Į pradžią
Svetainės struktūra
Versija neįgaliesiems
Paieška

Artėjančio mūsų gimnazijos šimtmečio proga atnaujinama mūsų svetainė! Visus pastebėjimus galite palikti kairiajame kampe esančiame laukelyje.

Šėtos gimnazija Kokybės krepšelis Šėtos gimnazija

GERBIAMI TĖVELIAI,

Maloniai kviečiame Jus 2018-04-05 (ketvirtadienį) dalyvauti

MOKINIŲ – TĖVŲ – MOKYTOJŲ dienoje

PROGRAMA:

14.00-19.00 Individualūs susitikimai su klasės vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija, projekto MLM vykdymo grupės nariais.

14.00-19.00 Konsultacija tėveliams prisijungimo prie TAMO dienyno klausimais.

Informacinių technologijų specialistas Vladimiras Chomenko. 111 kab.

15.30-16.30 6 ir 8 klasės. Supažindinimas su Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarka. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė. Aktų salė.

Prevencinės programos „Savu keliu“ mokymai. Loreta Kutrienė – vyr. specialioji pedagogė. Aktų salė.

16.00-17.00 Ką reikėtų žinoti 2-4 klasių mokinių tėvams apie diagnostinius ir standartizuotus testus?

Zinaida Kleivienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. 118 kab.

Prevencinės programos „Savu keliu“, skirtos 2 – 4 klasių mokiniams, pristatymas. Ilona Jakienė – vyr. socialinė pedagogė. 118 kab.

16.00-19.00 Individualūs pokalbiai su pradėsiančia dirbti nuo balandžio 6 d. gamtos – biologijos mokytoja Jurgita Maskoliūnaite, lūkesčių formulavimas, susitarimai. Tėveliai laukiami 116 kab.

17.00-18.00 IIa, IIb klasės. Supažindinimas su vidurinio ugdymo programos reikalavimais. Individualaus mokinio ugdymo plano rengimas. PUPP aktualijos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė. Aktų salė.

17.00-18.00 7 klasės mokinių ir jų tėvų susitikimas ,,Būti kartu“.

Klasės vadovė Lina Vaicekauskaitė. 103 kab.

17.00-19.00 IV Klasės bendruomenės susitikimas ,,Lūkesčiai ir galimybės“. Kviečiami tėveliai ir IV klasės mokiniai. Klasės vadovė Jurgita Tekunova. 201 kab.

19.00-20.00 I klasės mokinių ir jų tėvų susitikimas ,,Būti kartu“.

Klasės vadovė Vaidutė Kleivienė. 403 kab.

 

Kilus klausimams kreipkitės į klasės vadovus, administraciją.

Atgal