gimnazijos pavaduotojos  A.Kvasnauskienė ir N.Širkienė.

Popietę pradėjome mokomuoju filmu „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“ Aptarėme  4 mokykloje esančias  kartas: kūdikių bumo, X, Y ir Z.  Kūdikių bumo karta – ilgą laiką dirbę mokytojai, kuriems svarbiausia mokiniui suteikti daug teorinių žinių, X karta,  jauni mokytojai, kurie stengiasi perteikti ne tik teorines žinias, tačiau taip pat mokyti, kaip gyventi. Y – socialinių tinklų karta, vyresni mokiniai, kuriems labai svarbu būti pastebėtiems ir pripažintiems, jauniausioji, Z  karta , pradinukai, kuriems pamokose sėdėti yra nuobodu ir neįdomu. Diskutavome, kaip svarbu yra stengtis suprasti vieniems kitus, būti tolerantiškiems, koks svarbus yra mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas norint pasiekti gerų rezultatų.

Kalbėjome ir apie popamokinę veiklą mūsų mokykloje. Čia gausu meninių būrelių, tokių kaip šokių, dailės, muzikos, tačiau nėra tiksliųjų mokslų būrelių. Kilo idėja sukurti skautų būrelį, įsijungti į skautų organizacijos veiklą, taip pat rengti laboratorinius užsiėmimus, kuriuose norintieji galėtų atlikti eksperimentus, tyrinėti, energingiau kviesti mokinius sportuoti.

Dalijomės savo mokymosi patirtimi, pastebėjimais dėl mokytojų ir mokinių bendravimo, tėvų indėlio į mūsų mokslą: paaiškėjo, jog bene visų mokinių tėvai nespaudžia mokytis, nes mano, jog tai mūsų pačių reikalas.

Jau antrus metus gimnazijoje rengiama „Garbės diena“, kurios metu apdovanojami labiausiai nusipelnę mokiniai mokslo, lankomumo ir sporto srityse. Visi susirinkusieji pritarė, jog ši diena galėtų tapti graži mokyklos tradicija. Tai puiki proga tiems, kurie labiausiai stengiasi, būti pastebėtiems ir pagerbtiems.

Tikimės, jog ateityje bus ir daugiau tokių įdomių diskusijų gimnazijai aktualiais klausimais.

 

 

Milana Augustauskaitė, III kl. mokinė

Bendrinti: