gim_virselis1

Gerų darbų Advento kalendorius delnuose

Gerųjų žodžių kryptimi

Praplėsk pasaulį, padaryk jį

Vienu gyvenimu gilesnį…

Just. Marcinkevičius

 

,,Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo‘‘ – rašė R. V. Emersonas.  Šių metų gruodžio mėnesį Šėtos gimnazijos 7-os klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Rasa kūrė gerumo kalendorių savo delnuose ir dalyvavo Respublikiniame konkurse-parodoje ,,Gerų darbų Advento kalendorius delnuose‘‘, kurį organizavo Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla. Mokiniai eiliavo gerų darbų dvieilius ir juos rašė savo delnuose, vėliau iš jų buvo sukurtas koliažas, kuris dalyvavo parodoje (koliažą galima pamatyti lietuvių kalbos kab. 304). Šiuo konkursu buvo siekta atskleisti mokinių kūrybiškumą, skatinti mokinius ir pedagogus bendradarbiauti kuriant gerų darbų dvieilius, ugdyti socialines emocines kompetencijas.

6-os klasės mokinukai, nors ir nedalyvavo konkurse, koliažą papildė savo popieriniais delnais, kuriuos papuošė ne tik gerų darbų įrašais, bet ir spalvotais piešinėliais. Šis gerumo kalendorius mums kiekvieną dieną priminė, kokį gerą darbą turime padaryti. Džiaugiamės, jog galėjome dalyvauti parodoje ir savo gerais darbais pasidalinti su kitais!

Reikėtų pridurti, jog norint atlikti gerą darbą, nebūtina dalyvauti konkurse – tiesiog atverkime širdis ir pasidalinkime savo gerumu su kitais bet kurią metų dieną!

Dalinamės savo gerais darbais, pagal kuriuos sukūrėme dvieilius ir įrašėme juos savo delnuose:

 1. Padrąsink draugą šypsena-

Padėk, paguosk, pabūk šalia.

***

 1. Gerą žodį pasakyk,

Gerą darbą padaryk!

***

 1. Aplankyki vienišą senelę

Ir praskaidrink jos dienelę.

***

 1. Sutikęs draugą tu kieme,

Parodyk šypseną veide.

 

***

 1. Jei liūdną žmogų pamatai,

Apkabink tu jį tvirtai!

***

 

 1. Parašyki gražų laišką,

Kad nebūtų baisiai šalta.

***

 

 1. Šėryklėlę aš suręsiu

Ir paukščiukų lauksiu drąsiai.

***

 

 1. Jei tau nuotaikos nėra,

Bėki greičiau pas mane.

***

 1. Labas rytas pasakyk

Ir gražią šypseną tu išraityk!

 

***

 1. Susitikęs su draugu,

Pasakyk Tave myliu!

***

 

 1. Lesyklėlę pastatyki

Ir paukščiukus pamaitinki!

***

 1. Padėk senutei pereiti gatvę,

Ji tau padės atstumti vienatvę.

***

 

 1. Padėkoki iš širdies

Tiems, kurie tau rūpi išties.

***

 1. Jeigu nuotaikos tau stinga

Pasakyki gražų žodį širdingai.

***

 1. Jei turi tu gerą draugą,

Tai mylėk tu jį ir saugok!

***

 

 1. Ačiū pasakyk

Ir gerą darbą padaryk.

***

 1. Aplankysiu senelius

Pasakysiu – myliu Jus!

***

 

 1. Papuošiu eglutę viltim ir svajom

Lauksiu Kalėdų mintim tyrom.

***

 1. Dovanok šiandien gerumą

Sutiktam senam bičiuliui.

***

 1. Meilės, Tikėjimo, Vilties

Palinkėki iš širdies!

***

 

 1. Nupieštą problemą užtušuok

Ir gerą nuotaiką tu atiduok.

***

 

 1. Sugiedosiu aš giesmelę

Apie Betliejuj suspingsiančią žvaigždelę.

***

 

 1. Sukalbėsiu aš maldelę,

Kad širdelėj būtų gera!

***

 

 1. Atnešiu Kūdikėliui prie kojų

Savo meilę ir aruodus svajonių.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė

 

Bendrinti: