gim_virselis1

GERBIAMI TĖVELIAI,

Maloniai kviečiame Jus 2018-04-05 (ketvirtadienį) dalyvauti

MOKINIŲ – TĖVŲ – MOKYTOJŲ dienoje

PROGRAMA:

14.00-19.00 Individualūs susitikimai su klasės vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija, projekto MLM vykdymo grupės nariais.

14.00-19.00 Konsultacija tėveliams prisijungimo prie TAMO dienyno klausimais.

Informacinių technologijų specialistas Vladimiras Chomenko. 111 kab.

15.30-16.30 6 ir 8 klasės. Supažindinimas su Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarka. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė. Aktų salė.

Prevencinės programos „Savu keliu“ mokymai. Loreta Kutrienė – vyr. specialioji pedagogė. Aktų salė.

16.00-17.00 Ką reikėtų žinoti 2-4 klasių mokinių tėvams apie diagnostinius ir standartizuotus testus?

Zinaida Kleivienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. 118 kab.

Prevencinės programos „Savu keliu“, skirtos 2 – 4 klasių mokiniams, pristatymas. Ilona Jakienė – vyr. socialinė pedagogė. 118 kab.

16.00-19.00 Individualūs pokalbiai su pradėsiančia dirbti nuo balandžio 6 d. gamtos – biologijos mokytoja Jurgita Maskoliūnaite, lūkesčių formulavimas, susitarimai. Tėveliai laukiami 116 kab.

17.00-18.00 IIa, IIb klasės. Supažindinimas su vidurinio ugdymo programos reikalavimais. Individualaus mokinio ugdymo plano rengimas. PUPP aktualijos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė. Aktų salė.

17.00-18.00 7 klasės mokinių ir jų tėvų susitikimas ,,Būti kartu“.

Klasės vadovė Lina Vaicekauskaitė. 103 kab.

17.00-19.00 IV Klasės bendruomenės susitikimas ,,Lūkesčiai ir galimybės“. Kviečiami tėveliai ir IV klasės mokiniai. Klasės vadovė Jurgita Tekunova. 201 kab.

19.00-20.00 I klasės mokinių ir jų tėvų susitikimas ,,Būti kartu“.

Klasės vadovė Vaidutė Kleivienė. 403 kab.

 

Kilus klausimams kreipkitės į klasės vadovus, administraciją.

Bendrinti: